Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Osoby, które planują nabycie nieruchomości, mogą sięgnąć po kredyt hipoteczny w BNP Paribas Bank Polska. Jeśli natomiast potrzebują gotówki na remont, wykończenie domu czy inny cel, bank oferuje wygodną pożyczkę hipoteczną.

Kredyty hipoteczne BNP Paribas Bank Polska - oferta

Kredyty hipoteczne w BNP Paribas Bank Polska

Jak zaciągnąć kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas Bank Polska?

BNP Paribas Bank Polska (dawniej BGŻ BNP Paribas) posiada w ofercie tradycyjny kredyt hipoteczny, z którego środki można przeznaczyć na zakup mieszkania, dom, wykup nieruchomości, budowę, remont czy wykończenie. Dodatkowo klienci mogą sięgnąć po pożyczkę hipoteczną. W jej przypadku cel wydatkowania środków jest szerszy niż przy kredycie hipotecznym. Po tego rodzaju zobowiązanie mogą sięgnąć osoby, które planują refinansowanie, czyli spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku, konsolidację innych zobowiązań czy inny cel. 

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, ubiegając się o kredyt, jest podjęcie decyzji dotyczącej celu kredytowania, jego przedmiotu, wysokości zobowiązania oraz okresu spłaty. Po określeniu parametrów kredytu można przystąpić do wypełniania wniosku kredytowego oraz kompletowania niezbędnych dokumentów. Ubiegając się o kredyt mieszkaniowy, zostaniemy poproszeni o dostarczenie informacji odnośnie do kredytowanej nieruchomości. W związku z tym, w zależności czy dokonujemy zakupu z rynku wtórnego, czy pierwotnego, musimy dysponować umową przedwstępną, umowa deweloperską, umową kupna-sprzedaży bądź innymi dokumentami potwierdzającymi przystąpienie do transakcji nabycia mieszkania czy domu. We wniosku należy wskazać dane osobowe, informacje dotyczące wysokości kredytu czy osiąganych przez nas dochodów. Ponadto sytuację majątkową kredytobiorca będzie musiał udokumentować w formie zeznania rocznego (PIT), bądź zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Warto mieć na uwadze, że w przypadku posiadania umowy o pracę na czas określony, która dobiega końca, możemy zostać poproszeni o dostarczenie promesy zatrudnienia.

Wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do placówki banku, niestety nie ma możliwości wnioskowania online. Na tej podstawie BNP Paribas Bank Polska dokona wstępnej analizy. Czas oczekiwania na decyzję banku wynosi około 21 dni od złożenia kompletnego wniosku. Po jej wydaniu zostanie przygotowana umowa kredytowa, w której zostaną wskazane warunki na jakich zostanie udzielony nam kredyt. Ostatnim krokiem, który jest jednoznaczny z akceptacją umowy, jest jej podpisanie oraz złożenie dyspozycji wypłaty środków. 

Warunki przyznania kredytu hipotecznego w BNP Paribas Bank Polska 

Kredytobiorca starający się o kredyt mieszkaniowy musi liczyć się z koniecznością spełnienia kilku podstawowych warunków. Wszystkie są równie istotne i mają wpływ na decyzję kredytową banku. 

Pierwszym jest zdolność kredytowa, tj. możliwość kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonym terminie. Badając zdolność kredytową, bank sięga po informacje dotyczące dochodów kredytobiorcy. Dodatkowo prześwietla historię kredytową, na podstawie której otrzymuje informacje na temat posiadanych oraz spłaconych kredytów oraz terminowości ich regulowania. Jednak to nie wszystko. Na decyzję banku ma również wpływ wiek kredytobiorcy, wysokość zobowiązania czy wskazana wysokość kosztów utrzymania gospodarstwa domowego.

Kolejnym kryterium do spełnienia jest wniesienie wkładu własnego, którego wysokość ustalana jest indywidualnie przez bank. Przeważnie klient musi liczyć się z koniecznością pokrycia 10-20 procent wartości kredytowanej nieruchomości, choć 10 proc. akceptowalna jest przez nieliczne instytucje finansowe. Obecnie banki udzielają maksymalnie kredyt o wartości 90 bądź 80 proc. ceny mieszkania czy domu. 

Na wypłatę środków z kredytu nie ma również co liczyć, jeśli nie zostaną ustanowione zabezpieczenia zobowiązania. Są one wskazane w umowie kredytowej. Przede wszystkim chodzi tu o ustanowienie hipoteki na nieruchomości mieszkalnej, cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych czy cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Dodatkowym zabezpieczeniem może być oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, ustanowienie zastawów rejestrowych, pełnomocnictw do rachunków czy podpisanie weksla in blanco.

Wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego w BNP Paribas Bank Polska

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w BNP Paribas Bank Polska jest zmienne w skali roku. Oznacza to, że w trakcie trwania umowy może wzrosnąć bądź ulec obniżeniu. Dzieje się tak, ponieważ oprocentowanie jest składową dwóch wartości, tj. stawki referencyjnej WIBOR lub LIBOR oraz marży banku. Wysokość WIBOR/LIBOR jest ściśle uzależniona od koniunktury rynkowej, natomiast marża jest stała, a jej poziom indywidualnie dobierany do warunków kredytu, tj. na podstawie wkładu własnego wniesionego przez klienta, kwoty kredytu, sytuacji finansowej czy ustanowionych zabezpieczeń. Oznacza to, że może być negocjowana bądź przykładowo uzależniona od posiadanych produktów dodatkowych (karta kredytowa, ubezpieczenie, konto osobiste). Ich zakup przeważnie gwarantuje lepsze warunki, na których zostanie udzielony kredyt hipoteczny. 

Oprocentowanie kredytu zależy zatem od wysokości stawki referencyjnej oraz marży, natomiast na jego całkowity koszt, tj. RRSO składa się suma odsetek, prowizja, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń.

Porównanie kredytów mieszkaniowych

Na rynku jest bogata oferta kredytów hipotecznych. Biorąc jednak pod uwagę poziom skomplikowania tego produktu, nie jest łatwo porównać oferty różnych banków. Z pomocą przychodzi jednak narzędzie jakim jest kalkulator. Jest on dostępny na stronie internetowej niemal każdej instytucji finansowej. W celu obliczenia poglądowej raty wystarczy wskazać wartości nieruchomości, kwotę kredytu oraz okres spłaty. Następnie zostanie przeprowadzona symulacja, której wynikiem będzie wyliczenie wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej. Ponadto każdy bank ma obowiązek przedstawiania stawki RRSO, która stanowi rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, na którą składają się koszty odsetek, prowizji oraz dodatkowych opłat związanych z zaciągniętym zobowiązaniem. W związku z tym porównanie wysokości raty kredytowej w różnych bankach nie stanowi większego problemu tym bardziej, że są one zobowiązane do prezentacji RRSO w ściśle określony sposób. Oznacza to, że przy jej obliczaniu muszą uwzględnić te same koszty. 

Dodatkowo przy wyborze oferty banków warto sięgnąć po opinie dotychczasowych klientów. Na forach dyskusyjnych możemy bowiem uzyskać informacje na temat produktu, dodatkowych kosztów czy poziomu obsługi klienta. 

Wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego w BNP Paribas Bank Polska

BNP Paribas Bank Polska umożliwia zaciągnięcie kredytu hipotecznego na okres maksymalnie 30 lat. Jednak niezależnie od czasu trwania umowy kredytowej warto uzyskać informację o warunkach wcześniejszej spłaty zobowiązania. Wiedza ta jest przydatna w sytuacji, kiedy zmieni się nasza sytuacja materialna i postanowimy częściowo bądź całkowicie spłacić zaciągnięty kredyt.

BNP Paribas Bank Polska nie pobiera opłaty za przedterminową spłatę w przypadku, gdy spłata całości lub części kredytu nastąpiła po upływie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. Jeśli natomiast spłata nastąpiłaby przed tym okresem, bank nalicza opłatę w wysokości 3 proc. kwoty spłacanej przed terminem, nie więcej jednak niż suma odsetek, które byłby naliczone od spłacanej przed terminem kwoty kredytu w okresie roku od dnia dokonania spłaty. W przypadku, gdy do końca okresu kredytowania pozostało mniej niż rok, opłata nie może być wyższa niż kwota odsetek, które przypadałyby za okres do zakończenia umowy kredytu.

BNP Paribas Bank Polska - inne produkty

Pozostałe oferty
 

Katarzyna Rostkowska

Porównaj najlepsze

Kredyty
gotówkowe
pożyczki
na raty
chwilówki
konta
osobiste
konta
firmowe
kredyty
hipoteczne
Ubezpieczenia
lokaty
konta
oszczędnościowe
waluty

2020-05-11

Doradca kredytowy i pośrednik kredytowy. Czym się różnią?

Zaciągnięcie kredytu to poważna decyzja, a sam rynek produktów tego typu jest bardzo zróżnicowany i skomplikowany. Z pomocą może przyjść doradca kredytowy lub pośrednik kredytowy. Choć często mylimy ich ze sobą, w rzeczywistości to dwa oddzielne zawody.

2020-05-07

Flip nieruchomości. Na czym polega flip mieszkania?

Inwestycje w nieruchomości mogą okazać się nie tylko dobrym sposobem na długofalowe zabezpieczenie kapitału, ale również dochodowym przedsięwzięciem w krótszej perspektywie. Zwykle mówimy wówczas o flipie nieruchomości.

2020-04-08

Najem instytucjonalny. Co powinna zawierać umowa najmu?

Osoby decydujące się na wynajem mieszkania mogą spotkać się z kilkoma typami umów wynajmu. Jedną z nich jest nabierający coraz większej popularności najem instytucjonalny.

Epidemia CoVid-19. Wsparcie dla kredytobiorców w Getin Bank

Epidemia koronawirusa zagraża nie tylko naszemu zdrowiu, ale również bezpieczeństwu finansów. Swoje propozycje dla kredytobiorców przedstawił między innymi Getin Noble Bank.

Koronawirus. Jak kwarantanna wpłynie na Twoje finanse?

Epidemia koronawirusa sparaliżowała życie na niemal całym świecie. Już teraz straty liczy się w bilionach dolarów. Przymusowa kwarantanna będzie miała jednak wpływ również na finanse osobiste.

Formularz SD-Z2. Skuteczne zgłoszenie darowizny

Chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, darowizny w rzeczywistości otrzymujemy dosyć często. Warto dowiedzieć się, kiedy należy je zgłosić, aby uniknąć podatku od spadków i darowizn.

Darowizna na wkład własny. Kiedy zapłacimy podatek od darowizny?

Konieczność wniesienia wkładu własnego często staje na naszej drodze do wymarzonego mieszkania. Środki pochodzące z darowizny mogą być znaczącą pomocą.

Ikona informacji
poradniki