Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Monika Dekrewicz
redaktor Bankier.pl


Bank BPH przekonuje klientów do swojego produktu szerokimi możliwościami obniżenia marży i prowizji. Ci, którzy będą chcieli skorzystać z oferty i zaciągnąć kredyt na swoje własne mieszkanie, muszą jednak dysponować co najmniej 20 proc. wkładem własnym. 

AKTUALIZACJA 29.08.2016 r. 

Od 1 września 2016 roku Bank BPH zaprzestaje przyjmowania wniosków o udzielenie kredytu hipotecznego dla klientów detalicznych. 

Kredyt mieszkaniowy Banku BPH stale zajmuje czołowe pozycje w rankingach kredytów hipotecznych przygotowywanych przez redakcję Bankier.pl.

Kredyt hipoteczny w Banku BPH – informacje podstawowe

Bank BPH aktualnie udziela kredytu mieszkaniowego w walucie polskiej w ramach programu „Kredyt Hipoteczny Banku BPH”, który przewiduje wiele możliwości ingerowania w wysokość marży lub oprocentowania, w zależności od spełnienia postawionych w regulaminie programu warunków.

Kredyt hipoteczny w Banku BPH – na co może być przeznaczony?

Kredytem hipotecznym na cele mieszkaniowe klient może sfinansować budowę lub zakup domu, zakup mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego, adaptację nieruchomości niemieszkalnej, modernizację, jak i remont kapitalny domu i mieszkania, zakup działki budowlanej oraz spłatę kredytu mieszkaniowego udzielonego kredytobiorcy przez inny bank.

Ile i na jak długo można pożyczyć w Banku BPH?

Kwota maksymalna, jaką klient może pożyczyć od banku wynosi 3 000 000 zł. Minimalna kwota kredytu na warunkach programu wynosi 30 000 zł. 

Podane wielkości mogą stanowić maksymalnie 80% wartości nieruchomości. Bank należy do tej liczniejszej grupy instytucji, które ostrożnie podchodzą do udzielania kredytów na tak wysokie kwoty i nie pozwalają na zastosowanie ubezpieczenia niskiego wkładu w zamian za pokrycie brakującej części kapitału.

Spłacać kredyt można przez maksymalnie 30 lat z zastrzeżeniem, że wiek kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu nie może przekroczyć 70. roku życia. Bank umożliwia osobom, które w dniu zakończenia kredytu nie przekroczą 80. roku życia skorzystanie z oferty, o ile wskaźnik LTV (stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości) będzie wynosił maksymalnie 50% lub dzieci klienta figurują jako współkredytobiorcy, a ich dochody również zostały uwzględnione, kiedy badana była zdolność kredytowa.

Minimalny okres trwania umowy wynosi 5 lat. Możliwe jest dokonywanie częściowych spłat kredytu, które w efekcie zmniejszą ilość spłacanych rat.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny w Banku BPH?

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i składa się z sumy stawki WIBOR 3M oraz marży, którą zaproponuje bank w umowie. Wyjściowa marża wynosi od 2,45 proc. do 3,25 proc., jednak bank daje możliwość zmniejszenia marży poprzez:

 • skorzystanie z jednego z kont osobistych,
 • podpisanie umowę o kartę kredytową lub
 • zaciągnięcie kredyt na maksymalnie 15 lat.

W drugim przypadku klient musi przejść pozytywnie ocenę zdolności kredytowej pod kątem kredytu hipotecznego po ujęciu zobowiązań karty kredytowej.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Warunki specjalne obniżenia marży kredytu mieszkaniowego w Banku BPH

Oferta rachunku bankowego

Obniżka marży

Maksymalne Konto, Złoty Sezam, Sezam Max

minus 0,30 p.p.

Kapitalne Konto, Srebrny Sezam, Sezam

minus 0,20 p.p.

Oferta kart kredytowych

Obniżka marży

VISA/MasterCard „Fair”, MasterCard GOLD Program „Komfort”

Minus 0,10 p.p.

Długość okresu kredytowania

Obniżka marży

Okres kredytowania do 15 lat

Minus 0,15 p.p.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Samo założenie rachunku bankowego czy karty kredytowej nie wystarczy, żeby obniżyć marżę.

W przypadku konta klient ma obowiązek spełnić warunki dodatkowe

 • prowadzenie konta przez cały okres spłaty kredytu,

 • zapewnienie miesięcznych wpływów na rachunek (do wpływów zaliczają się przelewy z innego banku a także Banku BPH, wpłaty gotówkowe, przelewy z tytułu wypłaty transzy lub całości kredytu gotówkowego udzielonego przez Bank BPH),

 • posiadanie karty debetowej do konta przez co najmniej jednego kredytobiorcę,

 • dokonywanie co najmniej 2 transakcji bezgotówkowych miesięcznie za pomocą karty debetowej.

W przypadku karty kredytowej kredytobiorca jest zobligowany do wykonywania za jej pomocą transakcji na sumę co najmniej 500 zł. Ten warunek obowiązuje klienta od drugiego okresu po uruchomieniu wypłaty kredytu. 

Klient w ramach poszczególnych warunków specjalnych może korzystać z obniżki tylko raz, ale łączenie upustów pomiędzy nimi jest dozwolone. Oznacza to w praktyce, że posiadanie dwóch kont osobistych obniża marżę o większy z nich upust, więc klient może obniżyć swoje oprocentowanie o maksymalnie 0,30 p.p. Posiadanie konta, karty i zaciągnięcie kredytu na okres 15 lat obniża marżę od 0,45 p.p. do 0,55 p.p. (w zależności od rodzaju ROR-u).

Prowizja kredytu mieszkaniowego

Klient ma do wyboru dwie opcje, które wyznaczają wysokość prowizji, ale mogą mieć również wpływ na wysokość marży. W obu wariantach warunki i wysokość obniżek jest taka sama. Inne są tylko wyjściowe wysokości prowizji i marży.

W wariancie pierwszym klient decyduje się na marżę w wysokości standardowej, zaproponowanej przez bank podczas negocjacji umowy. Prowizja wynosiłaby w tym wypadku 1,6 proc. W wariancie drugim klient obniża marżę standardową o 0,70 p.p. kosztem prowizji w wysokości 5,00 proc. Obniżka prowizji jest uzależniona od ubezpieczenia, na które klient wraz ze współkredytobiorcami się decyduje. Jednak zerwanie umów ubezpieczeń przed upłynięciem 12 miesięcy od przekazania środków kredytu lub jego transzy skutkuje podwyższeniem marży do końca okresu kredytu.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Ubezpieczenia przy kredycie mieszkaniowym w Banku BPH - wpływ na parametry kredytu

Parametr

Ubezpieczenie na wypadek zgonu lub niezdolności do pracy

Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy, utraty pracy, poważnego zachorowania

Obniżka prowizji

minus 1,08 p.p. 

minus 0,48 p.p. 

Koszt ubezpieczenia*

1,08 proc. 

0,48 proc. 

Podwyżka marży w przypadku zerwania umowy

0,3 p.p.

0,1 p.p.

Podane wielkości dotyczą jednego kredytobiorcy. 

*pobierane jednorazowo za pierwszy rok kredytu i doliczane do sumy zadłużenia

**przed upłynięciem 12 miesięcy od przekazania środków kredytu lub jego transzy

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

W pierwszym wariancie prowizja zostanie całkowicie zniesiona, jeśli przy umowie kredytu zostaną wykorzystane oba ubezpieczenia.

Kredyt mieszkaniowy – pozostałe opłaty

W tabeli opłat i prowizji można znaleźć informacje na temat dodatkowych kosztów, które mogą się pojawić zarówno przed zaciągnięciem kredytu, jak i w trakcie trwania umowy.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Kredyt mieszkaniowy w Banku BPH – najważniejsze dodatkowe koszty  

Czynność

Opłata

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

nie jest pobierane, wymagany minimalny wkład własny w wysokości 20 proc. 

Ubezpieczenie pomostowe*

podwyższenie marży o 1,25 p.p. 

Wycena wartości nieruchomości

lokal mieszkalny – do 650 zł

pozostałe rodzaje nieruchomości –
do 1 000 zł 

Wcześniejsza częściowa spłata kredytu**

2,00 proc. – minimum 50 zł

Wcześniejsza całkowita spłata kredytu***

3,00 proc. – minimum 500 zł

Prolongata spłaty kredytu****

1,00 proc. 

Aneks do umowy kredytowej

200 zł

Zmiana harmonogramu spłaty kredytu

130 zł

Wezwanie do zapłaty

30 zł

*pobierane do czasu uzyskania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku

**pobierana od pojedynczej nadpłaty kredytu. 

***pobierana od kwoty wcześniejszej spłaty.

***pobierana od kwoty kredytu objętej prolongatą

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

W sytuacji dokonywania jednocześnie:

 • prolongaty spłaty kredytu,

 • wcześniejszej spłaty częściowej kredytu,

 • zmiany warunków kredytu, co wymaga sporządzenia aneksu,

bank pobierze od klienta jedną, najwyższą kwotowo, prowizję. Prowizja od częściowej spłaty kredytu nie jest pobierana, kiedy nadpłata częściowa lub suma nadpłat nie przekroczą 50 proc. kwoty kredytu w ciągu pierwszych 5 lat jego trwania. Dla spłaty całkowitej również istnieje warunek zwalniający od opłat - kiedy środki pochodzą z innego kredytu w Banku BPH np. kredytu gotówkowego w promocji „Powrót odsetek”.

Ubezpieczenia kredytu hipotecznego w Banku BPH

Klienci, którzy liczą na zastosowanie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w zamian za brakującą część kwoty potrzebnej do uruchomienia kredytu, muszą poczekać ze swoimi planami mieszkaniowymi dopóki nie zgromadzą większej kwoty. Bank BPH wymaga 20 proc. wkładu własnego, w związku z czym danego ubezpieczenia nie stosuje.

Ubezpieczenie pomostowe podnosi marżę o 1,25 p.p. Stosowane jest do momentu dokonania wpisu hipoteki na rzecz banku.

Kredytobiorca jest obowiązany ubezpieczyć nieruchomość na wypadek ognia lub innych zdarzeń losowych. Prawa z tytułu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego muszą zostać przepisane na bank. Klient musi zadbać samodzielnie o wybór ubezpieczyciela, ponieważ bank nie oferuje ubezpieczenia w tym zakresie.

Ubezpieczenia osobowe nie są wymagane, ale mogą znacząco obniżyć wysokość prowizji od udzielenia kredytu (szczegóły w tabeli wyżej: "Ubezpieczenia przy kredycie mieszkaniowym w Banku BPH - wpływ na parametry kredytu"). Muszą być opłacane przez co najmniej 12 miesięcy. Konsekwencje zerwania umowy ubezpieczeniowej są poważne, ponieważ marża kredytu zostanie podniesiona, a jej poziom pozostanie niezmienny do końca trwania umowy kredytowej.

Jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny w banku BPH?

O kredyt można zawnioskować w banku na cztery sposoby, jednak każdy z nich będzie wymagał kontaktu z doradcą – osobistego lub telefonicznego. Można do banku zadzwonić, odwiedzić oddział lub wysłać zgłoszenie przez internet czy poprzez wiadomość SMS. W przypadku ostatnich dwóch metod, konsultant oddzwoni na nasz numer telefonu, aby uzgodnić szczegóły kredytu. Osoby, które już przekonały się do propozycji BPH, mogą skorzystać z formularza Bankier.pl., za pomocą którego dane zainteresowanego zostaną przekazane bankowi.

Kredyt mieszkaniowy – dodatkowe informacje

 • klient może skorzystać raz do roku z wakacji kredytowych, co oznacza możliwość przerwania spłaty kredytu na 1 miesiąc, w przypadku powiększenia rodziny (narodziny lub adopcja) okres ten można przedłużyć do 3 miesięcy,
 • kredyt można spłacać zarówno w ratach równych, jak i ratach malejących.
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Parametr

Ubezpieczenie na wypadek zgonu lub niezdolności do pracy

Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy, utraty pracy, poważnego zachorowania

Obniżka prowizji

minus 1,08 p. p.

minus 0,48 p. p.

Koszt ubezpieczenia*

1,08 proc.

0,48 proc.

Podwyżka marży w przypadku zerwania umowy**

0,3 p. p.

0,1 p. p.

Podane wielkości dotyczą jednego kredytobiorcy.

Pobierane jednorazowo za pierwszy rok kredytu i doliczane do sumy zadłużenia

Przed upłynięciem 12 miesięcy od przekazania środków kredytu lub jego transzy

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Oferty promowane