WIBOR

(Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy, o godz. 11:00, za wyjątkiem okresów ON i TN, dla których stawki ustalane są o godz. 17:00.
Data 2023-09-20
WIBOR ON 5,77% (-0,1200) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBOR TN 5,92% (-0,0400) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBOR SW 6,09% (0,0100) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBOR 1M 6,05% (-0,0400)
WIBOR 3M 5,80% (0,0000)
WIBOR 6M 5,66% (0,0100)
WIBOR 1R 5,60% (0,0100)
Źródło: GPW Benchmark. Publikacja danych dla okresu 9M została zakończona w dniu 3 lutego 2020 r.

WIBOR - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 1R
za 1 tydzień 5,7967 5,9633 6,0883 6,1067 5,8100 5,6667 5,6050
za 1 miesiąc 6,3422 6,4965 6,5213 6,5391 6,3196 6,1617 6,1152
za 2 miesiące 6,4905 6,6458 6,6693 6,6723 6,5044 6,3626 6,3191
za 3 miesiące 6,5832 6,7080 6,7283 6,7373 6,6324 6,5397 6,5155
za 6 miesięcy 6,6220 6,7319 6,7787 6,7933 6,7608 6,7370 6,7735
za 1 rok 6,6175 6,7338 6,8283 6,8816 6,9437 6,9945 7,0687
Reklama
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl