Otwórz konto

W Promocji "Konto na 4%" możesz
zyskać
do 30 czerwca 2017 roku:

Oprocentowanie Twoich środków na koncie:

  • 4% w skali roku do kwoty 4000 zł
  • 1% w skali roku powyżej 4000 zł

Kartę MasterCard Omni lub
MasterCard PAYBACK Omni:

  • 0 zł miesięcznej opłaty za kartę
  • 0 zł za sprawdzenie stanu konta w bankomatach
  • 0 zł za zmianę numeru PIN w placówce
  • 0 zł za generowanie zestawienia operacji

Z Kontem Godnym Polecenia
i usługami bankowości
elektronicznej
BZWBK24
już na starcie, nawet
bez promocji, tak wiele
masz za 0 zł
, m.in.:

prowadzenie
konta

przelewy
internetowe
w systemie
Elixir

zlecenia
stałe

polecenia
zapłaty

smsKody

Jak wziąć udział w promocji
"Konto na 4%"
np. przez internet?

Otwórz konto

Dokumenty do pobrania