WIBOR

(Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy, o godz. 11:00, za wyjątkiem okresów ON i TN, dla których stawki ustalane są o godz. 17:00.
Data 2024-02-22
WIBOR ON 5,57% (-0,0300) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBOR TN 5,76% (-0,0100) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBOR SW 5,84% (0,0100) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBOR 1M 5,83% (-0,0100)
WIBOR 3M 5,85% (0,0000)
WIBOR 6M 5,85% (-0,0100)
WIBOR 1R 5,85% (0,0000)
Źródło: GPW Benchmark. Publikacja danych dla okresu 9M została zakończona w dniu 3 lutego 2020 r.

WIBOR - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 1R
za 1 tydzień 5,5717 5,7717 5,8250 5,8233 5,8617 5,8583 5,8500
za 1 miesiąc 5,6017 5,7788 5,8304 5,8333 5,8592 5,8533 5,8350
za 2 miesiące 5,5254 5,7702 5,8278 5,8402 5,8637 5,8439 5,8210
za 3 miesiące 5,5670 5,7798 5,8283 5,8369 5,8564 5,8352 5,8078
za 6 miesięcy 5,7211 5,9105 5,9501 5,9623 5,8791 5,8130 5,7807
za 1 rok 6,1926 6,3390 6,3875 6,4026 6,3670 6,3395 6,3530
Reklama