Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


PKO Bank Polski klientom, którzy potrzebują wsparcia finansowego w zakupie mieszkania, domu oraz innych celach mieszkaniowych proponuje kilka rozwiązań, tj. kredyt hipoteczny, pożyczkę hipoteczną bądź kredyt hipoteczny mix.    

Kredyty hipoteczne PKO Bank Polski - oferta

Kredyty hipoteczne w PKO Bank Polski

Kredyt mieszkaniowy w PKO

PKO Bank Polski w swojej ofercie ma kilka rozwiązań dedykowanych klientom szukającym kredytu hipotecznego. Produkt można dobrać, kierując się celem, na jaki zostaną przeznaczone środki z kredytu. W przypadku tradycyjnego zobowiązania pożyczone pieniądze można wydatkować na:

 • budowę, zakup lub remont domu,

 • zakup mieszkania, garażu lub miejsca postojowego,

 • wykończenie i wyposażenie nieruchomości,

 • zakup i zagospodarowanie działki rekreacyjnej,

 • nabycie działki budowlanej,

 • przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,

 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa odrębnej własności w spółdzielni mieszkaniowej,

 • zmianę spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Ponadto klienci mogą również sięgnąć po kredyt, który jest połączeniem kredytu hipotecznego oraz pożyczki hipotecznej, tj. kredyt hipoteczny mix. W jego przypadku jest możliwość finansowania zarówno potrzeb mieszkaniowych, jak i przeznaczenia środków na spłatę innych posiadanych zobowiązań. W ofercie znajduje się również standardowa pożyczka hipoteczna, która umożliwia wydatkowanie pożyczonych pieniędzy na dowolny cel. 

Dodatkowo kredyty hipoteczne w PKO BP można podzielić na zobowiązania z oprocentowaniem stałym bądź zmiennym. Oprocentowanie zmienne oznacza, że przez cały okres kredytowania może ono ulegać zmianie w zależności od wysokości stawki referencyjnej WIBOR, więc rata może rosnąć lub maleć. Natomiast przy oprocentowaniu stałym klient posiada gwarancję, że przez okres 5 lat oprocentowanie kredytu hipotecznego się nie zmieni. 

Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny w PKO BP?

W celu otrzymania kredytu hipotecznego w PKO należy przejść przez kilka kroków. Przy czym większość formalności wymaga odwiedzenia placówki, nie da się ich załatwić online. Po pierwsze złożenie wniosku. Formularz dostępny jest na stronie internetowej banku wraz z listą wymaganych dokumentów. Przede wszystkim dotyczą one osiąganych dochodów oraz nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredyt. Warto mieć na uwadze, że w przypadku posiadania umowy o pracę na czas określony, która dobiega końca, możemy zostać poproszeni o dostarczenie promesy zatrudnienia.

Po dostarczeniu kompletu dokumentów bank oceni zdolność kredytową klienta oraz podejmie decyzję odnośnie do udzielenia kredytu hipotecznego. Zazwyczaj czas oczekiwania na decyzję wynosi 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku bank przekaże projekt umowy oraz termin, do kiedy jest możliwość jej zawarcia. Warto dokładnie zapoznać się z dokumentem, ponieważ określa on warunki udzielenia kredytu hipotecznego, w tym warunki wypłaty i zobowiązania umowne.

Ostatnim krokiem jest złożenie dyspozycji wypłaty. Termin uruchomienia kredytu w znacznym stopniu od tego, jak szybko uda się spełnić obostrzenia wskazane w umowie.

Warunki udzielenia kredytu mieszkaniowego

Zarówno proces wnioskowania o kredyt, jak i jego wypłaty zależy od spełnienia warunków stawianych przez bank. Pierwszym z nich jest posiadanie zdolności kredytowej, czyli zdolności do spłaty rat kredytu w terminach i kwotach uzgodnionych z bankiem. W celu jej sprawdzenia bank analizuje zeznania majątkowe, wyciągi z kont bankowych oraz historię kredytową udostępnioną w Biurze Informacji Kredytowej.   

Kolejnym warunkiem uzyskania zobowiązania jest wniesienie wkładu własnego na poziomie co najmniej 10 procent wartości kredytowanej nieruchomości. Oznacza to, że kredytobiorca musi udokumentować środki poniesione w ramach nabycia mieszkania, domu czy działki budowlanej, tj. zaliczki, zadatki, zapłaty na rzecz dewelopera czy wykonane prace budowlane. Bank finansuje do 90 proc. wartości inwestycji.

Innym warunkiem stawianym przez bank już po podpisaniu umowy kredytowej jest ustanowienie zabezpieczeń. Najważniejszym jest ustanowienie hipoteki na rzecz PKO BP, gdzie bank musi zostać wpisany na pierwszym miejscu w księgach wieczystych. Przy okazji warto już w trakcie wnioskowania o kredyt dowiedzieć się, jakie zabezpieczenia stosuje bank do czasu uprawomocnienia się wpisu. Instytucje finansowe najczęściej w takim przypadku podwyższają marzę kredytu lub stosują dodatkowe ubezpieczenia kredytu. Dodatkowym zabezpieczeniem, obok hipoteki, może być ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości oraz ubezpieczenie kredytobiorcy na życie. 

Oprocentowanie kredytu hipotecznego 

Wysokość oprocentowania zależy przede wszystkim od rodzaju zaciąganego zobowiązania oraz od typu samej stawki, tj. oprocentowanie stałe bądź zmienne. 

Oprocentowanie stałe w PKO BP daje gwarancję, że przez okres pierwszych 5 lat kredyt hipoteczny będzie oprocentowany według stałej stopy procentowej. Oznacza to, że klient nie musi martwić się jej wahaniami, jak jest w przypadku stawki zmiennej. Jednak po okresie 5 lat następuje zmiana oprocentowania na zmienne, chyba że klient złoży wniosek o ponowne zastosowanie stawki stałej na kolejne 5 lat. Ten typ oprocentowania jest stosowany wyłącznie w przypadku zaciągania zobowiązania na:

 • nabycie nieruchomość na rynku wtórnym,

 • spłaty kredytu hipotecznego w innym banku,

 • chęci sfinansowania poniesionych kosztów na cele mieszkaniowe.

Oprocentowanie zmienne składa się ze wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M oraz marży banku. Marża jest stała w całym okresie kredytowania, natomiast wskaźnik referencyjny jest składową zmienną, na którą ma wpływ koniunktura rynkowa. Dodatkowo warto pamiętać, że marża bardzo często jest ustalana indywidualnie i może ulec obniżeniu na szczególnych warunkach związanych z dobrowolnym skorzystaniem z dodatkowych produktów/usług (np. ubezpieczenie, karta kredytowa).

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w PKO BP

Według obowiązujących obecnie przepisów wcześniejsza bądź całkowita spłata kredytu hipotecznego, przed terminem ustalonym w harmonogramie, jest możliwa po okresie 3 lat od daty podpisania umowy kredytowej. W tym celu należy złożyć dyspozycję, w której klient wskaże, jak ma zostać rozdysponowana nadwyżka pieniężna wpłacona na kredyt. Jeśli jest to częściowa spłata, konieczne będzie również zaznaczenie, jak bank ma przeliczyć obowiązujący harmonogram – dokonać skrócenia okresu kredytowania czy zmniejszyć wysokość miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych.

W przypadku chęci spłaty kredytu w okresie do 3 lat od zawarcia umowy warto zwrócić uwagę na ewentualne opłaty, które bank ma prawo naliczyć. W tym celu wystarczy sięgnąć do aktualnej taryfy opłat i prowizji.

Porównanie kredytów mieszkaniowych

Wybierając kredyt hipoteczny, możemy posiłkować się wieloma narzędziami dostępnymi na rynku, tj. porównywarkami, rankingami czy opiniami dotychczasowych klientów. Niemal każdy bank posiada na swojej stronie internetowej kalkulator, dzięki któremu potencjalny klient może obliczyć poglądową wysokość miesięcznej raty. Wystarczy wybrać produkt oraz wskazać jego parametry, tj. wysokość, okres spłaty. Ponadto istnieje możliwość porównania wysokości rat kredytów oferowanych przez różne banki, zestawiając ze sobą RRSO. 

Instytucje finansowe mają obowiązek przedstawiania stawki RRSO w ściśle określony sposób. Wystarczy zatem we wstępnych kalkulacjach wskazać identyczne parametry kredytu, a otrzymamy informację, gdzie jest najniższe oprocentowanie. Warto podkreślić, że na RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) składają się m.in. koszty odsetek, prowizji oraz dodatkowych opłat związanych z zaciągniętym zobowiązaniem. Należy jednak mieć na uwadze, że ostateczna wysokość raty kapitałowo- odsetkowej może znacznie się różnić od symulacji. Banki bowiem stosują indywidualne podejście do klienta oraz możliwość negocjacji stawki marży. 

PKO Bank Polski - inne produkty

Pozostałe oferty

Katarzyna Rostkowska

Porównaj najlepsze

Kredyty
gotówkowe
pożyczki
na raty
chwilówki
konta
osobiste
konta
firmowe
kredyty
hipoteczne
Ubezpieczenia
lokaty
konta
oszczędnościowe
waluty

2020-08-26

LtV. Czym jest wskaźnik LtV i jak wpływa na kredyt?

W słowniczku pojęć związanych z kredytem hipotecznym znajduje się wiele pozornie trudnych terminów. Jednym z nich jest LtV (Loan to Value). Choć często pomijany, w rzeczywistości ma olbrzymi wpływ na warunki kredytu.

2020-08-26

Rekomendacja S. Jakie zmiany wprowadza rekomendacja S KNF?

Jednym z najważniejszych aspektów rynku bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i działającym na nim instytucjom. Znaczne zmiany w tym zakresie wprowadza sporządzona przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja S.

2020-08-21

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – czy warto?

Kredyt hipoteczny kojarzy się z długim okresem spłaty, a co za tym idzie również wysokimi kosztami. Nie zawsze musi tak jednak być. Dobrym sposobem na oszczędności jest wcześniejsza spłata.

Dom czy mieszkanie: co wybrać?

Poszukując własnych czterech kątów, często zastanawiamy się nad tym, czy korzystniejsza okaże się budowa lub zakup domu czy mieszkania. Warto przeanalizować argumenty i wybrać najlepszą opcję.

Prowizja za udzielenie kredytu: czym jest i jak ją obniżyć?

Kredyty wiążą się z wieloma dodatkowymi kosztami. Jednym z podstawowych z nich jest prowizja za udzielenie kredytu. Ta, choć przybiera formę jednorazowej opłaty, może istotnie wpłynąć na wydatki związane z uzyskaniem środków.

Własne mieszkanie. Jak wygląda zakup mieszkania krok po kroku?

Zakup mieszkania to duże przedsięwzięcie i poważna życiowa decyzja. Należy więc dobrze się do niego przygotować, zwłaszcza jeżeli będzie finansowany przy pomocy kredytu.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: czym jest?

Wysokie ceny nieruchomości to nie tylko duży problem dla osób chcących kupić mieszkanie lub dom za gotówkę, ale również dla kredytobiorców. Pierwszą przeszkodą może stać się obowiązek wniesienia wkładu własnego.