WIBOR

(Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy, o godz. 11:00, za wyjątkiem okresów ON i TN, dla których stawki ustalane są o godz. 17:00.
Data 2023-11-28
WIBOR ON 5,48% (-0,0800) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBOR TN 5,81% (0,0200) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBOR SW 5,84% (0,0100) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBOR 1M 5,82% (-0,0300)
WIBOR 3M 5,83% (-0,0100)
WIBOR 6M 5,82% (0,0000)
WIBOR 1R 5,78% (0,0000)
Źródło: GPW Benchmark. Publikacja danych dla okresu 9M została zakończona w dniu 3 lutego 2020 r.

WIBOR - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 1R
za 1 tydzień 5,6383 5,8017 5,8333 5,8483 5,8317 5,8100 5,7717
za 1 miesiąc 5,6100 5,8019 5,8138 5,8110 5,7524 5,7062 5,6700
za 2 miesiące 5,6616 5,8235 5,8407 5,8519 5,7195 5,6465 5,6158
za 3 miesiące 5,8133 5,9826 6,0159 6,0367 5,8617 5,7591 5,7214
za 6 miesięcy 6,2572 6,3933 6,4193 6,4298 6,3267 6,2552 6,2400
za 1 rok 6,4310 6,5563 6,6253 6,6579 6,6391 6,6411 6,6869
Reklama