Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Credit Agricole Bank Polska oferuje wiele produktów hipotecznych. Klienci mogą skorzystać z finansowania na zakup mieszkania, budowę domu, nabycie działki, remont oraz refinansowanie zobowiązań w innych bankach. 

Kredyty hipoteczne Credit Agricole Bank Polska - oferta

Jak zaciągnąć kredyt mieszkaniowy w Credit Agricole?

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego w Credit Agricole Bank Polska przebiega w kilku krokach. Pierwszym jest wybór nieruchomości. Aby strać się o finansowanie, klient musi przedstawić bankowi parametry mieszkania bądź domu, który będzie przedmiotem umowy. Oznacza to, że powinien dysponować umową przedwstępną, umową deweloperską czy umową kupna-sprzedaży. Po spełnieniu tego kroku możemy przystąpić do wypełniania wniosku kredytowego. Formularz jest dostępny na stronie internetowej banku, można również wypełnić go online. Następnie Credit Agricole Bank Polska wysyła do potencjalnego kredytobiorcy wiadomość e-mail, w której znajdzie informacje o dostępnym kredycie hipotecznym i listę niezbędnych dokumentów. 

Komplet dokumentów, tj. przedwstępną umowę sprzedaży, wniosek kredytowy czy zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach należy złożyć w dowolnej placówce. Przy czym warto mieć na uwadze, że w przypadku posiadania umowy o pracę na czas określony, która dobiega końca, możemy zostać poproszeni o dostarczenie promesy zatrudnienia.

Na podstawie dostarczonych dokumentów, bank wydaje decyzję kredytową najpóźniej w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jest ona przekazywana wybranym przez klienta kanałem, tj. w wersji papierowej, na spotkaniu z doradcą w placówce lub elektronicznie - na wskazany adres e-mail. 

Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy kredytowej. Po pozytywnej decyzji bank udostępnia klientowi projekt umowy, co pozwala na dokładne zapoznanie się z jej treścią i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Warunki udzielenia kredytu hipotecznego 

Kredyt mieszkaniowy w Credit Agricole Bank Polska udzielany jest na okres do 35 lat. W związku z tak długim dopuszczalnym terminem spłaty, bank musi zadbać o zabezpieczenie się przed ewentualną niewypłacalnością klienta. W związku z tym kredytobiorca rozważający zaciągniecie kredytu, musi być świadomy, że zostaną przedstawione mu warunki, których spełnienie jest wymagane w celu wydania pozytywniej decyzji kredytowej oraz takie, które należy wypełnić po podpisaniu umowy kredytu hipotecznego.

Pierwszym z nich jest posiadanie zdolności kredytowej, czyli inaczej zdolność do spłaty rat kredytu w terminach i kwotach uzgodnionych z bankiem w umowie kredytowej. W celu jej sprawdzenia bank zestawia stałe dochody uzyskiwane przez klienta oraz wszystkie obciążenia tj. raty posiadanych kredytów, przyznane limity kredytowe, karty kredytowe, miesięczne wydatki i koszty utrzymania. Należy pamiętać, że zdolność jest wyliczana indywidualnie dla każdego kredytobiorcy na podstawie informacji wskazanych we wniosku oraz dostarczonych dokumentów. Ponadto bank sięga do Biura Informacji Kredytowej, w której znajduje się cała historia kredytowa osoby ubiegającej się o kredyt.

Kolejnym warunkiem uzyskania kredytu jest wniesienie wkładu własnego. Oznacza to, że kredytobiorca musi udokumentować środki poniesione w ramach nabicia lokalu mieszkalnego czy budowy domu, tj. zaliczki/zadatki wniesione na poczet kupna nieruchomości, zapłaty na rzecz dewelopera, a przy budowie domu - zakup działki, wykonane prace budowlane. Klient przeważnie musi liczyć się z koniecznością wniesienia wkładu własnego na poziomie ok. 10-20 procent wartości kredytowanej nieruchomości. Przy czym Credit Agricole Bank Polska kredytuje do 90 proc. wartości nabywanego lokalu mieszkalnego czy domu. 

Innym warunkiem stawianym przez bank, jednak już po podpisaniu umowy kredytowej, jest ustanowienie zabezpieczeń. Głównym zabezpieczeniem zobowiązania jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości mieszkalnej na rzecz banku. Natomiast dodatkowymi mogą być weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, cesja praw na rzecz banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, wskazanie banku, jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy czy pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez bank dla kredytobiorcy. Przy okazji podpisywania umowy, warto również zasięgnąć informacji czy bank wymaga ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, które obowiązuje do czasu ustanowienia hipoteki. Jest to o tyle istotne, ponieważ może wiązać się z podwyższeniem marży kredytu, a co za tym idzie wyższym oprocentowaniem.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w Credit Agricole

Oprocentowanie zależy przede wszystkim od rodzaju zaciąganego zobowiązania. W Credit Agricole Bank Polska klienci mogą wnioskować o tradycyjny kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości, na dom, czyli budowę, remont, przebudowę bądź zakup działki, ale również na refinansowanie zobowiązań posiadanych w innych bankach. W zależności, jaki kredyt zostanie wybrany, klient będzie ponosił koszt z nim związany. 

Warto zaznaczyć, że bank oferuje indywidualne ustalenie wysokości raty, jaką klient chce ponosić. Jest to możliwe przy skorzystaniu z ofert dodatkowych produktów, tj. ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia nieruchomości, karty kredytowej czy Programu Systematycznego Oszczędzania. Im więcej produktów dodatkowych klient nabędzie, tym niższa zostanie mu zaproponowana marża kredytu, co przekłada się bezpośrednio na niższe raty kapitałowo-odsetkowe. Dodatkowo bank oferuje kredyt mieszkaniowy w dwóch opcjach - bez prowizji za udzielenie kredytu, ale z wyższą marżą bądź z niższą marżą, ale pobierana jest prowizja za udzielenie kredytu. Kredytobiorca sam decyduje, która z nich jest dla niego wygodniejsza.

Wracając do kwestii oprocentowania, oprocentowanie kredytu hipotecznego w Credit Agricole Bank Polska jest zmienne. Oznacza to, że w trakcie trwania umowy może ono ulec zmianie, na co ma wpływ stopa referencyjna WIBOR/LIBOR, ściśle zależna od koniunktury rynkowej. Inną składową oprocentowania jest marża, ustalana indywidualnie przez bank. Ta jednak ma charakter stały.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego - zawsze bez prowizji

Credit Agricole Bank Polska umożliwia klientom dokonanie wcześniejszej całkowitej bądź częściowej spłaty zadłużenia bez ponoszenia kosztów prowizji, niezależnie od tego, w jakim momencie jest planowana. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy posiadacz kredytu hipotecznego może dokonać częściowej lub całkowitej spłaty po trzech pierwszych latach obowiązywania umowy. Mimo to warto zwrócić uwagę na regulamin banku, który udzielił finansowania, ponieważ w okresie do 3 lat od dnia podpisania umowy, kwestia pobierania opłat za wcześniejszą spłatę jest zależna od wewnętrznych ustaleń instytucji finansowej. Może się zatem okazać, że planując spłatę, zostaniemy obciążeni jednorazową prowizją zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji. Ponadto banki mogą mieć ustalenia, co do wysokości bądź częstotliwości spłat, jakie klient może dokonywać poza obowiązującym harmonogramem. 

Porównanie kredytów mieszkaniowych

Obecnie, wybierając kredyt hipoteczny, możemy posiłkować się wieloma narzędziami, porównywarkami, rankingami czy opiniami dotychczasowych klientów. Niemal każdy bank posiada na swojej stronie internetowej kalkulator, dzięki któremu potencjalny klient może obliczyć poglądową wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej. Wystarczy wybrać produkt oraz wskazać jego parametry, tj. wysokość, okres spłaty. Ponadto istnieje możliwość porównania wysokości rat kredytów oferowanych przez różne banki, ponieważ instytucje mają obowiązek przedstawiania stawki RRSO w ściśle określony sposób. Oznacza to, że wskazując identyczne parametry kredytu, otrzymamy informację, gdzie jest najniższe oprocentowanie. Na RRSO, która stanowi rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, składają się m.in. koszty odsetek, prowizji oraz dodatkowych opłat związanych z zaciągniętym zobowiązaniem. Warto jednak pamiętać, że ostateczna wysokość raty kapitałowo- odsetkowej może znacznie się różnić, w związku z tym, że banki stosują indywidualne podejście do klienta oraz możliwość negocjacji stawki marży. 

Credit Agricole Bank Polska - inne produkty

Katarzyna Rostkowska

Porównaj najlepsze

Kredyty
gotówkowe
pożyczki
na raty
chwilówki
konta
osobiste
konta
firmowe
kredyty
hipoteczne
Ubezpieczenia
lokaty
konta
oszczędnościowe
waluty

2020-05-11

Doradca kredytowy i pośrednik kredytowy. Czym się różnią?

Zaciągnięcie kredytu to poważna decyzja, a sam rynek produktów tego typu jest bardzo zróżnicowany i skomplikowany. Z pomocą może przyjść doradca kredytowy lub pośrednik kredytowy. Choć często mylimy ich ze sobą, w rzeczywistości to dwa oddzielne zawody.

2020-05-07

Flip nieruchomości. Na czym polega flip mieszkania?

Inwestycje w nieruchomości mogą okazać się nie tylko dobrym sposobem na długofalowe zabezpieczenie kapitału, ale również dochodowym przedsięwzięciem w krótszej perspektywie. Zwykle mówimy wówczas o flipie nieruchomości.

2020-04-08

Najem instytucjonalny. Co powinna zawierać umowa najmu?

Osoby decydujące się na wynajem mieszkania mogą spotkać się z kilkoma typami umów wynajmu. Jedną z nich jest nabierający coraz większej popularności najem instytucjonalny.

Formularz SD-Z2. Skuteczne zgłoszenie darowizny

Chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, darowizny w rzeczywistości otrzymujemy dosyć często. Warto dowiedzieć się, kiedy należy je zgłosić, aby uniknąć podatku od spadków i darowizn.

Darowizna na wkład własny. Kiedy zapłacimy podatek od darowizny?

Konieczność wniesienia wkładu własnego często staje na naszej drodze do wymarzonego mieszkania. Środki pochodzące z darowizny mogą być znaczącą pomocą.

Koronawirus. Jak kwarantanna wpłynie na Twoje finanse?

Epidemia koronawirusa sparaliżowała życie na niemal całym świecie. Już teraz straty liczy się w bilionach dolarów. Przymusowa kwarantanna będzie miała jednak wpływ również na finanse osobiste.

Pandemia COViD-19. Specjalne wakacje kredytowe w Banku Pocztowym

Spłata kredytów w trakcie pandemii koronawirusa może być bardzo trudna. Sporą pomocą dla wielu kredytobiorców stanie się z pewnością propozycja dodatkowych wakacji kredytowych, dostępnych także w Banku Pocztowym.

Ikona informacji
poradniki