Lokata MIRACLE w Lion’s Bank – jakie warunki?

Lokata Miracle to produkt Lion’s Banku oferowany wszystkim klientom. Skorzystanie z oferty nie wymaga spełnienia specjalnych warunków. Klient sam decyduje, jakim oprocentowaniem objęte będą jego środki, wybierając okres trwania lokaty.

Lokata MIRACLE w Lion’s Bank – jakie warunki?
Lokata MIRACLE w Lion’s Bank – jakie warunki? (Materiały dla mediów)

Lokata MIRACLE w Lion’s Banku – informacje podstawowe

Lokata MIRACLE to produkt depozytowy Lion’s Banku, który znajduje się w czołówce lokat 24-miesięcznych na duże kwoty. Lokata nie jest obarczona żadnymi warunkami dodatkowymi. Oznacza to, że nie trzeba posiadać konta osobistego ani żadnych innych produktów. Dostępna jest zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów.

Jak założyć Lokatę MIRACLE?

Lokatę można założyć w banku trzema kanałami – podczas wizyty w oddziale, za pomocą bankowości telefonicznej lub internetowej. Kontakt z doradcą jest również możliwy po wypełnieniu formularza na stronie Bankier.pl.

Kwota minimalna i maksymalna Lokaty MIRACLE w Lion’s Banku

Minimalna wysokość wkładu musi wynosić 10 000 zł. Lion’s Bank nie stosuje ograniczenia kwoty maksymalnej, więc klient będzie mógł zdeponować wszystkie swoje oszczędności na jednej lokacie. Istnieje możliwość założenia kilku Lokat MIRACLE.

Lokata MIRACLE – oprocentowanie

Spośród wszystkich produktów depozytowych Lion’s Banku, Lokata MIRACLE wyróżnia się najbardziej zróżnicowaną ofertą okresów umownych lokaty, a co za tym idzie – oprocentowania. Im dłużej klient będzie przechowywał środki na rachunku depozytowym banku, tym wyżej będą oprocentowane. Odsetki kapitalizowane są po zakończeniu lokaty.

Lokata MIRACLE w Lion’s Banku - oprocentowanie

Długość okresu umownego

Wysokość oprocentowania w skali roku

1 miesiąc

1,30 proc.

2 miesiące

1,35 proc.

3 miesiące, 4 miesiące, 5 miesięcy

1,45 proc.

6 miesięcy, 8 miesięcy, 9 miesięcy

1,60 proc.

10 miesięcy

1,65 proc.

12 miesięcy, 14 miesięcy, 18 miesięcy

1,75 proc.

24 miesiące 

2,10 proc.

36 miesięcy

2,35 proc.

48 miesięcy

2,40 proc.

60 miesięcy

2,45 proc. 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Dokonywanie wypłat oraz dopłat częściowych nie jest możliwe, a wcześniejsza likwidacja lokaty powoduje, że klient traci wszystkie odsetki, które do tej pory zostały wypracowane.

Czy jest możliwość odnowienia Lokaty MIRACLE w Lion’s Banku?

Lokata odnawia się automatycznie, ale nie na tych samych warunkach. Po zakończeniu trwania lokaty, zostanie ona prolongowana na ten sam okres, a oprocentowanie będzie bazowało na stawce procentowej Lokaty BON APPETIT.

Lokata MIRACLE w Lion’s Banku – oprocentowanie po odnowieniu lokaty

Długość pierwszego okresu umownego

Oprocentowanie na Lokacie MIRACLE

Wysokość oprocentowania po odnowieniu lokaty*

1 miesiąc

1,30 proc.

0,01 proc.

2 miesiące

1,35 proc.

0,01 proc. 

3 miesiące, 4 miesiące, 5 miesięcy

1,45 proc.

0,01 proc.

6 miesięcy, 8 miesięcy, 9 miesięcy

1,60 proc.

0,01 proc.

10 miesięcy

1,65 proc.

0,01 proc.

12 miesięcy, 14 miesięcy, 18 miesięcy

1,75 proc.

0,01 proc.

24 miesiące

2,10 proc.

0,01 proc.

36 miesięcy

2,35 proc.

0,01 proc.

48 miesięcy

2,40 proc.

0,01 proc.

60 miesięcy

2,45 proc.

0,01 proc. 

*0,01 proc. według Lokaty BON APPETIT 1M (dla Lokaty MIRACLE 1M)

0,01 proc. według Lokaty BON APPETIT 3M (dla Lokat MIRACLE 2M-5M)

0,01 proc. według Lokaty BON APPETIT 6M (dla Lokat MIRACLE 6M, 8M, 9M)

0,01 proc. według Lokaty BON APPETIT 10M (dla Lokaty MIRACLE 10M)

0,01 proc. według Lokaty BON APPETIT 12M (dla Lokat MIRACLE 12M, 14M, 18M, 24M, 36M, 48M, 60M). 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Klienci, którzy nie planowali lokowania środków dłużej niż na pierwszy okres umowny, w każdej chwili mogą wydać dyspozycję zmiany charakteru lokaty na wariant nieodnawialny.

Lokata MIRACLE a inne wybrane lokaty Lion’s Banku

Lion’s Bank oferuje klientom szeroki wachlarz lokat, które różnią się od siebie warunkami i oprocentowaniem.

Produkty depozytowe Lion’s Bank - porównanie warunków

Parametr

Lokata MIRACLE

Lokata WELCOME

Lokata WELCOME ONLINE

Oprocentowanie

maksymalne

2,45 proc. 

4,00 proc.  

2,25 proc. 

Okres trwania

1M-6M, 8M-10M, 12M, 14M, 18M, 24M, 36M, 48M, 60M

3M

1M, 3M 

Kwota minimalna

10 000 zł 

500 zł 

100 000 zł 

Kwota maksymalna

Brak 

100 000 zł 

350 000 zł 

Dostępność (status klienta)

Wszyscy klienci 

Wyłącznie nowi klienci 

Wyłącznie nowi klienci 

Dostępność (kanały)

Bankowość internetowa, telefoniczna, oddział 

Tylko w oddziale 

Tylko przez internet 

Wymagane konto osobiste w Lion’s Banku

Nie 

Nie 

Nie 

Odnawialna

Tak 

Tak 

Tak 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Wszystkie lokaty odnawialne ulegają przedłużeniu na warunkach Lokaty BON APPETIT.

Konto oszczędnościowe Lion's Excellence może zainteresować klientów, którzy cenią sobie możliwość dokonywania wypłat bez ryzyka utraty naliczonych odsetek. 

Lokata MIRACLE – informacje dodatkowe

Zalety i wady Lokaty MIRACLE w Lion’s Banku

Zalety

Wady

Zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów

Wysoka kwota minimalna

Stałe oprocentowanie odporne na wahania stóp procentowych

Brak możliwości dokonywania wypłat częściowych

Brak konieczności zakładania rachunku bankowego ani korzystania z produktów bankowych Lion’s Banku

Utrata odsetek w przypadku przedwczesnego zamknięcia depozytu

Możliwość wyboru okresu trwania lokaty

Lokatę można założyć wieloma kanałami

Możliwość założenia wielu lokat

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Lokata MIRACLE nie jest najwyżej oprocentowaną lokatą Lion’s Banku, ale każdy zainteresowany może skorzystać z oferty bez spełniania dodatkowych warunków. Jest to produkt dla osób posiadających dość znaczące fundusze, ale i w tym względzie lokata nie wyróżnia się od innych propozycji banku.

Źródło:
Porównanie lokat

Sprawdź inne oferty lokat

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.