Organizatorem promocji „Polecam mój Bank – edycja V” jest Santander Bank Polska S.A. Okres przystąpienia do programu trwa do 30.09.2019 r. Polecony ma czas do 31.10.2019 r. na spełnienie warunków opisanych w regulaminie. Zapoznaj się z Regulaminem Promocji. Promocja „Polecam mój Bank - edycja IV” zajęła 1. miejsce w rankingu programów poleceń przygotowanego przez portal naszekonto.pl

Organizatorem promocji „150 zł konto z wynagrodzeniem - IV edycja” jest Santander Bank Polska S.A. Promocja trwa do 31.01.2020 r. i można do niej przystąpić od 1.08.2019 r. do 31.10.2019 r. Skierowana jest do klientów, którzy od 1.04.2018 r. do 31.07.2019 r. nie posiadali ani nie byli współposiadaczami żadnego konta osobistego w złotych polskich w Santander Bank Polska S.A. (z wyłączeniem kont oszczędnościowych). Zapoznaj się z Regulaminem Promocji.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie www.santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Konto Jakie Chcę jest rachunkiem płatniczym. Opłata za kartę to opłata za obsługę karty debetowej. Santander online to usługa bankowości elektronicznej. Przelew natychmiastowy to polecenie przelewu.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.) NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym i wpłaconym 1 020 883 050 zł. Stan na 23.10.2019 r.