Kryteria wyszukiwania: 10 000 zł, 1 miesiąc, ,

Wróć do wyników

T-Mobile Usługi Bankowe - Rachunek oszczędnościowy

Informacje o ofercie

Waluta: PLN
Oprocentowanie: 1,50% od kwoty 0,01 zł,
1,05% od kwoty 50 000,00 zł
Bank nalicza oprocentowanie osobno w każdym przedziale.

Oprocentowanie 1,50% w ramach promocji, dotyczy rachunków, których właściciel posiada rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w wariancie Konto Freemium lub Konto
Premium, na którym w poprzednim miesiącu kalendarzowym odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS; w przeciwnym wypadku, oprocentowanie wynosi WIBID 1M – 0,4 p.p. Oprocentowaniem 1,50% może zostać objęty wyłącznie jeden rachunek oszczędnościowy.
Promocja obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.

Kapitalizacja: co miesiąc
Prowadzenie rachunku: 0 zł miesięcznie
Bezpłatne przelewy i wypłaty:

Bezpłatny dowolny pierwszy w miesiącu przelew wewnętrzny i zewnętrzny.

Przelew w ramach banku (internet): 5 zł
Przelew do innego banku (internet): 5 zł
Wypłata gotówki w oddziale: brak możliwości
Porównanie kont oszczędnościowych

Uwagi

Oferta dla klientów posiadających konto osobiste w tym banku.
Jeden klient może założyć dowolną liczbę rachunków.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl