Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kredyty hipoteczne BNP Paribas Bank Polska

Spis treści
więcej Ikona strzałki

Kredyty hipoteczne BNP Paribas Bank Polska - oferta

Bank BNP Paribas: kredyt hipoteczny z niską marżą

W BNP Paribas kredyt hipoteczny jest dostępny jako produkt "Kredyt hipoteczny z niską marżą". Jak sama nazwa wskazuje, koszty kredytu hipotecznego są stosunkowo niskie. Roczna stopa oprocentowania RRSO wynosi 2,50%, maksymalny okres kredytowania to 30 lat, a minimalny wkład własny został ustalony na poziomie 20%. Minimalna kwota kredytu to 100 000 zł, maksymalna całkowita kwota kredytu wynosi natomiast 4 miliony złotych. Ponadto do 15% kredytu można przekazać na dowolny cel, a bank oddaje do dyspozycji swoich klientów wiele wygodnych narzędzi, takich jak możliwość łączenia celów kredytowania, uzyskania karencji spłaty czy refinansowania kosztów zainwestowanych w nieruchomość do roku wstecz. Istnieje także możliwość obniżenia prowizji za udzielenie kredytu aż do 0 zł. Do wyboru pozostają przy tym zarówno raty równe, jak i raty malejące.

Należy przy tym pamiętać, że koszt kredytu hipotecznego będzie zależał od kilku różnych czynników. Jednym z nich jest wykupienie oferowanego za pośrednictwem banku ubezpieczenia czy innych produktów, pozwalających na obniżenie ryzyka i obniżenie marży.

Zielona hipoteka: niższe oprocentowanie za ekologię

Jedną z najważniejszych wartości banku BNP Paribas jest dbałość o środowisko naturalne i wspieranie nowoczesnych rozwiązań, pozwalających na ochronę przyrody. Nie inaczej jest również przy kredycie hipotecznym w BNP. Instytucja umożliwia obniżenie oprocentowania w przypadku inwestycji w energooszczędne budownictwo. W tym celu należy dostarczyć certyfikat ekologiczny lub świadectwo charakterystyki energetycznej, w którym wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię EP nie będzie wyższa niż 50 kWh/(m2 x rok). Może się to wobec tego stać dobrą zachętą do podejmowania starań w tym zakresie.

Jak zaciągnąć kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas Bank Polska?

BNP Paribas Bank Polska (dawniej BGŻ BNP Paribas) posiada w ofercie tradycyjny kredyt hipoteczny, z którego środki można przeznaczyć na zakup działki budowlanej, mieszkania, domu, wykup nieruchomości, budowę, remont czy wykończenie. Dodatkowo klienci mogą sięgnąć po pożyczkę hipoteczną. W jej przypadku cel wydatkowania środków jest szerszy niż przy kredycie hipotecznym. Można je przekazać na dowolny cel, a dzięki zastosowaniu zabezpieczenia w postaci hipoteki uzyskanie wsparcia będzie stosunkowo tanie.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, ubiegając się o kredyt, jest podjęcie decyzji dotyczącej celu kredytowania, jego przedmiotu, wysokości zobowiązania oraz okresu spłaty. Po określeniu parametrów kredytu można przystąpić do wypełniania wniosku kredytowego oraz kompletowania niezbędnych dokumentów. Ubiegając się o kredyt mieszkaniowy, zostaniemy poproszeni o dostarczenie informacji odnośnie do kredytowanej nieruchomości. W związku z tym, w zależności czy dokonujemy zakupu z rynku wtórnego, czy pierwotnego, musimy dysponować umową przedwstępną, umowa deweloperską, umową kupna-sprzedaży bądź innymi dokumentami potwierdzającymi przystąpienie do transakcji nabycia mieszkania czy domu. We wniosku należy wskazać dane osobowe, informacje dotyczące wysokości kredytu czy osiąganych przez nas dochodów. Ponadto sytuację majątkową kredytobiorca będzie musiał udokumentować w formie zeznania rocznego (PIT), bądź zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Warto mieć na uwadze, że w przypadku posiadania umowy o pracę na czas określony, która dobiega końca, możemy zostać poproszeni o dostarczenie promesy zatrudnienia.

Jak dostarczyć wniosek o kredyt hipoteczny w BNP?

Wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do placówki banku, niestety nie ma możliwości wnioskowania online. Na tej podstawie BNP Paribas Bank Polska dokona wstępnej analizy. Czas oczekiwania na decyzję banku wynosi około 21 dni od złożenia kompletnego wniosku. Po jej wydaniu zostanie przygotowana umowa kredytowa, w której zostaną wskazane warunki na jakich zostanie udzielony nam kredyt. Ostatnim krokiem, który jest jednoznaczny z akceptacją umowy, jest jej podpisanie oraz złożenie dyspozycji wypłaty środków.

Warunki przyznania kredytu hipotecznego w BNP Paribas Bank Polska

Kredytobiorca starający się o kredyt hipoteczny musi liczyć się z koniecznością spełnienia kilku podstawowych warunków. Wszystkie są równie istotne i mają wpływ na decyzję kredytową banku.

Pierwszym jest zdolność kredytowa, tj. możliwość kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonym terminie. Badając zdolność kredytową, bank sięga po informacje dotyczące dochodów kredytobiorcy. Dodatkowo prześwietla historię kredytową, na podstawie której otrzymuje informacje na temat posiadanych oraz spłaconych kredytów oraz terminowości ich regulowania. Jednak to nie wszystko. Na decyzję banku ma również wpływ wiek kredytobiorcy, wysokość zobowiązania czy wskazana wysokość kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Od analizy historii kredytowej i oceny zdolności zależy przyznanie środków i dalsze rozpatrywanie wniosku. Warto pamiętać, że szanse na finansowanie mają nie tylko osoby posiadające umowę o pracę, ale umowa o pracę na czas nieokreślony jest nadal najcenniejszym dokumentem z punktu widzenia banku.

Kalkulator zdolności kredytowej pomoże w ocenieniu aktualnych możliwości finansowych.

Kredytobiorca musi mieć w związku z tym świadomość, że negatywne informacje widniejące w bazach dłużników uniemożliwią uzyskanie kredytu. O zdolność kredytową warto również zadbać odpowiednio wcześnie. Wbrew utartej opinii mamy znaczny wpływ na to, jak kształtuje się ten czynnik. Podwyższenie wiarygodności w oczach banku nie zawsze musi być przy tym skomplikowane. W wielu przypadkach wystarczy np. dołączyć do wniosku dodatkowego kredytobiorcę, dysponującego odpowiednimi możliwościami finansowymi.

Wkład własny: ile środków potrzebujesz, by ubiegać się o kredyt hipoteczny?

Kolejnym kryterium do spełnienia jest wniesienie wkładu własnego, którego wysokość ustalana jest indywidualnie przez bank. Przeważnie klient musi liczyć się z koniecznością pokrycia 20 procent wartości kredytowanej nieruchomości. Jako wkład własny można wykorzystać jednak nie tylko pieniądze przekazane w formie zaliczki lub zadatku właścicielowi nieruchomości czy deweloperowi. Bank może również uznać w tym charakterze inną nieruchomość, działkę budowlaną czy zakupione materiały.

Na wypłatę środków z kredytu nie ma również co liczyć, jeśli nie zostaną ustanowione zabezpieczenia zobowiązania. Są one wskazane w umowie kredytowej. Przede wszystkim chodzi tu o ustanowienie hipoteki na nieruchomości mieszkalnej, cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych czy cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Dodatkowym zabezpieczeniem może być oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, ustanowienie zastawów rejestrowych, pełnomocnictw do rachunków czy podpisanie weksla in blanco. Do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki klient może także być zobowiązany do regulowania podwyższonej marży.

Ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym: jakie będą wymagane?

Udzielając kredytu hipotecznego, bank podejmuje spore ryzyko. W związku z tym dodatkowym zabezpieczeniem kredytu są różnego typu ubezpieczenia. Część z nich będzie przy tym obowiązkowa: bez wykupienia polis bank nie zgodzi się na udzielenie środków. Pozostałe mogą być fakultatywne, jednak pozwolą na obniżenie marży. Poza tym same w sobie staną się również dobrym zabezpieczeniem interesów kredytobiorcy w kryzysowych sytuacjach. Do najważniejszych należą:

  • Ubezpieczenie na życie: podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie na życie, które musi wykupić kredytobiorca. Wysokość polisy powinna przy tym pokrywać przynajmniej pozostałe do spłaty zadłużenie. To także dobre zabezpieczenie interesów potencjalnych spadkobierców właściciela nieruchomości. Koszt ubezpieczenia na życie wobec tego należy doliczyć do kosztu kredytu hipotecznego. Bank oferuje również specjalne polisy we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.
  • Ubezpieczenie nieruchomości: poza pakietem ubezpieczeń na życie obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie nieruchomości. Chroni ono dom lub mieszkanie przed utratą wartości, co mogłoby uniemożliwić instytucji dochodzenie swoich praw w przypadku braku spłaty. Jest oczywiście również podstawowym zabezpieczeniem interesów właściciela mieszkania. Spore oszczędności można uzyskać, nabywając ubezpieczenie nieruchomości oferowane przez bank.
  • Ubezpieczenie od utraty pracy: atrakcyjna może być również oferta z pakietem ubezpieczeń obejmującym więcej opcji. Te chronią przed następstwami wielu sytuacji, z którymi może spotkać się kredytobiorca w przyszłości. Należy do nich m.in. utrata źródła dochodu, hospitalizacja czy poważna choroba.

Do uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku kredytobiorca będzie zobowiązany opłacać również ubezpieczenie pomostowe. Jest to związane z ograniczeniem ryzyka banku, ponieważ do czasu uprawomocnienia się wpisu nie będzie mógł korzystać z najważniejszego zabezpieczenia umowy.

Wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego w BNP Paribas Bank Polska

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w BNP Paribas Bank Polska jest zmienne w skali roku. Oznacza to, że w trakcie trwania umowy może wzrosnąć bądź ulec obniżeniu. Dzieje się tak, ponieważ oprocentowanie jest składową dwóch wartości, tj. stawki referencyjnej WIBOR lub LIBOR oraz marży banku. Wysokość WIBOR/LIBOR jest ściśle uzależniona od koniunktury rynkowej, natomiast marża jest stała, a jej poziom indywidualnie dobierany do warunków kredytu, tj. na podstawie wkładu własnego wniesionego przez klienta, kwoty kredytu, sytuacji finansowej czy ustanowionych zabezpieczeń. Oznacza to, że może być negocjowana bądź przykładowo uzależniona od posiadanych produktów dodatkowych (karta kredytowa, ubezpieczenie, konto osobiste). Ich zakup przeważnie gwarantuje lepsze warunki, na których zostanie udzielony kredyt hipoteczny.

Oprocentowanie kredytu zależy zatem od wysokości stawki referencyjnej oraz marży, natomiast na jego całkowity koszt, tj. RRSO składa się suma odsetek, prowizja, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń.

Wybór rat równych lub malejących: które będą korzystniejsze?

Wpływ na wysokość całkowitego kosztu kredytu hipotecznego ma również przyjęty model spłaty zadłużenia. BNP Paribas pozwala na wybór rat równych lub malejących. To pierwsze rozwiązanie cieszy się zdecydowanie większą popularnością. Wpływ ma na to przede wszystkim konieczność posiadania zdecydowanie niższej zdolności kredytowej. Wówczas wysokość miesięcznej raty w początkowym okresie jest zdecydowanie niższa, a przez cały okres kredytowania spłaca się taką samą sumę, w której stopniowo zmniejsza się udział odsetek. W przypadku rat malejących część kapitałowa utrzymuje się na takim samym poziomie przez cały okres kredytowania, co wiążę się z wyższymi płatnościami w pierwszym okresie. Wobec takiej umowy kredytu całkowity koszt będzie niższy, jednak oznacza to również wyższe wydatki na samym początku.

Hipoteczny w BNP Paribas daje kredytobiorcom ciekawe możliwości znalezienia oszczędności. Warto rozważyć indywidualną sytuację i - po ocenie zdolności kredytowej - dobrać typ spłaty zobowiązania do możliwości i potrzeb.

Porównanie kredytów mieszkaniowych

Na rynku jest bogata oferta kredytów hipotecznych. Biorąc jednak pod uwagę poziom skomplikowania tego produktu, nie jest łatwo porównać oferty różnych banków. Z pomocą przychodzi jednak narzędzie jakim jest kalkulator. Jest on dostępny na stronie internetowej niemal każdej instytucji finansowej. W celu obliczenia poglądowej raty wystarczy wskazać wartości nieruchomości, kwotę kredytu oraz okres spłaty. Następnie zostanie przeprowadzona symulacja, której wynikiem będzie wyliczenie wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej. Ponadto każdy bank ma obowiązek przedstawiania stawki RRSO, która stanowi rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, na którą składają się koszty odsetek, prowizji oraz dodatkowych opłat związanych z zaciągniętym zobowiązaniem. W związku z tym porównanie wysokości raty kredytowej w różnych bankach nie stanowi większego problemu tym bardziej, że są one zobowiązane do prezentacji RRSO w ściśle określony sposób. Oznacza to, że przy jej obliczaniu muszą uwzględnić te same koszty.

Dodatkowo przy wyborze oferty banków warto sięgnąć po opinie dotychczasowych klientów. Na forach dyskusyjnych możemy bowiem uzyskać informacje na temat produktu, dodatkowych kosztów czy poziomu obsługi klienta.

Ranking kredytów: znajdź najlepszy kredyt

W doborze najatrakcyjniejszego kredytu pomoże ranking kredytów hipotecznych. Aby ustalić, który kredyt hipoteczny okaże się najbardziej korzystny, wystarczy wprowadzić najważniejsze informacje, takie jak kwota kredytu bez kredytowanych kosztów oraz planowany okres spłaty. Możliwe stanie się określenie, ile wyniesie suma oprocentowania RRSO dla kredytu, wysokość miesięcznych rat i całkowita kwota do spłaty. Oferty banków potrafią znacznie się od siebie różnić.


Wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego w BNP Paribas Bank Polska

BNP Paribas Bank Polska umożliwia zaciągnięcie kredytu hipotecznego na okres maksymalnie 30 lat. Jednak niezależnie od czasu trwania umowy kredytowej warto uzyskać informację o warunkach wcześniejszej spłaty zobowiązania. Wiedza ta jest przydatna w sytuacji, kiedy zmieni się nasza sytuacja materialna i postanowimy częściowo bądź całkowicie spłacić zaciągnięty kredyt.

BNP Paribas Bank Polska nie pobiera opłaty za przedterminową spłatę w przypadku, gdy spłata całości lub części kredytu nastąpiła po upływie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. Jeśli natomiast spłata nastąpiłaby przed tym okresem, bank nalicza opłatę w wysokości 3 proc. kwoty spłacanej przed terminem, nie więcej jednak niż suma odsetek, które byłby naliczone od spłacanej przed terminem kwoty kredytu w okresie roku od dnia dokonania spłaty. W przypadku, gdy do końca okresu kredytowania pozostało mniej niż rok, opłata nie może być wyższa niż kwota odsetek, które przypadałyby za okres do zakończenia umowy kredytu.

BNP Paribas Bank Polska - inne produkty

Pozostałe oferty

Katarzyna Rostkowska

Skorzystaj z pomocy eksperta

Dokładamy starań, by dane prezentowane w naszych zestawieniach były jak najbardziej zbliżone do oferty, jaką otrzymasz w instytucji finansowej. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.

Ikona diamentu Konsultant znajdzie dla Ciebie najlepsze oferty
Ikona zegara Zaoszczędzisz czas - wypełniasz tylko jeden formularz
Ikona prezentu Dodatkowo otrzymasz obiektywne rankingi oraz porady ekspertów
Ikona kłódki Twoje dane są bezpieczne, masz nad nimi pełną kontrolę
Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących:

Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego:

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Pokaż więcej