Kryteria wyszukiwania: 10 000  zł, 3 miesiące, stałe i zmienne, , , ,

Wróć do wyników

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie - e-lokata zielona

Informacje o ofercie

Waluta: PLN
Okres: 3 miesiące
Oprocentowanie: 1,85% zmienne
Kapitalizacja: 3 miesiące
Kwota minimalna: 1 000 zł
Kwota maksymalna: 100 000 zł
Porównanie lokat

Uwagi

Oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stopę redyskonta weksli ustaloną przez Radę Polityki Pieniężnej powiększone o 0,15%. Zmiana oprocentowania następuje od dnia zmiany stopy redyskonta weksli ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej, a podawanej do wiadomości przez NBP.
Na lokatę przyjmowane są środki w kwocie stanowiącej wielokrotność 100,00zł (stu złotych).


Lokatę można założyć przez internet.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl