WIBOR

(Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy, o godz. 11:00, za wyjątkiem okresów ON i TN, dla których stawki ustalane są o godz. 17:00.
Data 2023-11-30
WIBOR ON 5,23% (-0,5500) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBOR TN 5,81% (0,0100) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBOR SW 5,84% (0,0000) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBOR 1M 5,83% (0,0200)
WIBOR 3M 5,83% (0,0000)
WIBOR 6M 5,83% (0,0100)
WIBOR 1R 5,79% (0,0100)
Źródło: GPW Benchmark. Publikacja danych dla okresu 9M została zakończona w dniu 3 lutego 2020 r.

WIBOR - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 1R
za 1 tydzień 5,5500 5,8033 5,8367 5,8367 5,8317 5,8200 5,7783
za 1 miesiąc 5,6009 5,8022 5,8161 5,8117 5,7591 5,7165 5,6800
za 2 miesiące 5,6593 5,8133 5,8314 5,8412 5,7221 5,6553 5,6251
za 3 miesiące 5,7826 5,9520 5,9856 6,0070 5,8365 5,7385 5,7008
za 6 miesięcy 6,2387 6,3778 6,4039 6,4142 6,3102 6,2378 6,2202
za 1 rok 6,4220 6,5484 6,6170 6,6489 6,6274 6,6280 6,6721
Reklama