Kredyty hipoteczne PKO BP

Spis treści
więcej Ikona strzałki

Kredyty hipoteczne PKO Bank Polski - oferta

Kredyty hipoteczne w PKO Bank Polski

Kredyt hipoteczny w PKO: na co można liczyć?

Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim przyjmuje kilka form. Należą do nich:

 • Kredyt własny kąt hipoteczny: to najbardziej elastyczne rozwiązanie, charakteryzujące się stopą procentową zmienną lub stalą stopą przez okres 5 lat. Marża kredytu może być obniżona w przypadku wykorzystania technologii pozytywnie wpływających na środowisko naturalne. Raty kredytu mogą być przy tym raty równe lub malejące, a kredytobiorca może je zmienić w trakcie spłaty zobowiązania. Wówczas konieczne stanie się sporządzenie aneksu do umowy. Wysokość RRSO tego kredytu hipotecznego w PKO wyniesie 3,17% w przypadku skorzystania z oferty PKO BP oraz 2,99% dla kredytu w PKO Banku Hipotecznym. Maksymalna długość okresu kredytowania to aż 35 lat. Umożliwia również skorzystanie z wakacji kredytowych, polegających na zawieszeniu spłaty jednej raty.
 • Kredyt hipoteczny MIX: środki uzyskane w ramach tego kredytu hipotecznego PKO pozwala przeznaczyć zarówno na własne potrzeby mieszkaniowe, jak i inne cele. Możliwe stanie się więc np. otrzymanie funduszy na spłatę innych zobowiązań czy przeprowadzenie niezbędnego remontu lub inne inwestycje, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. To wobec tego ciekawa alternatywa dla kredytów gotówkowych, które zwykle wykorzystuje się w takich sytuacjach. Minimalny wkład własny wynosi 20%, maksymalny okres spłaty to aż 35 lat, a roczna stopa oprocentowania RRSO kredytu hipotecznego MIX to 3,13%. Kredytobiorca ma również możliwość wyboru pomiędzy ratami równymi i malejącymi, może przy tym dokonać zmiany w okresie kredytowania. Ponadto zachowuje prawo do wakacji kredytowych. Nie jest także wymagane dostarczenie odpisu z księgi wieczystej.
 • Pożyczka hipoteczna: kolejnym przykładem kredytu w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką jest pożyczka hipoteczna. Ta może zostać przekazana na dowolny cel, okres kredytowania wynosi do 20 lat, a możliwe staje się uzyskanie środków do 60% wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu. Roczna stopa oprocentowania RRSO pożyczki hipotecznej wynosi 5,15%. Kredytobiorca może ponadto skorzystać z karencji spłaty na okres 2 miesięcy oraz wybrać pomiędzy ratami równymi lub malejącymi, a także zmienić decyzję w okresie kredytowania. Bank nie wymaga odpisu z księgi wieczystej.

Na co można przeznaczyć środki z kredytu hipotecznego w PKO?

Kredyt hipoteczny to produkt, który wyróżnia się spośród innych kredytów i pożyczek udzielanych przez banki. Przede wszystkim charakteryzuje go niskie oprocentowanie, wysokie kwoty kredytu oraz długi okres spłaty. Wynika to z faktu istnienia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Z drugiej strony oznacza to jednak również pewne ograniczenia nakładane na kredytobiorcę. W ramach kredytu hipotecznego PKO można sfinansować:

 • budowę, zakup lub remont domu jednorodzinnego,

 • zakup mieszkania, garażu lub miejsca postojowego,

 • wykończenie i wyposażenie nieruchomości,

 • zakup i zagospodarowanie działki rekreacyjnej,

 • nabycie działki budowlanej,

 • przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,

 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa odrębnej własności w spółdzielni mieszkaniowej,

 • zmianę spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

W zdecydowanej większości przypadków sięgamy po kredyt hipoteczny na budowę domu lub zakup istniejącego lokalu mieszkalnego. Ponadto klienci mogą skorzystać z kredytu, który jest połączeniem kredytu hipotecznego oraz pożyczki hipotecznej, tj. kredyt hipoteczny mix. Daje on możliwość finansowania zarówno potrzeb mieszkaniowych, jak i przeznaczenia środków na spłatę innych posiadanych zobowiązań. W ofercie znajduje się również standardowa pożyczka hipoteczna, która umożliwia wydatkowanie pożyczonych pieniędzy na dowolny cel.

Kredyt z oprocentowaniem stałym czy zmiennym?

Kredyty hipoteczne w PKO BP można podzielić na zobowiązania z oprocentowaniem stałym bądź zmiennym. Oprocentowanie zmienne oznacza, że przez cały okres kredytowania może ono ulegać zmianie w zależności od wysokości stawki referencyjnej WIBOR-3M, więc rata może rosnąć lub maleć, w zależności od decyzji Rady Polityki Pieniężnej w tym zakresie. Natomiast przy oprocentowaniu stałym klient posiada gwarancję, że przez wskazany okres oprocentowanie kredytu hipotecznego nie ulegnie zmianie. Ten zazwyczaj wynosi 5 lat.

Warto dowiedzieć się, kiedy skorzystanie z kredytu ze stałym oprocentowaniem będzie opłacalne. Z drugiej strony klienci PKO, wybierający zarówno kredyt własny kąt hipoteczny, jak i kredyt hipoteczny MIX, mogą skorzystać z opcji zmiany formuły oprocentowania już w okresie kredytowania. To spora wygoda, umożliwiająca osiągniecie realnych oszczędności.

Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny w PKO BP?

W celu otrzymania kredytu hipotecznego w PKO należy przejść przez kilka kroków. Przy czym większość formalności wymaga odwiedzenia placówki, nie da się ich załatwić online. Przede wszystkim należy złożyć wniosek o kredyt. Formularz dostępny jest na stronie internetowej banku wraz z listą wymaganych dokumentów. Dotyczą one osiąganych dochodów oraz nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredyt. Warto mieć na uwadze, że w przypadku posiadania umowy o pracę na czas określony, która dobiega końca, możemy zostać poproszeni o dostarczenie promesy zatrudnienia. Nie w każdej sytuacji bank zgodzi się również na uznanie takiego źródła dochodu.

Po dostarczeniu kompletu dokumentów bank oceni zdolność kredytową klienta oraz podejmie decyzję odnośnie do udzielenia kredytu hipotecznego. Zazwyczaj czas oczekiwania na decyzję wynosi 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku bank przekaże projekt umowy oraz termin jej zawarcia. Warto dokładnie zapoznać się z dokumentem, ponieważ określa on warunki udzielenia kredytu hipotecznego, w tym warunki wypłaty i zobowiązania umowne.

Ostatnim krokiem jest złożenie dyspozycji wypłaty. Termin uruchomienia kredytu w znacznym stopniu od tego, jak szybko uda się spełnić obostrzenia wskazane w umowie.

Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim: warunki udzielenia

Zarówno proces wnioskowania o kredyt, jak i jego wypłaty zależy od spełnienia warunków stawianych przez bank. Pierwszym z nich jest posiadanie zdolności kredytowej, czyli zdolności do spłaty rat kredytu w terminach i kwotach uzgodnionych z bankiem. W celu jej sprawdzenia bank analizuje zeznania majątkowe, wyciągi z kont bankowych oraz historię kredytową udostępnioną w Biurze Informacji Kredytowej.

Kolejnym warunkiem uzyskania zobowiązania jest wniesienie wkładu własnego na poziomie 20 procent wartości kredytowanej nieruchomości. Oznacza to, że kredytobiorca musi udokumentować środki poniesione w ramach nabycia mieszkania, domu czy działki budowlanej, tj. zaliczki, zadatki, zapłaty na rzecz dewelopera czy wykonane prace budowlane. Bank finansuje do 80 proc. wartości inwestycji.

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego w PKO

Innym warunkiem stawianym przez bank już po podpisaniu umowy kredytowej jest ustanowienie zabezpieczeń. Najważniejszym jest ustanowienie hipoteki na rzecz PKO BP, gdzie bank musi zostać wpisany na pierwszym miejscu w księgach wieczystych. Przy okazji warto już w trakcie wnioskowania o kredyt dowiedzieć się, jakie zabezpieczenia stosuje bank do czasu uprawomocnienia się wpisu. Instytucje finansowe najczęściej w takim przypadku podwyższają marzę kredytu lub stosują dodatkowe pomostowe ubezpieczenia kredytu. Dodatkowym zabezpieczeniem, obok hipoteki, może być ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości oraz ubezpieczenie kredytobiorcy na życie.

Raty równe czy malejące? Jaki model spłaty wybrać?

Bank oferuje kredytobiorcom hipotecznym możliwość skorzystania zarówno ze spłaty w ratach annuitetowych równych miesięcznych, jak i ratach malejących. To pierwsze rozwiązanie, jak pokazuje praktyka, jest jednak zdecydowanie częściej wybierane przez obecnych na rynku konsumentów. Warto mieć jednak świadomość, że koniec końców oznacza ono wyższe koszty. Od przyjętego modelu zależy przede wszystkim wysokość raty, dlatego warto uważnie sprawdzić swoje możliwości finansowe i podjąć właściwą decyzję. W ratach annuitetowych równych miesięcznych każda płatność wynosi tyle samo, w jej ramach mieści się natomiast zarówno spłacany kapitał, jak i odsetki od pozostałej kwoty zadłużenia. W przypadku rat malejących wysokość raty kapitałowej jest stała, w związku z czym w każdym miesiącu kredytobiorca płaci mniejszą ratę odsetkową. Koniec końców raty malejące dają bardzo duże oszczędności w dłuższej perspektywie, są również zalecane dla osób planujących wcześniejszą spłatę kredytu. Raty równe będą natomiast dłuższe w pełnym okresie, jednak pozwolą na uzyskanie wymiernych oszczędności na pojedynczej racie, zwłaszcza w początkowym okresie. Z tego powodu umożliwiają również uzyskanie zdecydowanie wyższej kwoty i wymagają niższej zdolności kredytowej. Klienci Banku PKO mają przy tym możliwość zmiany formuły spłaty już w jej trakcie.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Wysokość oprocentowania zależy przede wszystkim od rodzaju zaciąganego zobowiązania oraz od typu samej stawki, tj. oprocentowanie stałe bądź zmienne.

Oprocentowanie stałe w PKO BP daje gwarancję, że przez okres pierwszych 5 lat kredyt hipoteczny będzie oprocentowany według stałej stopy procentowej. Oznacza to, że klient nie musi martwić się jej wahaniami, jak jest w przypadku stawki zmiennej. Jednak po okresie 5 lat następuje zmiana oprocentowania na zmienne, chyba że klient złoży wniosek o ponowne zastosowanie stawki stałej na kolejne 5 lat. Ten typ oprocentowania jest stosowany wyłącznie w przypadku zaciągania zobowiązania na:

 • nabycie nieruchomość na rynku wtórnym,

 • spłaty kredytu hipotecznego w innym banku,

 • chęci sfinansowania poniesionych kosztów na cele mieszkaniowe.

Marża kredytu: ile wyniesie w PKO BP?

Na oprocentowanie kredytu wpływ ma wskaźnik referencyjny WIBOR-6M lub WIBOR-3M oraz marża banku. Marża jest stała w całym okresie kredytowania, natomiast wskaźnik referencyjny jest składową zmienną, na którą ma wpływ koniunktura rynkowa. Dodatkowo warto pamiętać, że marża bardzo często jest ustalana indywidualnie i może ulec obniżeniu na szczególnych warunkach związanych z dobrowolnym skorzystaniem z dodatkowych produktów/usług (np. ubezpieczenie, karta kredytowa).

Atrakcyjne obniżenie marży jest możliwe w przypadku kredytu własny kąt hipoteczny. Uda się je uzyskać w przypadku skorzystania z marży kredytu w zielonej odsłonie. Po zawarciu umowy należy przedstawić w banku świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Wskaźnik EP nie może być wyższy niż 85 kwH/m2rok dla lokalu mieszkalnego oraz 95 kWh/m2rok dla domu jednorodzinnego. Obniżona marża obowiązuje w całym okresie kredytowania.

W jaki sposób można obniżyć marżę kredytu? Skorzystaj z dodatkowych ofert

Marżę kredytu własny kąt hipoteczny czy kredytu hipotecznego MIX można jednak obniżyć. Warto pamiętać przede wszystkim, że koniec końców propozycja banku będzie zależeć od analizy indywidualnego przypadku. Im niższe ryzyko podejmuje instytucja (a więc im wyższa zdolność kredytowa kredytobiorcy i im niższy wskaźnik LtV, czyli wysokość kredytu do wartości zabezpieczenia), tym większe szanse na niską marżę i tańszy kredyt. Warto pomyśleć również o skorzystaniu z dodatkowych propozycji banku. Marżę pomoże obniżyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO, w tym ubezpieczenia kredytu, obejmującego przypadku utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania czy znalezienia się w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Oprócz tego marżę może obniżyć również skorzystanie z innych produktów banku, takich jak konta osobiste (np. ROR konto za zero). Warto dowiedzieć się, jakie promocje oferuje instytucja w konkretnym momencie.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w PKO BP

Według obowiązujących obecnie przepisów wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego przed terminem ustalonym w harmonogramie, jest możliwa po okresie 3 lat od daty podpisania umowy kredytowej. W tym celu należy złożyć dyspozycję, w której klient wskaże, jak ma zostać rozdysponowana nadwyżka pieniężna wpłacona na kredyt. Jeśli jest to częściowa spłata, konieczne będzie również zaznaczenie, jak bank ma przeliczyć obowiązujący harmonogram – dokonać skrócenia okresu kredytowania czy zmniejszyć wysokość miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych.

Wcześniejsza spłata kredytu w okresie do 3 lat od zawarcia umowy będzie wiązać się z koniecznością zapłaty prowizji z tego tytułu. Ta będzie wynosić 1,50% w przypadku częściowej spłaty oraz 2% pozostałej kwoty kredytu (ale nie mniej niż 200 zł) w przypadku całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu.

Porównanie kredytów mieszkaniowych: sprawdź ranking kredytów

Wybierając kredyt hipoteczny, możemy posiłkować się wieloma narzędziami dostępnymi na rynku, tj. porównywarkami, rankingami czy opiniami dotychczasowych klientów. Niemal każdy bank posiada na swojej stronie internetowej kalkulator, dzięki któremu potencjalny klient może obliczyć poglądową wysokość miesięcznej raty. Wystarczy wybrać produkt oraz wskazać jego parametry, tj. wysokość, okres spłaty. Ponadto istnieje możliwość porównania wysokości rat kredytów oferowanych przez różne banki, zestawiając ze sobą RRSO.

Instytucje finansowe mają obowiązek przedstawiania stawki RRSO w ściśle określony sposób. Wystarczy zatem we wstępnych kalkulacjach wskazać identyczne parametry kredytu, a otrzymamy informację, gdzie jest najniższe oprocentowanie. Warto podkreślić, że na RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) składają się m.in. koszty odsetek, prowizji oraz dodatkowych opłat związanych z zaciągniętym zobowiązaniem. Należy jednak mieć na uwadze, że ostateczna wysokość raty kapitałowo- odsetkowej może znacznie się różnić od symulacji. Banki bowiem stosują indywidualne podejście do klienta oraz możliwość negocjacji stawki marży.

Ranking kredytów hipotecznych: wybierz najlepszy kredyt mieszkaniowy

Zanim złożysz wniosek o kredyt w konkretnej instytucji, warto dowiedzieć się, która z nich proponuje najlepsze warunki. Istnieje możliwość łatwego, szybkiego i - co niezwykle ważne - bezpłatnego zapoznania się z ofertą poszczególnych instytucji. Ranking kredytów hipotecznych pozwoli na przeprowadzenie analizy na podstawie podstawowych informacji, takich jak kwota kredytu, wartość nieruchomości i okres kredytowania. Dzięki temu uda się poznać m.in. RRSO poszczególnych ofert, wysokość marży banków, ale przede wszystkim wysokość miesięcznej raty oraz całkowitą kwotę, którą trzeba będzie zapłacić w związku ze zobowiązaniem. Bezpośrednio z rankingu można również przejść do formularzy pozwalających na kontakt z wybraną instytucją, a następnie złożenie wniosku.

Ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym: jakich może wymagać bank?

Nieodłączną częścią spłaty kredytu hipotecznego jest również regulowanie różnego typu ubezpieczeń. Te stanowią z perspektywy banku kolejne zabezpieczenie, pozwalające na redukcję ryzyka. Są przy tym cenne również z perspektywy kredytobiorcy, który zyskuje dodatkową ochronę w całym okresie spłaty. Ubezpieczenia sprawdzą się w wielu życiowych sytuacjach, które mogą go spotkać. Będą niezastąpione np. w przypadku utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, znalezienia się w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku czy inwalidztwa. Wpłyną jednak na całkowity koszt kredytu. Część z nich będzie można wykupić za pośrednictwem PKO Banku Polskiego, możliwe będzie również skorzystanie z oferty zewnętrznych instytucji. Część polis będzie przy tym wymogiem instytucji, inne będą dobrowolne, jednak mogą pomóc w obniżeniu marży. Do najpopularniejszych należą:

 • Ubezpieczenie nieruchomości: konieczne stanie się ubezpieczenie nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu. W ten sposób bank chroni się przed spadkiem wartości, co mogłoby w znaczącym stopniu utrudnić dochodzenie mu swoich roszczeń. Warto mieć przy okazji świadomość, że wymagane jest najczęściej wyłącznie tzw. "ubezpieczenie murów", o szerszej ochronie należy więc pomyśleć we własnym zakresie.
 • Ubezpieczenie pomostowe: do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki interesy banku nie są zabezpieczone w odpowiedni sposób. Zwykle w takim przypadku stosuje się ubezpieczenie pomostowe, przekładające się na wysokość marży, a więc również miesięcznej raty. Wpis hipoteki na rzecz banku może zyskać prawomocność po kilku miesiącach, w związku z tym należy liczyć się z nieco większymi kosztami w pierwszym okresie spłaty.
 • Ubezpieczenie na życie: kredytobiorca w większości przypadków będzie musiał wykupić również ubezpieczenie na życie. Wysokość środków wypłacanych w przypadku jego utraty powinna przy tym pozwolić na pokrycie pozostałej do spłaty kwoty. Konieczne będzie również sporządzenie cesji z polisy ubezpieczenia na życie na rzecz banku.
 • Ubezpieczenie od utraty pracy: w przypadku utraty pracy dalsze wywiązywanie się z obowiązków kredytobiorcy może być trudne lub niemożliwe. Można ubezpieczyć się również na taką ewentualność. Wówczas ubezpieczyciel okaże kredytobiorcy wsparcie w kryzysowym momencie i pokryje określoną liczbę rat.
 • Ubezpieczenie od innych sytuacji: oprócz tego ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym mogą również objąć inne sytuacje. Dostępne są m.in. ubezpieczenia od utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, znalezienia się w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: wkład własny wynoszący minimum 20% wartości nieruchomości to dla wielu kredytobiorców poważna przeszkoda w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Niekiedy możliwe staje się ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, pozwalającego na wpłacenie niższej kwoty, a zastąpienie różnicy dodatkowych poręczeniem, za które przyjdzie zapłacić kredytobiorcy.

Co musisz wiedzieć o swoim kredycie hipotecznym?

Osoby zainteresowany zaciągnięciem kredytu własny kąt hipoteczny czy innych zobowiązań hipotecznych dostępnych w ofercie banku powinni poznać podstawowe terminy, z którymi zetkną się w procesie składania wniosku o kredyt i samej spłaty. Te będą miały również znaczny wpływ na przedstawione warunki i ostateczne koszty:

 • Ocena zdolności kredytowej: jednym z nieodłącznych elementów ubiegania się o kredyt hipoteczny jest poddanie się ocenie zdolności kredytowej. To od tego etapu w znacznej mierze zależy także to, czy w ogóle uda się uzyskać środki. Przed rozpoczęciem składania wniosku warto oszacować jej wysokość. W tym celu przydatny może okazać się kalkulator zdolności kredytowej. Analitycy wezmą pod uwagę wiele aspektów zarówno finansowej, jak i osobistej strony życia kredytobiorcy. Badanie nie będzie opierać się wyłącznie na osiąganych dochodach, ale obejmie również m.in. dotychczasową historię kredytową, inne aktywne zobowiązania, a nawet kwestie rodzinne. Zdolność kredytową można także zwiększyć, korzystając z prostych rad.
 • RRSO: rzeczywista roczna stopa oprocentowania, w przeciwieństwie do samego oprocentowania kredytu, przedstawia w skali roku wszystkie koszty (poza ubezpieczeniami), z jakimi będzie musiał mierzyć się kredytobiorca. Porównując ze sobą poszczególne oferty, warto brać pod uwagę przede wszystkim ten wskaźnik. Również ranking kredytów bazuje przede wszystkim na tym, jak prezentuje się roczna stopa oprocentowania RRSO.
 • LtV: kwota kredytu to nie jedyny czynnik wpływający na wynikający z umowy kredytu całkowity koszt. Jednym z ważniejszych wskaźników jest relacja kredytu do wartości zabezpieczenial, czyli LtV. Kwota kredytu jest w takim przypadku porównywana do rynkowej wartości mieszkania czy domu. Im niższe LtV, tym bezpieczniejszy kredyt, a więc również lepsze warunki proponowane przez bank, w tym oczywiście marża.
 • Wkład własny: z punktu widzenia kredytobiorcy jeden z najważniejszych obowiązków dotyczy zapewnienia środków, które zostaną przeznaczone na wkład własny. Obecnie minimalny wkład własny wynosi najczęściej 20%. Warto mieć jednak świadomość, że im jest wyższy, tym lepsze warunki proponowane przez bank. W niektórych przypadkach możliwe jest wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które "wyrówna" różnicę pomiędzy faktycznie wniesionym wkładem własnym a jego minimalnym poziomem do czasu nadpłacenia kredytu.
 • Całkowity koszt kredytu to nie tylko raty: aby zyskać pełen ogląd sytuacji, warto uświadomić sobie, że całkowity koszt kredytu obejmuje również koszty niezwiązane bezpośrednio ze spłatą zadłużenia. Do tych zaliczyć można również obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenia, a także liczne opłaty ponoszone w okresie przygotowawczym: te są związane chociażby z koniecznością opłacenia usług rzeczoznawcy majątkowego przygotowującego operat szacunkowy czy notariusza.

PKO Bank Polski - inne produkty

Pozostałe oferty

Katarzyna Rostkowska

Skorzystaj z pomocy eksperta

Dokładamy starań, by dane prezentowane w naszych zestawieniach były jak najbardziej zbliżone do oferty, jaką otrzymasz w instytucji finansowej. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.

Ikona diamentu Konsultant znajdzie dla Ciebie najlepsze oferty
Ikona zegara Zaoszczędzisz czas - wypełniasz tylko jeden formularz
Ikona prezentu Dodatkowo otrzymasz obiektywne rankingi oraz porady ekspertów
Ikona kłódki Twoje dane są bezpieczne, masz nad nimi pełną kontrolę
Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących:

Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego:

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Pokaż więcej