Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Kredyt hipoteczny w Banku Pocztowym pozwala na realizację marzeń o własnym mieszkaniu czy domu. Finansowanie można jednak zaciągnąć również na przebudowę, remont, a nawet dowolny cel.

Kredyty hipoteczne Bank Pocztowy - oferta

Jak zaciągnąć kredyt mieszkaniowy w Banku Pocztowym?

Bank Pocztowy ma do zaoferowania klientom obok tradycyjnego kredytu hipotecznego, z okresem spłaty do 35 lat, pożyczkę hipoteczną oraz pocztowy kredyt konsolidacyjny. Przy czym kredyt mieszkaniowy można zaciągnąć na:

  • zakup działki budowlanej, 

  • budowę domu lub dokończenie budowy,

  • odbudowę, rozbudowę, modernizację, remont domu lub lokalu mieszkalnego,

  • zakup domu lub lokalu mieszkalnego,

  • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

  • przekształcenie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności lokalu mieszkalnego,

  • zakup mieszkania komunalnego lub zakładowego,

  • wykup mieszkania komunalnego od gminy oraz remont tych mieszkań,

  • zamianę domu lub lokalu mieszkalnego na inny dom, lub lokal mieszkalny,

  • spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w innym banku.

Ponadto 30 proc. udzielonego kredytu może być przeznaczone na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą. Kredyt konsolidacyjny, dostępny w ofercie banku, można przeznaczyć wyłącznie na spłatę posiadanych zobowiązań w innych bankach, natomiast środki z pożyczki hipotecznej - na dowolny cel.

Wracając do wnioskowania o kredyt hipoteczny, odbywa się ono w kilku krokach. Pierwszym jest złożenie zapytania o zobowiązanie. Można tego dokonać, zostawiając swoje dane kontaktowe na stronie internetowej banku (online) lub przez kontakt z infolinią. Konsultant, który skontaktuje się z potencjalnym kredytobiorcą, poinformuje go o formalnościach oraz dokumentach, jakie należy dostarczyć do banku wraz z wypełnionym wnioskiem kredytowym. We wniosku podajemy m.in. dane dotyczące wysokości kredytu, jego celu, osiąganych dochodów czy nieruchomości, która będzie stanowić zabezpieczenie zobowiązania. Ponadto zostaniemy poproszeni o dostarczenie zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach oraz dokumentów dotyczących kredytowanej nieruchomości, jak i tej, która będzie stanowić zabezpieczenie kredytu. Przy okazji warto mieć na uwadze, że w przypadku posiadania umowy o pracę na czas określony, która dobiega końca, możemy zostać poproszeni o dostarczenie promesy zatrudnienia. Po dostarczeniu kompletu dokumentów bank przystąpi do analizy wniosku, której wynikiem będzie wydanie decyzji kredytowej. Czas oczekiwania na decyzję to około 30 dni.

Warunki udzielenia kredytu hipotecznego w Banku Pocztowym

Wnioskując o kredyt hipoteczny, kredytobiorca musi mieć świadomość, że każdy bank wymaga spełnienia określonych warunków niezbędnych do wydania pozytywnej decyzji kredytowej, jak i wypłaty środków pieniężnych. Fakt podpisania umowy kredytowej nie jest równoznaczny z uruchomieniem zobowiązania. 

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić na etapie wnioskowania o kredyt, jest posiadanie zdolności kredytowej, czyli zdolności do spłaty zaciągniętego długu wraz z odsetkami, w określonym przez bank terminie. W celu zbadania sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy bank analizuje jego historię kredytową, źródła oraz wysokość osiąganych dochodów, oraz sytuację majątkową. Kolejnym kryterium do spełnienia jest wniesienie wkładu własnego. Przeważnie klient musi liczyć się z koniecznością posiadania środków pieniężnych w wysokości 10-20 procent wartości kredytu. Wkład własny może być również udokumentowany zapłaconymi zaliczkami, zadatkami, fakturami za prace budowlane czy może zostać wniesiony w postaci gruntu. Bank Pocztowy udziela maksymalnie kredytu w wysokości 80 proc. wartości nieruchomości.

Dodatkowo klient musi również pamiętać o ustanowieniu zabezpieczeń umowy kredytowej po jej podpisaniu. Przede wszystkim chodzi tu o ustanowienie hipoteki na nieruchomości mieszkalnej, gdzie na pierwszym miejscu zostanie wpisany Bank Pocztowy. Warto przed dopięciem formalności dopytać również, czy bank stosuje przejściowe zabezpieczenie kredytu, które obowiązują przed uprawomocnieniem się wpisu, tj. prowizji za podwyższone ryzyko. Innym zabezpieczeniem wymaganym przez bank może być cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych czy cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy wraz ze wskazaniem banku jako jedynego uprawnionego do otrzymania świadczenia.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Oprocentowanie, a ostatecznie koszt kredytu (RRSO), zależy od takich czynników jak: zdolność kredytowa klienta, ustanowione zabezpieczenia, wysokość zobowiązania, okres kredytowania czy produkty dodatkowe zakupione wraz z kredytem.

Oprocentowanie w Banku Pocztowym w całym okresie kredytowania jest zmienne. Oznacza to, bank stosuje stawkę referencyjną WIBOR 3M, która jest ściśle związana z koniunkturą rynkową, a co za tym idzie, jej wartość ulega zmianie w trakcie trwania umowy. Kolejną składową oprocentowania jest marża banku, która w odróżnieniu od wskaźnika WIBOR jest stała. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie, a dodatkowo na jej wysokość mogą wpływać produkty dodatkowe (karta kredytowa, ubezpieczenie, konto osobiste). Ich zakup przeważnie gwarantuje lepsze warunki, na których zostanie udzielony kredyt hipoteczny. 

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w Banku Pocztowym

Kredyt hipoteczny w Banku Pocztowym można zaciągnąć na maksymalnie 35 lat. Jest to długi okres czasu, w którego trakcie wiele może się zmienić. Również nasza sytuacja majątkowa. Jeśli dojdzie do jej poprawy, możemy chcieć dokonać całkowitej bądź częściowej spłaty przed terminem, nic nie stoi na przeszkodzie. Bank Pocztowy bowiem nie pobiera prowizji za taką operację.

Jednak polityka banków w tym zakresie jest różna. Warto mieć świadomość, że według aktualnych przepisów, każdy bank ma obowiązek zezwolić na wcześniejszą spłatę, jeśli jest ona dokonywana po 3 roku od dnia podpisania umowy kredytowej. Inna sytuacja jest w przypadku wykonania spłaty w ciągu 3 pierwszych lat. Wówczas bank może naliczyć opłatę zgodną z jego tabelą opłat i prowizji. 

Porównanie kredytów mieszkaniowych

Na rynku jest bogata oferta kredytów hipotecznych. Jednak, mimo szerokiego wyboru, porównanie produktów różnych banków nie stanowi obecnie większego problemu. Dzieje się tak dzięki dostępnym narzędziom, z których może skorzystać klient, tj. rankingów kredytów, porównywarek, kalkulator. Ponadto przy wyborze zobowiązania, cenne mogą się okazać opinie dotychczasowych klientów. 

Warto zaznaczyć również, że każdy bank ma obowiązek przedstawiania stawki RRSO, która stanowi rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, w identyczny sposób. Oznacza to, że do jej wyliczenia brane są te same składowe, m.in. koszty odsetek, prowizji oraz dodatkowych opłat związanych z zaciągniętym zobowiązaniem. Dzięki temu klient może porównać kredyty różnych banków, pod warunkiem, że wysokość zobowiązań oraz ich okres spłaty jest identyczny.

Ponadto, bardzo przydatnym narzędziem przy obliczeniu poglądowej raty, jest kalkulator, który znajduje się na stronie internetowej niemal każdego banku. Po wskazaniu wartości nieruchomości, kwoty kredytu oraz okresu spłaty, zostanie przeprowadzona symulacja, której wynikiem będzie wyliczenie wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej.

Bank Pocztowy - inne produkty

Pozostałe oferty

Katarzyna Rostkowska

Porównaj najlepsze

Kredyty
gotówkowe
pożyczki
na raty
chwilówki
konta
osobiste
konta
firmowe
kredyty
hipoteczne
Ubezpieczenia
lokaty
konta
oszczędnościowe
waluty