Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!

Darmowe konto firmowe przez 24 miesiące.

Prowadzenie
rachunku
opłata: min. 0 zł, maks. 15 zł

0 zł przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia. W kolejnych miesiącach opłata wynosi 0,00 PLN pod warunkiem:
- wykonania przelewu do ZUS z tego rachunku w danym miesiącu kalendarzowym
lub
- posiadania na koniec danego miesiąca kalendarzowego aktywnej umowy leasingu zawartej z Idea Getin Leasing S.A. przy założeniu, że umowa o ten rachunek została. zawarta w momencie zawierania umowy leasingu

Przelew
internetowy
zewnętrzny
0 zł
Posiadanie opłata: min. 0 zł, maks. 8 zł

0 zł za użytkowanie karty, pod warunkiem wykonania wydawaną do rachunku debetową kartą płatniczą co miesiąc transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę nie niższą niż 400 zł

Bankomaty
krajowe
1.0%
opłata: min. 0 zł
Bankomaty
zagraniczne
2.0%
opłata: min. 10 zł
Funkcjonalności
Ikona trofeum
Aplikacja mobilna

Ikona trofeum
Księgowość online

Ikona trofeum
Kantor onlineKonto Branżowe w Idea Banku – informacje podstawowe

Konto Branżowe w Idea Banku jest produktem skierowanym do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto jest to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy dokonują licznych zakupów na potrzeby firmy. Umożliwia bowiem otrzymanie zwrotu w wysokości 10 proc. wartości transakcji wykonywanych kartą płatniczą wydaną do konta.

Poza Kontem Branżowym w Idea Banku dla klientów firmowych, oferta zawiera:

 • Konto Firma to Ja,
 • Konto Walutowe,
 • Konto Zyskowne - Biznes.

Jak założyć Konto Branżowe w Idea Banku?

Aby otworzyć Konto Branżowe w Idea Banku, należy skorzystać z jednej z trzech możliwych form złożenia wniosku. Są to:

 • formularz internetowy,
 • kontakt telefoniczny,
 • wizyta w placówce. 

Klient Idea Banku może złożyć wniosek o otwarcie rachunku wypełniając formularz online bądź poprzez kontakt telefoniczny z infolinią. Jego aktywacja natomiast jest możliwa wykonując przelew uwierzytelniający lub za pośrednictwem kuriera. Oczywiście wszelkie formalności przedsiębiorca może również załatwić odwiedzając dowolny oddział banku.

Konto Branżowe w Idea Banku – podstawowe opłaty

Konto Branżowe w Idea Banku – podstawowe opłaty

Czynność

Opłata podstawowa/ m-c

Warunek obniżenia

Obniżona opłata/m-c

Prowadzenie konta

15 zł

Brak opłaty przez 24 miesiące od otwarcia rachunku. W kolejnych miesiącach konieczne jest wykonanie przelewu do ZUS lub posiadanie na koniec danego miesiąca aktywnej umowy leasingu z Idea Getin Leasing S.A. (przy założeniu, że umowa o ten rachunek została zawarta w momencie zawierania umowy leasingu).

0 zł

Obsługa karty*

8 zł

Wykonanie transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 400 zł lub wpłata kwoty 1000 zł we wpłatomatach.

0 zł

Przelewy internetowe

0 zł

-

Nie dotyczy

Bankomaty krajowe

- 0 zł bankomaty sieci własnej oraz 5 pierwszych wypłat w sieci obcej,

- 1% pozostałe

-

Nie dotyczy

* Dotyczy podstawowej karty do rachunku.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Konto Branżowe w Idea Banku gwarantuje bezpłatne jego prowadzenie przez 24 miesiące, nieograniczone przelewy krajowe w PLN oraz 0 zł za wypłatę z bankomatów krajowych sieci własnej oraz 5 pierwszych wypłat z urządzeń obcych. Jeśli przedsiębiorca chce uniknąć opłaty za kartę wydaną do konta, musi pamiętać o konieczności wykonania transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 400 zł lub wpłaty w wysokości 1 tys. zł we wpłatomatach.

Karta debetowa w Koncie Branżowym w Idea Banku

Konto Branżowe w Idea Banku – dostępne karty debetowe

Karta

Opłata

Szczegółowe informacje o karcie

Za wydanie

Za obsługę/ m-c

Mastercard Business

0 zł

0 zł *

Karta w tradycyjnej formie (plastikowa). Umożliwia:

transakcje stykowe,

transakcje internetowe,

wypłatę środków w bankomacie (w Polsce i na świecie),

transakcje typu cashback.

* 0 zł w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 400 zł lub wpłata kwoty 1000 zł we wpłatomatach.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Przedsiębiorca do Konta Branżowego otrzymuje kartę płatniczą debetową Mastercard Business. Jej wydanie jest bezpłatne, jednak aby uniknąć opłaty miesięcznej za użytkowanie należy wykonać transakcje bezgotówkowe na określona przez bank kwotę. W przeciwnym wypadku miesięczna opłata za wyniesie 8 zł.

Konto Branżowe w Idea Banku – wypłata środków z konta

Zgromadzone środki na Koncie Branżowym przedsiębiorca możne podjąć bezpłatnie we wskazanych bankomatach krajowych. Inny sposób na wypłatę to:

 • wypłata gotówkowa w placówce Idea Banku – 0,3% od kwoty transakcji, nie mniej niż 5 zł,
 • wpłata gotówkowa w placówce Idea Banku – 0,5% od kwoty transakcji, nie mniej niż 10 zł,

Karta debetowa dołączana do Konta Branżowego może również posłużyć w wykonywaniu transakcji poza granicami kraju, tj.:

 • wypłata z bankomatu zagranicznego – 2% min. 10 zł,

Konto Branżowe w Idea Banku – pozostałe opłaty

Konto Branżowe w Idea Banku – najważniejsze pozostałe opłaty

Czynności

Opłata

Polecenia zapłaty

0 zł

Zlecenie stałe

0 zł

Przelew walutowy

0,25% min. 29,99 zł (max 90 zł)

PLN

Przelew europejski (SEPA)

3,99 zł

Sprawdzenie salda w bankomatach

2,49 zł

Zmiana PIN-u

0 zł

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Konto Branżowe w Idea Banku – promocje

Konto Branżowe w Idea Banku – promocje

Promocja

Szczegóły

Termin obowiązywania

„Konto branżowe”

Nagrodą w promocji jest premia w wysokości 10 proc. wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych we wskazanych przez Idea Bank punktach handlowo-usługowych przy użyciu debetowej karty płatniczej wydanej do konta. Łączna wartość wypłacanej premii nie może przekroczyć kwoty 40 zł brutto. Warunkiem jej otrzymania jest:

- złożenie wniosku o przystępnie do promocji,

- zawarcie umowy Konta Branżowego,

- zwarcie umowy o kartę płatniczą,

- zwarcie umowy o korzystanie z usług bankowości internetowej,

- wykonanie w danym miesiącu co najmniej jednego przelew do ZUS/US oraz transakcji bezgotówkowej.

Obowiązuje do odwołania.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Konto Branżowe w Idea Banku – zalety i wady

Zalety Konta Branżowego:

 • brak opłat za prowadzenie konta przez 24 miesiące,
 • darmowe przelewy internetowe,
 • warunkowo bezpłatne użytkowanie karty płatniczej,
 • darmowe wypłaty ze wskazanych bankomatów krajowych,
 • promocje bankowe – zwrot 10 proc. wartości za dokonane zakupy,
 • dodatkowe usługi: księgowość online, dostęp do coworku, terminal płatniczy.

Wady Konta Branżowego:

 • brak możliwości wyboru karty płatniczej,
 • płatna 6 i kolejne wypłaty z bankomatów krajowych siei obcej,
 • prowizja za transakcje zagraniczne.