Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Co to jest zdolność kredytowa? Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa określa jeden z najważniejszych parametrów naszego finansowego życia. Choć na jej temat krąży wiele mitów, warto przekonać się, ile naprawdę wynosi. Z pomocą przychodzi tu kalkulator zdolności kredytowej. Warto także wiedzieć, co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie kredytu.

Spis treści
więcej Ikona strzałki

W całej gamie produktów oferowanych klientom przez banki szczególne miejsce znajdują różnego typu kredyty. Dzięki nim możemy realizować większe lub mniejsze inwestycje albo po prostu spełniać swoje bieżące potrzeby konsumpcyjne, jak zakup sprzętu, samochodu, opłacenie kursu językowego czy zagranicznego wyjazdu. Jednak zanim bank zdecyduje się na pożyczenie nam odpowiedniej kwoty, konieczna będzie weryfikacja naszej kondycji finansowo-majątkowej.

Po złożeniu wniosku kredytowego każdorazowo przeprowadzana jest analiza zdolności kredytowej, która pozwala określić maksymalną kwotę kredytu, jaką bank będzie mógł nam pożyczyć na określonych warunkach. Od posiadanej zdolności kredytowej zależy więc, czy w ogóle uda się otrzymać kredyt w spodziewanej wysokości. W sytuacji, kiedy nasza kondycja finansowa będzie niewystarczająca bank może odmówić nam udzielenia finansowania lub zgodzić się, ale pod warunkiem przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń.

Trzeba wiedzieć, że ubiegając się o kredyt bank zawsze sprawdzi naszą zdolność kredytową. W zależności od wysokości i rodzaju zobowiązania weryfikacja może być bardziej lub mniej szczegółowa, ale nie da się jej uniknąć. Po pierwsze taka procedura wynika z obowiązujących przepisów.

Po drugie banki badają zdolność kredytową, aby precyzyjnie określić poziom ryzyka związany z udzieleniem finansowania danej osobie. Opóźnienia w regulowaniu rat lub – co gorsza – zaniechanie spłaty kredytu przez istotny odsetek klientów może negatywnie odbić się na wynikach z działalności banków, wpędzając je w kłopoty. To z kolei powoduje niezadowolenie ich akcjonariuszy.

Paradoksalnie, odmowa udzielenia kredytu może działać na również korzyść wnioskodawcy, uświadamiając mu, że nieroztropne zaciąganie zobowiązań może doprowadzić do spirali zadłużenia. Choć zwykle zdolnością kredytową interesujemy się dopiero tuż przed złożeniem wniosku o finansowanie, w rzeczywistości mamy na nią wpływ przez całe dorosłe życie. Dlatego rozmyślania dotyczące zaciągnięcia zobowiązania w banku warto poprzedzić samodzielną weryfikacją swojej kondycji finansowej. W tym celu wykorzystać można kalkulator zdolności kredytowej.

Jak obliczyć, sprawdzić i zwiększyć zdolność kredytową?

Jak obliczyć, sprawdzić i zwiększyć zdolność kredytową? (YAY Foto)

Co to jest zdolność kredytowa?

Każdy kredyt to poważne zobowiązanie finansowe, które trzeba będzie spłacić w przyszłości. Obowiązujące przepisy również podchodzą do tego aspektu niezwykle poważnie i nakładają zarówno na instytucje finansowe, jak i konsumentów wiele obowiązków, których nadrzędnym celem jest zachowanie wypłacalności i możliwości wywiązania się z podjętego zobowiązania. Tematowi zdolności kredytowej został poświęcony artykuł 70 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z nim:

Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

Zdolność kredytowa jest więc zdolnością do spłaty kredytu, wraz ze wszystkimi kosztami, zgodnie ze zdefiniowanymi w umowie parametrami. Choć często wychodzimy z założenia, że jest to wyłącznie kwota, która przyzna nam bank, warto zwrócić uwagę na drugą część definicji. Spore znaczenie będzie miała nie tylko suma, ale również sposób, w jaki będziemy chcieli ją spłacić. Jest to o tyle ważne, że dokonując odpowiednich zmian będziemy w stanie zwiększyć zdolność kredytową bez jakichkolwiek wyrzeczeń.

Dlaczego zdolność kredytowa jest ważna?

O ile sama definicja jest zrozumiała i logiczna, większą konsternację wzbudza to, jak obliczają zdolność kredytową banki. Ogólny sposób weryfikowania zdolności kredytowej jest znany, ale każdy z banków kieruje się także własnymi procedurami i polityką ryzyka, co skutkuje innym podejściem zarówno do klienta, jak i do całego przedsięwzięcia. Wielu kredytobiorców demonizuje ten aspekt, co często wiąże się z niezrozumieniem stojących za nim mechanizmów i najważniejszych czynników branych pod uwagę przez system.

Choć rzeczywiście często to właśnie ocena zdolności kredytowej wpływa na decyzję odmowną instytucji, w rzeczywistości warto spojrzeć na nią jak na etap zabezpieczający obie strony łączące się umową kredytową: z jednej strony daje bankowi większe gwarancje na to, że kredyt zostanie spłacony zgodnie z przyjętymi ustaleniami. Kredytobiorca natomiast otrzyma finansowanie wyłącznie wtedy, jeżeli analitycy uznają, że poradzi sobie z tym obowiązkiem.

Kiedy bank oblicza zdolność kredytową?

Chociaż ocena zdolności kredytowej kojarzy nam się głównie z kredytami hipotecznymi, w rzeczywistości instytucja zainteresuje się nią w każdym przypadku, w którym będziemy ubiegać się o udzielenie finansowania. Nie inaczej będzie więc w kontekście m.in. kredytu gotówkowego, kredytu na samochód, kredytu ratalnego, kredytu odnawialnego, kredytu konsolidacyjnego, karty kredytowej czy przyznania limitu w rachunku. Choć idea i mechanizm są takie same, procedury mogą się od siebie różnić.

W przypadku mniejszych kwot i krótszych okresów spłaty, bankowi mogą wystarczyć podstawowe informacje, takie jak np. oświadczenie o dochodach czy wyciąg z konta osobistego wnioskodawcy. Jeżeli natomiast zdecydujemy się na drobny kredyt w banku, w którym posiadamy już rachunek, często nie będziemy musieli dostarczać żadnych dokumentów. W przypadku osób posiadających kilka kont osobistych sprawa dotyczyć będzie rachunku, na który wpływa wynagrodzenie, i z którego dokonywana jest większość operacji finansowych.

Uproszczone do granic możliwości procedury wynikają z faktu, że bank nie musi już potwierdzać tożsamości wnioskodawcy, ponieważ zrobił to już na etapie podpisywania umowy o prowadzenie konta osobistego. Natomiast zdolność kredytowa może być oszacowana na podstawie weryfikacji historii rachunku - bank może ocenić m.in. średniomiesięczną wysokość wpływów, ich źródło, a także wysokość i częstotliwość wydatków. W przypadku kredytów konsumpcyjnych na niższe kwoty takie informacje mogą być wystarczające.

Im wyższa wnioskowana kwota, większa liczba rat oraz konieczność ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń, tym większe wymagania ze strony banku. To dlatego w przypadku kredytu hipotecznego należy dostarczyć wraz z wnioskiem szereg dokumentów pozwalających ocenić nie tylko kondycję finansową potencjalnego kredytobiorcy, ale także jakość zabezpieczenia w postaci nieruchomości. W związku z tym cały proces może zająć znacznie więcej czasu niż ma to miejsce w przypadku standardowych kredytów konsumpcyjnych.

Sprawdź też: Kredyt hipoteczny krok po kroku

Co banki biorą pod uwagę obliczając zdolność kredytową? Od czego zależy zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa może prezentować się inaczej z perspektywy różnych instytucji finansowych. Ubiegając się o kredyt, należy mieć świadomość, że nie zawsze te same kwestie będą odgrywały równorzędną rolę w innym banku. Generalnie jednak mechanizm działa w taki sam sposób: jego zadaniem jest oszacowanie obecnych oraz przyszłych możliwości finansowych i dobranie wysokości zobowiązania, które będzie możliwe do spłaty.

Można wyróżnić listę czynników, które decydują o wysokości zdolności kredytowej – część z nich wykorzystuje również udostępniony kalkulator zdolności kredytowej:

 • Dochody netto: nie jest tajemnicą, że im więcej zarabiamy, tym większe są nasze możliwości finansowe. Poziom dochodów ma więc bardzo duży wpływ na zdolność kredytową. Warto mieć także na uwadze jakość osiąganych dochodów. Co przez to rozumieć? Przykładowo dla banku bardziej bezpieczne będą regularne dochody osiągane na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony tytułem zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, niż nieregularne dochody osiągane tytułem zawieranych umów o dzieło.

 • Suma kosztów utrzymania: z drugiej strony znajdują się wydatki związane głównie z utrzymaniem gospodarstwa domowego. Jeżeli ponosimy regularnie koszty, np. z tytułu czynszu, rachunków na prąd, abonamentów lub innych opłat, to siłą rzeczy koszty te obniżają nasze comiesięczne dochody. W efekcie uszczupla to nadwyżkę finansową, którą można przeznaczyć na spłatę raty kolejnego kredytu.

 • Inne zobowiązania finansowe: bardzo dużą rolę w procesie ustalania zdolności kredytowej odgrywają posiadane już zobowiązania, szczególnie kredyty i pożyczki. Warto mieć jednak na uwadze, że na poziom zadłużenia wpływają również karty kredytowe czy limity w koncie i to nawet kiedy z nich nie korzystamy. W takiej sytuacji bank obliczy kwotę miesięcznego obciążenia, którego wysokość będzie odpowiadać od 3 do 5% przyznanego limitu. Przykładowo karta kredytowa z limitem 10.000 zł może obciążać naszą zdolność kredytową nawet na kwotę 500 zł miesięcznie. Przed złożeniem wniosku o kredyt lepiej więc pozbyć się nieużywanych produktów o charakterze limitowym.

 • Doświadczenie zawodowe i wykształcenie: dla banku ważne jest nie tylko to, na jakie uposażenie możemy liczyć w chwili obecnej, ale również to, jak będzie wyglądał stan naszych finansów w przyszłości. Dlatego też dużo do powiedzenia ma m.in. zajmowane stanowisko, wykształcenie czy perspektywy na rynku pracy. W ramach jakościowej analizy zdolności kredytowej znaczenie będzie mieć też nasz wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu czy status mieszkaniowy.

 • Sytuacja rodzinna: bank przyjrzy się również skrupulatnie sytuacji rodzinnej potencjalnego kredytobiorcy. Posiadanie dzieci z jednej strony oznacza dodatkowe wydatki, z drugiej jednak skłania do podejmowania bardziej odpowiedzialnych decyzji, także w planie finansowym.

 • Dotychczasowa historia kredytowa: jednym z najważniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową jest wiarygodność. Tę budujemy latami. Każde spłacone zgodnie z warunkami zobowiązanie to szansa na to, że także tym razem sumiennie wywiążemy się z obowiązków dłużnika. Banki weryfikują więc bazy, w tym rejestry prowadzone przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) czy Krajowy Rejestr Długów (KRD). Osoby, które borykały się, lub – co gorsza – na dzień złożenia wniosku nadal borykają się z terminową spłatą swoich zobowiązań muszą liczyć się z koniecznością zaostrzenia warunków finansowania, a nawet z odrzuceniem wniosku przez bank.

Jak sprawdzić historię kredytową przed złożeniem wniosku?

Historia kredytowa jest jednym z istotnych elementów wpływających na naszą zdolność kredytową. Zanim bank zajrzy w rejestry prowadzone przez BIK, możemy samodzielnie zweryfikować swoją historię kredytową pobierając raport BIK. Dzięki temu dowiemy się, czy dopuściliśmy się w przeszłości jakichkolwiek opóźnień w spłacie kredytów i pożyczek oraz zweryfikujemy, czy banki i firmy pożyczkowe przekazują dane do BIK w prawidłowy sposób.

Raport BIK zawiera historię zobowiązań kredytowych pochodzących z bazy BIK, a także finansowych pochodzących z bazy BIG InfoMonitor. Znajdziemy w nim również wskaźnik naszej sytuacji płatniczej oraz ocenę punktową w Biurze Informacji Kredytowej tzw. scoring. Możemy także błyskawicznie sprawdzić postęp w spłacaniu kredytów. Dane w raporcie prezentowane są często za pomocą ikon w różnych kolorach, co pozwala szybko ocenić naszą sytuację i znaleźć interesujące nas dane.

Aby pobrać raport BIK należy wypełnić formularz na stronie internetowej, potwierdzić swoje dane, a następnie zalogować się do serwisu i skorzystać z oferty. Pojedynczy raport BIK kosztuje 49 zł. Można skorzystać również z oferty specjalnej obejmującej 6 raportów BIK i alerty BIK na 12 miesięcy. Pakiet ten wyceniono na 129 zł (stan na styczeń 2023 roku). Można także zainteresować się jednym raportem oraz rocznym pakietem alertów za kwotę 85 zł.

Raz na pół roku można sprawdzić historię kredytową w BIK pobierając bezpłatną kopię danych. Dokument można zamówić bezpośrednio w biurze obsługi klienta, listowie i za pomocą konta założonego w serwisie BIK. Trzeba jednak pamiętać, że kopia danych nie prezentuje się tak okazale, jak raport BIK w wersji komercyjnej, a czas oczekiwania na taki dokument wynosić może nawet 30 dni (standardowy raport BIK pobrać można zaraz po dokonaniu płatności).

Zobacz też: Jak sprawdzić raport BIK za darmo?

Ocena punktowa - czym jest scoring w BIK?

Ocena punktowa BIK, tzw. scoring, jest jednym z elementów branych pod uwagę, czy następuje weryfikacja zdolności kredytowej. Scoring posiadają wyłącznie osoby, które spłacają lub spłaciły zobowiązania kredytowe w przeszłości. Bank sięgając po ocenę punktową BIK kieruje się zasadą, że im wyższy wynik, tym mniejsze ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązania. Scoring mieści się w przedziale od 1 do 100 punktów.

Spłata kredytów i pożyczek w terminie ma pozytywny wpływ na naszą ocenę punktową - opóźnienia odwrotnie. Warto przy tym pamiętać, że każdy bank i firma pożyczkowa kieruje się własnymi procedurami ryzyka dla poszczególnych produktów, co wpływa na różnice w interpretacji oceny punktowej BIK. Jedna instytucja może uznać, że scoring na poziomie 65 punktów mieści się jeszcze w ramach akceptowanego ryzyka, a druga uzna taki wynik za dyskwalifikujący.

Jak samodzielnie podnieść zdolność kredytową?

Często powielanym błędem jest przekonanie, że nie mamy żadnego wpływu na naszą zdolność kredytową. W rzeczywistości możemy poczynić ruchy, dzięki którym zwiększymy szansę na zaciągnięcie zobowiązania w planowanej kwocie. Trzeba jednak pamiętać, że część zmian przyniesie spodziewane efekty dopiero po pewnym czasie, więc trzeba planować je z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy planujemy otrzymać kredyt hipoteczny. Oto kilka popularnych sposobów pozwalających zwiększyć zdolność kredytową:

 • Zadbaj o wysokość osiąganych dochodów - jednym z kluczowych elementów wpływających na zdolność kredytową są osiągane dochody. To właśnie dzięki nim możesz dysponować kwotą niezbędną do spłaty miesięcznej raty. Sytuacja komplikuje się, kiedy Twoje koszty przewyższają dochody, lub są na tyle wysokie, że nie pozwalają wygenerować odpowiedniej nadwyżki finansowej w domowym budżecie. W takiej sytuacji warto dokładnie zweryfikować źródła legalnych wpływów. Możliwe, że oprócz umowy o pracę podejmujesz się dodatkowych zleceń, wynajmujesz garaż czy otrzymujesz regularne premie. Każdy z tych elementów może sprawić, że Twoja zdolność kredytowa będzie wyższa. Jeżeli nie osiągasz innych dochodów to warto podjąć się dodatkowych zleceń, wynegocjować podwyżkę u pracodawcy lub zredukować wysokość comiesięcznych kosztów. Najlepszy efekt przyniesie jednak realizacja wszystkich tych elementów w tym samym czasie.

 • Pamiętaj o ciągłości zatrudnienia - zmiana miejsca pracy może być problemem. Szczególnie dla osoby ubiegającej się o kredyt hipoteczny. Oczywiście nie ma przymusu pracy u obecnego pracodawcy, kiedy czujemy, że mamy dużo lepsze perspektywy zatrudnienia. Trzeba jednak pamiętać, aby nie dopuścić do wielomiesięcznej przerwy pomiędzy umowami. W zależności od banku akceptowalny okres waha się od dwóch tygodni do dwóch miesięcy. Nowa umowa musi być jednak zawarta od razu na czas nieokreślony. Umowa czasowa lub umowa na okres próbny może utrudnić zaciągnięcie zobowiązania, gdyż traktowana jest przez banki jako czynnik zwiększający ryzyko.

 • Skataloguj comiesięczne koszty - w tym celu warto przygotować tabelę i wyszczególnić w niej wszystkie koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, spłatą innych zobowiązań finansowych, a także opłat związanych z przyjemnościami i rozrywką. Możliwe, że są obszary, w których możesz dokonać cięć, które nie spowodują radykalnego obniżenia jakości Twojego życia. Przykładem może być rezygnacja z abonamentów na serwisy streamingowe lub ograniczenie wizyt w restauracji, czym można podnieść swoją zdolność kredytową.

 • Uporządkuj zobowiązania finansowe - w tej samej tabeli dobrze jest spisać wszystkie spłacane na dany moment kredyty i pożyczki, łącznie z wysokością miesięcznej raty i kwotą pozostałą do spłaty. Może okazać się, że całkowita spłata niektórych zobowiązań nie wymaga wysokich nakładów, a mniejsza liczba aktywnych kredytów może wpłynąć na poprawę naszego wizerunku w oczach banku. Niewykluczone, że posiadasz kilka kart kredytowych lub debet na rachunku i z nich nie korzystasz. W takiej sytuacji warto z nich zrezygnować, bo produkty o charakterze limitowym również obciążają Twoją zdolność kredytową.

 • Pomyśl o pozytywnej historii kredytowej w BIK - jednym z elementów oceny zdolności kredytowej jest weryfikacja historii kredytowej zapisanej w rejestrach BIK. Jeżeli spłacasz zobowiązania to musisz dołożyć wszelkich starań, aby regulować wszystkie raty w terminach. Opóźnienia w spłacie mogą wpłynąć na twój brak zdolności kredytowej, a na pewno wpływają na jej obniżenie, co skutkować może decyzją negatywną banku, który nie będzie przekonany do pożyczenia pieniędzy osobie, która nie radzi sobie ze spłatą zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Dla niektórych banków przesłanką negatywną może być brak historii kredytowej, co utrudnia im ocenę Twojego podejścia do spłaty zobowiązań. W celu stworzenia pozytywnej historii kredytowej można zaciągać kredyty i pożyczki na drobne kwoty i spłacać raty w terminie. Warto jednak zrobić to przynajmniej kilka miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego.

 • Połącz kredyty i pożyczki w jedno zobowiązanie - można to zrobić zaciągając kredyt konsolidacyjny, pozwalający połączyć aktywne kredyty i pożyczki w jedno zobowiązanie. Niektóre banki pozwalają także na konsolidację pożyczek pozabankowych. Dzięki takiej operacji połączone zadłużenie spłacane będzie za pomocą jednej, miesięcznej raty. Co ważne, może być ona niższa niż suma miesięcznych rat przed konsolidacją, a to pozytywnie przełoży się na zdolność kredytową. Trzeba jednak pamiętać, że obniżenie raty związane jest z wydłużeniem okresu finansowania, co oznacza wyższy całkowity koszt kredytu. Pozytywnym efektem ubocznym towarzyszącym konsolidacji zadłużenia, jest uporządkowanie zobowiązań - łatwiej kontrolować spłatę pojedynczej raty, niż regulować raty na różne kwoty, których terminy spłaty przypada na różne dni. 

 • Pomyśl o potencjalnych zabezpieczeniach - w niektórych przypadkach, szczególnie kiedy ubiegamy się o kredyt mieszkaniowy, poza hipoteką na nieruchomości, może być konieczne przedstawienie dodatkowych zabezpieczeń. Przykładowo może być to poręczenie osoby trzeciej lub zastaw na rzeczy ruchomej. Warto przed złożeniem wniosku dokonać rewizji swojego majątku i pomyśleć, które z jego składników mogłyby służyć ewentualnemu zabezpieczeniu kredytu. Możesz również rozeznać się, czy ktoś z naszego otoczenia byłby gotowy poręczyć Twój kredyt. Zdolność kredytowa, dzięki dodatkowym zabezpieczeniom, ulegnie poprawie.

 • Znajdź współkredytobiorcę - w sytuacji, kiedy o kredyt wnioskują dwie osoby posiadające zdolność kredytową, zmniejsza się ryzyko zaprzestania spłaty kredytu. Dzieje się tak m.in. dlatego, że dochody osiągane są przynajmniej z dwóch źródeł, a odpowiedzialność za terminową spłatę zobowiązania nie spoczywa wyłącznie na jednej osobie. Zwiększa to nie tylko szansę na otrzymanie kredytu we wnioskowanej kwocie, ale również jest dobrym powodem do wynegocjowania korzystniejszych warunków finansowania.

 • Postaw na podstawową współpracę z bankiem - sposób ten dotyczy szczególnie kredytów hipotecznych i wysokokwotowych kredytów konsumpcyjnych. Jeśli wybrałeś już bank, w którym chciałbyś zaciągnąć kredyt na długi okres i wysoką kwotę, załóż w nim konto osobiste i wykazać się aktywnością na rachunku. Dzięki temu po pewnym czasie możesz być traktowani przez bank jako stały klient. Nie musi to odczuwalnie poprawić Twoje zdolności kredytowej, ale już samo wnioskowanie o kredyt będzie prostsze.

 • Sprawdź, co bank zaproponuje za dodatkowe produkty - zaciągnięcie finansowania może być związane ze skorzystaniem z innych produktów bankowych, jak konto osobiste, karta kredytowa czy ubezpieczenie kredytu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skorzystać wyłącznie z oferty kredytowej, ale często w zamian za rozszerzenie współpracy banki proponują korzystniejsze warunki finansowania. I tak zobowiązanie na ten sam okres i kwotę może zachęcać np. niższym oprocentowaniem, o ile założymy równolegle kartę kredytową czy konto osobiste. Trzeba jednak uważać, bo oszczędność może być pozorna. Warto sprawdzić, jakie miesięczne koszty generuje dodatkowy produkt i ile za niego zapłacisz na przestrzeni całego okresu finansowania. W ogólnym rozrachunku skumulowana opłata np. za prowadzenia konta osobistego może przewyższyć oszczędności tytułem niższego oprocentowania.

 • Pamiętaj, że kredyt hipoteczny to również wkład własny - zgodnie z obowiązującymi przepisami zaciągnięcie kredytu hipotecznego wymaga zgromadzenia wkładu własnego odpowiadającego 20% wartości kredytowanej nieruchomości. Niektóre banki oferują wkład własny na poziomie 10% pod warunkiem skorzystania z dodatkowych zabezpieczeń, jak np. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Konieczność zgromadzenia kilkudziesięciu tysięcy złotych dla wielu osób jest prawdziwym wyzwaniem. Przykładowo zakup mieszkania o wartości 400 tys. zł wymagać będzie minimalnego wkładu własnego na poziomie 80 tys. zł. W przypadku dodatkowego zabezpieczenia będzie to 40 tys. zł.

  Jedynym pocieszeniem może być fakt, że wkład własny nie zawsze musi być wniesiony w formie gotówkowej. Bank może zaliczyć na poczet wkładu własnego m.in. oszczędności zgromadzone na kontach emerytalnych, inną wolną od obciążeń nieruchomość, zastaw na papierach wartościowych, grunt pod budowę domu czy poniesione już koszty związane z zakupem domu lub mieszkania. Pamiętaj, że posiadając wyższy wkład własny polepszysz swoją pozycję negocjacyjną. Wykorzystaj ten fakt i podejmij próbę obniżenia marży lub prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego.

 • Porównuj oferty i negocjuj warunki finansowania - zasada ta dotyczy wszystkich produktów kredytowych, a świadomy konsument powinien wyrobić sobie ten nawyk we wszystkich okolicznościach wpływających na jakość finansowego życia. Nie jest tajemnicą, że źródłem największych obciążeń może być źle dobrany kredyt hipoteczny. Nawet niewielka różnica w oprocentowaniu może na przestrzeni kilkunastu czy kilkudziesięciu lat oznaczać dodatkowe koszty liczone w tysiącach złotych. To tłumaczy, dlaczego decyzję o wyborze banku warto poprzedzić gruntowną analizą ofert. Można ją sprawnie przeprowadzić korzystając z rankingu kredytów hipotecznych. Kiedy Twoja kondycja finansowa nie budzi żadnych zastrzeżeń podejmij próbę negocjacji z bankiem warunków spłaty kredytu. W takiej sytuacji kartą przetargową może być atrakcyjna kontroferta przygotowana przez rynkowego konkurenta.

Jak widać istnieje wiele obszarów, w których możemy zawalczyć o poprawę zdolności kredytowej. Trzeba też pogodzić się z faktem, że jest szereg czynników, na które nie mamy żadnego wpływu. Możemy zaliczyć do nich wysokość stóp procentowych, sytuację gospodarczą czy zalecenia nadzoru finansowego dotyczące np. minimalnego wkładu własnego.

Do czego służy kalkulator zdolności kredytowej?

Obliczenie i sprawdzenie zdolności kredytowej to niezwykle skomplikowana kalkulacja, w której pod uwagę należy wziąć wiele czynników dotyczących nie tylko samego zobowiązania i kwestii finansowych, ale również osobistych. Dużą rolę odgrywa przy tym nie tylko sytuacja obecna, ale również perspektywy na przyszłość: w końcu wiele zobowiązań, zwłaszcza kredyty hipoteczne na wysokie kwoty, spłacane są w perspektywie kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat.

Jak obliczyć zdolność kredytową? Niekoniecznie musimy od udawać się do banku. Warto skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej i oszacować wstępnie tę wartość na podstawie kilku podstawowych informacji. Należy przy tym pamiętać, że taka symulacja pozwala określić przybliżoną zdolność kredytową, która z uwagi na poziom zróżnicowania całego procesu nie musi odpowiadać zdolności kredytowej oszacowanej przez bank.

Kalkulator zdolności kredytowej dla kredytu hipotecznego - jak działa?

Wiarygodny kalkulator zdolności kredytowej dla kredytu hipotecznego to narzędzie pozwalające na szybkie oszacowanie orientacyjnej zdolności kredytowej. Kredyt hipoteczny jest najczęściej zobowiązaniem na wysoką kwotę z wieloletnim terminem spłaty. W tak długim okresie kondycja finansowa kredytobiorcy może ulec diametralnej zmianie.

Dlatego w trakcie analizy wniosku banki biorą pod lupę szereg czynników związanych nie tylko z oceną kondycji finansowej wnioskodawcy, ale także z głównym zabezpieczeniem kredytu w postaci hipoteki na nieruchomości.

Mając na uwadze wiele elementów oceny, a także charakterystyczne dla każdego banku procedury i polityki ryzyka precyzyjne oszacowanie zdolności kredytowej jest dużym wyzwaniem. To właśnie z tego powodu procesowanie wniosku o kredyt hipoteczny zajmuje więcej czasu niż  kredytu gotówkowego czy kredytu odnawialnego. Kalkulator zdolności kredytowej dla kredytu hipotecznego jest dobrym sposobem na szybką i bezpłatną analizę swoich orientacyjnych możliwości finansowych.

Co ważne, analiza zdolności kredytowej może być przeprowadzana wielokrotnie dla różnych scenariuszy. Pozwala to zweryfikować, jak np. spadek dochodów, zmiana oprocentowania czy wydłużenie okresu finansowania wpływa na naszą zdolność do obsługi zadłużenia.

W przypadku kredytu hipotecznego z wieloletnim okresem spłaty nawet kosmetyczna zmiana warunków finansowania może oznaczać oszczędności, lub dodatkowe koszty, które mogą w odczuwalny sposób wpłynąć na kondycję domowego budżetu. Uświadamia to, jak ważne jest skrupulatne porównanie ofert i wybór najlepszej dostępnej opcji.

Aby skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej dla kredytu hipotecznego wystarczy oszacować przychody i koszty Twojego gospodarstwa domowego oraz określić parametry potencjalnego zobowiązania. Na pierwszym etapie należy wskazać:

 • Dochód netto - to suma udokumentowanych miesięcznych dochodów kredytobiorcy lub kredytobiorców, kiedy o kredyt hipoteczny wnioskuje więcej osób.

 • Koszty utrzymania - to przybliżona miesięczna kwota stałych wydatków Twojego gospodarstwa domowego. Zaliczamy do nich m.in. opłaty za energię, czynsz, rachunki za telefon czy koszty związane z utrzymaniem pozostałych członków rodziny.

 • Raty kredytów - to przybliżona suma miesięcznych zobowiązań wynikających z rat kredytów, limitów kredytowych i pożyczek pozabankowych. Należy uwzględnić to także zobowiązania, które spłacasz jako współkredytobiorca. Pole to nie jest obowiązkowe, ale wskazanie przybliżonej kwoty pozwoli precyzyjniej oszacować zdolność kredytową dla kredytu hipotecznego.

Na drugim, a zarazem ostatnim etapie należy określić dwa parametry opisujące planowany kredyt hipoteczny:

 • okres kredytowania wyrażony w latach,

 • oprocentowanie nominalne.

Na podstawie powyższych elementów kalkulator raty kredytu hipotecznego zwraca orientacyjną zdolność kredytową. W rezultacie dowiemy się, jaka jest w przybliżeniu maksymalna kwota kredytu hipotecznego oraz  wysokość miesięcznej raty. Możemy zatem sprawdzić, jak ma się wynik kalkulacji do naszych oczekiwań względem kwoty finansowania.

Poniżej kalkulacji znajduje się lista ofert spełniających wskazane kryteria. Wybierając kredyt hipoteczny możemy od razu sprawdzić, jaka jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO, marża, prowizja i minimalny wkład własny. Aby zapoznać się z bardziej precyzyjnymi parametrami, jak maksymalne LTV, minimalny okres kredytowania czy maksymalny wiek kredytobiorcy w dniu całkowitej spłaty kredytu, wystarczy wejść w szczegóły oferty. Zestaw precyzyjnych danych pozwala dobrać kredyt hipoteczny najlepiej dopasowany do naszych oczekiwań.

Zdolność kredytowa a kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy jest zobowiązaniem, które można przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny. To właśnie swoboda w wydatkowaniu pożyczonych od banku środków, uproszczone procedury, szeroki zakres oferowanych kwot, różnorodny okres kredytowania, a także szybka decyzja kredytowa, wpłynęły na popularność tego rozwiązania. Kredyt gotówkowy znajdziemy w ofercie niemal każdego banku uniwersalnego.

Aby zaciągnąć kredyt gotówkowy wystarczy złożyć kompletny wniosek, potwierdzić swoją tożsamość oraz przedstawić dokumenty potwierdzające osiągane dochody. Tożsamość można potwierdzić przedstawiając dowód osobisty lub paszport. Możliwe jest również wykonanie przelewu weryfikacyjnego. W zależności od rodzaju osiąganych dochodów można potwierdzić je przedstawiając m.in.:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione przez pracodawcę,

 • wyciąg z konta bankowego za wskazany okres (najczęściej 3 miesiące),

 • deklarację podatkową za ostatni rok z potwierdzeniem przyjęcia jej przez Urząd Skarbowy,

 • decyzję o przyznaniu emerytury lub renty.

Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem celowym, które przeznaczyć można m.in. na zakup lub remont nieruchomości czy na budowę domu. To z reguły kosztowne przedsięwzięcia, dlatego kredyt hipoteczny najczęściej opiewa na wysokie kwoty - według danych BIK średnia wartość udzielonego kredytu hipotecznego w grudniu 2022 r. wynosiła 323 tys. zł. Aby uczynić ten produkt bardziej przystępnym banki oferują długi okres spłaty kredytu hipotecznego, który wynosić może nawet 35 lat  (im dłuższy okres tym niższa miesięczna rata). 

Udzielenie kredytu hipotecznego poprzedzone jest wnikliwą weryfikacją zdolności kredytowej wnioskodawcy, a także oceną nieruchomości, która stanowić będzie główne zabezpieczenie spłaty zobowiązania. W efekcie konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem długiej listy dokumentów tj. zaświadczenie o dochodach, wyciąg z konta bankowego, deklaracja podatkowa za dwa ostatnie lata z potwierdzeniem przyjęcia przez urząd skarbowy, potwierdzenie wniesienia wkładu własnego, odpis z księgi wieczystej, umowa przedwstępna czy wycena nieruchomości.

Konieczność weryfikacji wielu dokumentów sprawia, że ocena zdolności kredytowej w przypadku kredytu mieszkaniowego, jest bardzo czasochłonna. Zgodnie z przepisami bank na rozpatrzenie wniosku ma 21 dni. Termin ten jednak jest liczony od momentu złożenia kompletu dokumentów, co w rzeczywistości odczuwalnie wydłuża termin oczekiwania na decyzję. Z drugiej strony kredyt hipoteczny, z uwagi na zabezpieczenie na nieruchomości, to najtańsze zobowiązanie na rynku - oferowana rzeczywista roczna stopa oprocentowania znajduje się na poziomie niedostępnym w segmencie kredytów konsumpcyjnych.

Sprawdź też: Zarabiaj na bankach - jak korzystać z promocji bankowych?

Sprawdź też: Pożyczki bez BIK. Jak znaleźć pożyczki bez BIK i KRD?

Znajdź najlepszy kredyt gotówkowy

miesięcy

Poradniki