Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Osoby, które planują zakup własnego mieszkania czy domu, a nie posiadają wystarczających środków własnych, mogą sięgnąć po finansowanie w Alior Banku. Kredyt hipoteczny, jaki znajdziemy w ofercie, można przeznaczyć na cel mieszkaniowy, refinansowanie, konsolidację czy nawet dowolny cel.

Kredyty hipoteczne Alior Bank - oferta

Jak zaciągnąć kredyt mieszkaniowy w Alior Banku?

W ofercie Alior Banku znajdziemy kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości z rynku wtórnego, ale również kredyt, który możemy przeznaczyć na:

  • szeroko rozumiane cele mieszkaniowe, tj. zakup nieruchomości, jej wykup, budowę, remont czy wykończenie,
  • refinansowanie, czyli spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku,
  • konsolidację, kredyt na spłatę innych zobowiązań,
  • dowolny cel konsumpcyjny,
  • cel komercyjny, tj. zakup lokalu użytkowego. 

Po wyborze celu, na jaki zostaną przeznaczone środki, kredytobiorca może przystąpić do wypełniania wniosku kredytowego oraz kompletowania niezbędnych dokumentów. We wniosku podajemy m.in. dane dotyczące wysokości kredytu oraz osiąganych przez nas dochodów. Oczywiście w przypadku wyboru celu mieszkaniowego, niezbędne będą również informacje na temat nabywanej nieruchomości. Oznacza to, że powinniśmy dysponować umową przedwstępną na zakup mieszkania, bądź innymi dokumentami dotyczącymi kredytowanej nieruchomości. Ponadto, do wniosku należy dołączyć pozostałe dokumenty wymagane przez Alior Bank, m.in. zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach. Warto mieć na uwadze, że w przypadku posiadania umowy o pracę na czas określony, która dobiega końca, możemy zostać poproszeni o dostarczenie promesy zatrudnienia.

Komplet dokumentów można dostarczyć do dowolnego oddziału Alior Banku, wysyłając je na adres korespondencyjny Alior Banku bądź online, tj. poprzez drogę elektroniczną. Ponadto istnieje możliwość kontaktu z infolinią w celu uzyskania wszelkiej pomocy bądź odpowiedzi na nurtujące nas kwestie. 

Czas oczekiwania na decyzję banku wynosi około 21 dni od złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Po jej wydaniu Alior Bank przygotowuje umowę kredytową, w której znajdziemy warunki na jakich zostanie udzielony nam kredyt. 

Warunki udzielenia kredytu hipotecznego w Alior Banku

Podstawowym warunkiem otrzymania kredytu hipotecznego jest posiadanie zdolności kredytowej. Jest to zobowiązanie udzielane przeważnie na wysoką kwotę oraz na długi okres, dlatego bank musi mieć gwarancję co do kondycji finansowej kredytobiorcy. Zdolność finansowa oraz sytuacja majątkowa klienta badana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz historii kredytowej, która sprawdzana jest w BIK (Biurze Informacji Kredytowej). 

Kolejnym kryterium do spełnienia jest wniesienie wkładu własnego, którego wysokość wskazana jest przez bank na podstawie posiadanych informacji o kliencie. Przeważnie klient musi liczyć się z koniecznością posiadania środków odpowiadających 10-20 procent wartości kredytowanej nieruchomości. Obecnie banki udzielają bowiem maksymalnie kredytów o wartości 90 bądź 80 proc. wartości mieszkania czy domu. 

Nie jest to koniec warunków, jakie stawia bank swoim klientom. Należy również pamiętać o ustanowieniu zabezpieczeń umowy kredytowej, oczywiście, jeśli dojdzie do jej podpisania. Przede wszystkim chodzi tu o ustanowienie hipoteki na nieruchomości mieszkalnej, gdzie na pierwszym miejscu zostanie wpisany Alior Bank. Warto przed dopięciem formalności dopytać, czy bank stosuje przejściowe zabezpieczenia kredytu, które obowiązują przed uprawomocnieniem się wpisu, tj. prowizja za podwyższone ryzyko. Innym zabezpieczeniem wymaganym przez bank może być cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych czy cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy wraz ze wskazaniem banku, jako jedynego uprawnionego do otrzymania świadczenia.

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego

Oprocentowanie kredytu oraz jego koszt (RRSO) zależy od kilku czynników: od jego rodzaju, zdolności kredytowej klienta, ustanowionych zabezpieczeń, okresu kredytowania czy produktów dodatkowych. 

Niezależnie jednak od powyższych składowych, oprocentowanie zobowiązania w całym okresie kredytowania jest zmienne. Oznacza to, że Alior Bank zastosuje stawkę referencyjną WIBOR3M/LIBOR3M dla odpowiedniej waluty, która jest ściśle związana z koniunkturą rynkową, a co za tym idzie, jej wartość ulega zmianie w trakcie trwania umowy. Jednak nie jest to jedyna składowa oprocentowania. Wpływa również na nie marża banku, która w odróżnieniu do wskaźnika WIBOR czy LIBOR jest stała. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie na podstawie wkładu własnego wniesionego przez klienta, kwoty kredytu, sytuacji finansowej czy ustanowionych zabezpieczeń. Na jej wysokość mogą mieć również wpływ produkty dodatkowe (karta kredytowa, ubezpieczenie, konto osobiste). Ich zakup przeważnie gwarantuje lepsze warunki, na których zostanie udzielony kredyt hipoteczny. 

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w Alior Banku

Kredyt hipoteczny w Alior Banku może zostać zaciągnięty na maksymalnie 30 lat. W tym czasie może znacząco zmienić się sytuacja finansowa kredytobiorcy. Przykładowo, jeśli jego dochody wzrosną na tyle, że zechce spłacić zobowiązanie przed terminem. Dlatego warto w trakcie zaciągania kredytu dowiedzieć się jak wyglądają warunki wcześniejszej spłaty bądź nadpłacania kredytu hipotecznego.

W Alior Banku kredyt może być spłacony całkowicie lub częściowo przed terminem wskazanym w umowie kredytu. Przy czym konieczne jest wydanie przez kredytobiorcę odpowiedniej dyspozycji. Warto podkreślić, że kredytobiorca nie jest zobowiązany do spłaty odsetek za okres następujący po spłacie kredytu. 

Dokonując częściowej spłaty, należy pamiętać o wskazaniu w dyspozycji, czy ma ona skutkować zmniejszeniem rat, czy skróceniem okresu kredytowania przy jednoczesnym zachowaniu aktualnej wysokości raty. Po realizacji dyspozycji bank dokonuje rozliczenia kredytu oraz pobiera należne opłaty. Ich wysokość zależy przede wszystkim od okresu w jakim dokonywana jest spłata, nie mogą jednak być wyższe niż 3 proc. spłacanej kwoty kredytu. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami po trzech pierwszych latach obowiązywania umowy możemy bezpłatnie częściowo lub całkowicie pozbyć się długu. 

Porównanie kredytów mieszkaniowych

Kredyt hipoteczny jest skomplikowanym produktem. Jego oprocentowanie składa się z dwóch części – zmiennej WIBOR/LIBOR oraz stałej marży. Wymaga spełnienia wielu warunków oraz ustanowienia zabezpieczeń. Dodatkowo na całkowity jego koszt, wpływają niemal wszystkie zmienne, z którymi się zetkniemy. Jednak mimo odstraszających umów pełnych niezrozumiałych terminów można z powodzeniem porównać oferty różnych banków na rynku. 

Instytucje finansowe mają bowiem obowiązek przedstawiania stawki RRSO, która stanowi rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, na którą składają się koszty odsetek, prowizji oraz dodatkowych opłat związanych z zaciągniętym zobowiązaniem. W związku z czym, porównanie wysokości raty kredytowej w różnych bankach nie stanowi większego problemu.

Banki zobowiązane są do prezentacji RRSO w ściśle określony sposób. Oznacza to, że przy jej obliczaniu muszą uwzględnić te same koszty. 

W celu obliczenia poglądowej raty, możemy sięgnąć po kalkulator, który znajduje się na stronie internetowej niemal każdego banku. Po wskazaniu wartości nieruchomości, kwoty kredytu i okresu spłaty, zostanie przeprowadzona symulacja, której wynikiem będzie wyliczenie wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej.

Wybierając ofertę banków, warto również sięgnąć po opinie dotychczasowych klientów. Na forach dyskusyjnych możemy bowiem uzyskać informacje na temat produktu, dodatkowych kosztów czy poziomu obsługi klienta.

Alior Bank - inne produkty

Pozostałe oferty
 

Katarzyna Rostkowska

Porównaj najlepsze

Kredyty
gotówkowe
pożyczki
na raty
chwilówki
konta
osobiste
konta
firmowe
kredyty
hipoteczne
Ubezpieczenia
lokaty
konta
oszczędnościowe
waluty

2020-08-26

LtV. Czym jest wskaźnik LtV i jak wpływa na kredyt?

W słowniczku pojęć związanych z kredytem hipotecznym znajduje się wiele pozornie trudnych terminów. Jednym z nich jest LtV (Loan to Value). Choć często pomijany, w rzeczywistości ma olbrzymi wpływ na warunki kredytu.

2020-08-26

Rekomendacja S. Jakie zmiany wprowadza rekomendacja S KNF?

Jednym z najważniejszych aspektów rynku bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i działającym na nim instytucjom. Znaczne zmiany w tym zakresie wprowadza sporządzona przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja S.

2020-08-21

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – czy warto?

Kredyt hipoteczny kojarzy się z długim okresem spłaty, a co za tym idzie również wysokimi kosztami. Nie zawsze musi tak jednak być. Dobrym sposobem na oszczędności jest wcześniejsza spłata.

Marża kredytu: czym jest i od czego zależy marża banku?

Potencjalni kredytobiorcy zwracają przede wszystkim uwagę na koszty kredytu. Im tańsze zobowiązanie, tym lepsze. Znaczny wpływ na wysokość tej stawki ma marża kredytu.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: czym jest?

Wysokie ceny nieruchomości to nie tylko duży problem dla osób chcących kupić mieszkanie lub dom za gotówkę, ale również dla kredytobiorców. Pierwszą przeszkodą może stać się obowiązek wniesienia wkładu własnego.

Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony – na jakich zasadach?

W trakcie procedury udzielania kredytu hipotecznego bank uważnie przygląda się sylwetce kredytobiorcy. Jednym z kryteriów będą daty widniejące na umowie o pracę.

Kredyt dla pracujących za granicą: jak go dostać i na czym polega?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób pracuje za granicą i osiąga dochody w innej walucie. Choć często jest to korzystne finansowo, może oznaczać pewne problemy z uzyskaniem kredytu w polskich bankach.