Kryteria wyszukiwania: 10 000 zł, 1 miesiąc, ,

Wróć do wyników

T-Mobile Usługi Bankowe - Rachunek oszczędnościowy

Informacje o ofercie

Waluta: PLN
Oprocentowanie: 1,05% od kwoty 0,01 zł
Kapitalizacja: co miesiąc
Prowadzenie rachunku: 0 zł miesięcznie
Bezpłatne przelewy i wypłaty:

Bezpłatny dowolny pierwszy w miesiącu przelew wewnętrzny i zewnętrzny.

Przelew w ramach banku (internet): 5 zł
Przelew do innego banku (internet): 5 zł
Wypłata gotówki w oddziale: brak możliwości
Porównanie kont oszczędnościowych

Uwagi

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10-ego dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną 0,4 p.p. W przypadku, gdy 10-ty dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11-ego dnia kalendarzowego danego miesiąca.


Jeden klient może założyć dowolną liczbę rachunków.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl