WIBOR

(Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy, o godz. 11:00, za wyjątkiem okresów ON i TN, dla których stawki ustalane są o godz. 17:00.
Data 2023-11-27
WIBOR ON 5,56% (0,0400) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBOR TN 5,79% (-0,0100) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBOR SW 5,83% (-0,0100) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBOR 1M 5,85% (-0,0100)
WIBOR 3M 5,84% (0,0100)
WIBOR 6M 5,82% (0,0000)
WIBOR 1R 5,78% (0,0100)
Źródło: GPW Benchmark. Publikacja danych dla okresu 9M została zakończona w dniu 3 lutego 2020 r.

WIBOR - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 1R
za 1 tydzień 5,6650 5,8000 5,8267 5,8433 5,8317 5,8050 5,7667
za 1 miesiąc 5,6110 5,8019 5,8129 5,8100 5,7438 5,6943 5,6586
za 2 miesiące 5,6677 5,8253 5,8458 5,8581 5,7186 5,6423 5,6114
za 3 miesiące 5,8185 5,9852 6,0186 6,0400 5,8622 5,7582 5,7205
za 6 miesięcy 6,2633 6,3978 6,4238 6,4346 6,3306 6,2586 6,2436
za 1 rok 6,4347 6,5592 6,6284 6,6612 6,6423 6,6443 6,6904
Reklama