Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Klienci BNP Paribas Bank Polska mają do wyboru szeroki wachlarz oferty produktowej dotyczącej oszczędzania. Mogą sięgnąć po tradycyjne lokaty bankowe, progresywne, internetowe czy walutowe. 

Lokaty BNP Paribas Bank Polska - oferta

BNP Paribas Bank Polska - produkty oszczędnościowe

BNP Paribas Bank Polska udostępnia klientom szeroki wachlarz produktów oszczędnościowych. Posiada tradycyjne lokaty, konta oszczędnościowe czy plany inwestycyjne. Wśród samych lokat bankowych można sięgnąć po produkty w walucie polskiej, jak i obcej, zakładane wyłączenie online, skierowane do nowych klientów czy też tych, którzy dysponują nowymi środkami. Ponadto wyboru możemy dokonać kierując się rodzajem oprocentowania – stałe, zmienne bądź progresywne. 

Klienci mają w czym wybierać. Dlatego powinni dokładnie przyjrzeć się poszczególnym produktom i przeanalizować je pod kątem oczekiwanego zysku czy osiągnięcia określonego celu oszczędnościowego.

Lokaty BNP Paribas Bank Polska (fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl)

Lokata czy konto oszczędnościowe? 

Zarówno lokata, jak i rachunek oszczędnościowy są bezpiecznymi produktami, które gwarantują pewny zysk. Nie ma tu ryzyka utraty zaangażowany środków czy wystąpienia nieoczekiwanych kosztów.

Lokatę zawieramy na ściśle określonych warunkach wskazanych w umowie, tj. okres deponowania środków, ich wysokość, oprocentowanie czy jego rodzaj. Podczas trwania umowy nasze oszczędności są zamrożone, co oznacza, że nie ma możliwości ich wypłaty czy powiększenia salda. Każda operacja bowiem wymagałaby zerwania lokaty. Natomiast jej zakończenie przed terminem określonym w umowie jest równoznaczne z utratą naliczonych dotychczas odsetek. 

Konto oszczędnościowe daje większą swobodę jego posiadaczowi. Jest bowiem połączeniem lokaty oraz tradycyjnego rachunku osobistego. W dowolnym momencie można zasilać konto jak i pobrać gotówkę (oczywiście do wysokości salda), bez szkody dla dotychczas naliczonych odsetek. Ponadto umowa konta oszczędnościowego jest zwarta na czas nieokreślony, a nie jak w przypadku lokat – na 1,3,6 czy 12 miesięcy. Należy jednak pamiętać o dwóch podstawowych rzeczach. Po pierwsze, oprocentowanie konta jest przeważnie niższe niż lokat. Po drugie, jego prowadzenie może wiązać się z ponoszeniem miesięcznych opłat za obsługę (np. prowadzenie rachunku, opłata z przelewy, wypłatę czy wpłatę gotówki w kasie banku).

Jak otworzyć lokatę w BNP Paribas Bank Polska?

Lokaty w BNP Paribas Bank Polska (dawniej lokaty BGŻ) można założyć za pomocą kilku kanałów dystrybucyjnych. Wszystko zależy jednak od ich rodzaju. Są bowiem produkty, które można otworzyć wyłącznie online, skierowane do dotychczasowych klientów posiadających dostęp do systemu transakcyjnego. 

Z reguły każdy klient (nowy, jak i aktualny) może udać się do dowolnej placówki banku, aby otworzyć lokatę terminową. Podczas rozmowy z doradcą wybiera produkt, podpisuje umowę jak i składa dyspozycję przelania środków bądź wpłaca gotówkę na nowo otwarty rachunek oszczędności. Kolejną możliwością jest kontakt telefoniczny z bankiem. Z tej opcji mogą jednak skorzystać wyłącznie klienci, którzy mają dostęp do Centrum Telefonicznego. 

Jest również opcja założenia lokaty przez internet, a mianowicie bankowość internetową bądź aplikację mobilną. Jednak i ta forma dostępna jest wyłącznie dla klientów, którzy posiadają system transakcyjny. 

Oprocentowanie lokat a warunki dodatkowe 

Oprocentowanie lokat bankowych może być zmienne bądź stałe. Co to oznacza? Otóż oprocentowanie stałe gwarantuje posiadaczowi lokaty niezmienną stawkę przez cały okres utrzymywania depozytu. Ma on gwarancję otrzymania zysku, który był znany już w chwili podpisywania umowy. Oprocentowanie zmienne natomiast może zarówno wzrosnąć, jak i spaść w trakcie obowiązywania lokaty. Zależy ono bowiem od kilku czynników, m.in. wysokości stóp procentowych NPB czy sytuacji na rynku międzybankowym (stopy WIBID i WIBOR). W momencie lokowania środków klient otrzymuje informację o obowiązującym na tę chwilę oprocentowaniu, jednak nie ma pewności jak będzie się ono kształtować przez okres trwania lokaty. Tym samym nie ma możliwości określenia zysku, jaki otrzymamy po jej zakończeniu. Wszystko zależy bowiem od częstotliwości zmian stawek. 

Kolejną rzeczą, o jakiej należy pamiętać, lokując środki na lokacie bankowej jest sposób prezentacji oprocentowania. W każdym przypadku jest ono określane w skali roku. Oznacza to, że stawka wskazana na umowie to odsetki jakie otrzymalibyśmy po okresie roku od dnia zawarcia umowy. Natomiast jeśli środki lokujemy np. na 6 miesięcy, wówczas otrzymamy zysk proporcjonalny do okresu trwania depozytu. Ponadto w celu obliczenia realnej jego wysokości, należy pomniejszyć go o podatek od przychodu w wysokości 19 proc.

W BNP Paribas Banku Polskim oprocentowani ściśle zależy od wybranego produktu, okresu, na jaki zawieramy lokatę czy w końcu od warunków dodatkowych.

Okazuje się, że większość produktów wymaga od ich posiadaczy otwarcia konta osobistego bądź rachunku oszczędnościowego. Tylko wówczas można założyć lokatę. Bez konta nie mamy bowiem dostępu do bankowości internatowej, która jest podstawowym kanałem dystrybucji.

Ponadto warto sprawdzić aktualnie obowiązujące promocje. Dzięki nim można liczyć na wyższe stawki oprocentowania. Jednak jest pewien haczyk. Promocyjne oprocentowanie przeważnie można otrzymać tylko wówczas, kiedy spełnimy określone warunki dodatkowe. W ten sposób banki chcą namówić klientów na dokupienie innych produktów w ramach zawieranej umowy lokaty, np. konta osobistego, rachunku walutowego czy kary płatniczej. 

Jak wybrać najlepszą lokatę?

Lokata to nie tylko oprocentowanie. Choć jest ono istotne, należy pamiętać, że stawka określona przez bank podawana jest w skali roku. Lokując środki np. na 3 miesiące otrzymamy zaledwie ¼ zysku, a dodatkowo pomniejszony zostanie o podatek. Dlatego warto przyjrzeć się dostępnym okresom obowiązywania produktu. Możemy wybrać przykładowo 1, 2, 3, 6, 12 czy nawet 24 miesiące. Tu jednak musimy zastanowić się, na jaki okres możemy pozwolić sobie na zamrożenie środków. Czy wybrać jeden produkt, czy może porozbijać nasze oszczędności na kilka lokat o różnej wartości oraz okresach, aby w razie potrzeby nie stracić całego zysku.

Ponadto musimy wybrać czy chcemy, aby lokata była odnawialna czy też nie. W przypadku depozytu odnawialnego, w chwili jego zakończenia bank automatycznie przedłuża go na kolejny okres. Istotne jest sprawdzenie, czy w razie odnowienia depozytu można z niego zrezygnować w dowolnym momencie oraz jakie jest jego oprocentowanie. Przeważnie nie możemy liczyć na równie atrakcyjne stawki, jak w przypadku pierwotnej umowy. Lokata nieodnawialna natomiast charakteryzuje się tym, że po okresie jej zakończenia środki zostają przeksięgowane na nieoprocentowany rachunek techniczny banku bądź wskazane w dyspozycji konto jej posiadacza. 

Równie istotny jest rodzaj oprocentowania. Potencjany klient musi być świadomy, że oprocentowanie zmienne nie daje takiej pewności co do wysokości otrzymanego zysku, jak oprocentowanie stałe. 

Szukając atrakcyjnych ofert warto również poświęcić chwilę, aby przyjrzeć się aktualnie obowiązującym promocjom. Często nowi klienci mogą liczyć na wyższy zysk, pod warunkiem założenia konta osobistego czy spełniania innych warunków dodatkowych.

Porównywarka lokat

Rynek jest bogaty w produkty oszczędnościowe. Banki posiadają po kilka opcji lokat tradycyjnych, dlatego ich porównanie oraz przeanalizowanie warunków byłoby bardzo czasochłonne. Na szczęcie z pomocą przychodzi ranking lokat bądź kalkulator. Są to narzędzia dostępne na stronach internetowych banków czy portalach ekonomicznych. Warto z nich skorzystać, ponieważ nie tylko sprawdzimy jak wybrany depozyt wypada na tle oferty konkurencyjnej, ale poznamy wszystkie jego wady i zalety. Ponadto wybierając lokatę, można również wziąć pod uwagę opinie aktualnych klientów. 

BNP Paribas Bank Polska - inne produkty

Pozostałe oferty

Katarzyna Rostkowska

Porównaj najlepsze

Kredyty
gotówkowe
pożyczki
na raty
chwilówki
konta
osobiste
konta
firmowe
kredyty
hipoteczne
Ubezpieczenia
lokaty
konta
oszczędnościowe
waluty

2020-05-15

Inflacja: jak inflacja w Polsce wpływa na Twój portfel?

Część terminów używanych przez ekonomistów wydaje nam się obca lub wręcz kompletnie nieprzydatna. Inaczej jest z inflacją, która w znaczącym stopniu wpływa na nasze codzienne życie.

2020-03-02

Jak oszczędzać pieniądze? Sposoby na regularne oszczędzanie

Oszczędzanie to coś, co już dziś może zacząć praktycznie każdy. Dowiedz się, jak zacząć oszczędzać, i poznaj sprawdzone sposoby, które ci to ułatwią!

2020-02-03

BFG. Co daje Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Wiele osób obawia się o to, co stanie się z ich środkami w przypadku bankructwa banku. Pieniędzy nie należy jednak składować w skarpecie – o bezpieczeństwo dba Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Lokaty krótkoterminowe - rodzaje, oferty banków, ranking

Lokaty krótkoterminowe to depozyty o okresie nieprzekraczającym kilku miesięcy. Najpopularniejsze terminy lokat krótkoterminowych to miesiąc, dwa miesiące i trzy miesiące. Ale banki oferują także lokaty na znacznie krótsze terminy np. 1 dzień.

Jak złożyć i napisać reklamację w banku?

Reklamacja w banku jest tak samo możliwa jak reklamacja u każdego innego sprzedawcy. Podpowiadamy, jakie kroki należy podjąć, aby ją złożyć. 

Lokata dla dziecka - jakie są lokaty dla dzieci i jaką wybrać?

Warto pomyśleć o oszczędzaniu na przyszłość dziecka już od jego najmłodszych lat. Tym bardziej, że na rynku jest wiele produktów, które umożliwiają systematyczne odkładanie środków pieniężnych. Jednym z nich jest lokata dla dziecka.

Lokaty długoterminowe - rodzaje i oferty banków lokat

Lokaty długoterminowe to depozyty, których okres zapadalności jest dłuższy niż rok. Większość banków oferuje lokaty długoterminowe na okres 12, 24 i 36 miesięcy, ale można spotkać oferty nawet na 48 czy 60 miesięcy.