eKonto m w mBanku – warunki prowadzenia rachunku

eKonto m to rachunek mBanku przeznaczony przede wszystkim dla klientów w wieku od 18 do 24 lat, jednak otworzyć go można już po skończeniu 13. roku życia. Najmłodsi klienci otrzymają darmowe konto i kartę bankową, starsi mogą liczyć na darmowe wypłaty z bankomatów zagranicznych oraz transakcje gotówkowe w oddziałach banku.

eKonto m w mBanku – warunki prowadzenia rachunku
eKonto m w mBanku – warunki prowadzenia rachunku (fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl)

eKonto m – informacje podstawowe

eKonto m to uruchomiona w 2016 roku w ofercie kont osobistych propozycja mBanku dostępna dla klientów, którzy skończyli 13 lat. Nie jest to jednak ROR wyłącznie dla młodzieży - z eKonta m można korzystać nie tylko po uzyskaniu pełnoletniości, ale również po ukończeniu 25. roku życia. Tym, co wyróżnia rachunek od mBanku, jest dostosowanie taryfy prowizji i opłat do potrzeb określonej grupy wiekowej:

 • klienci w wieku 13-20 lat otrzymają m.in. darmowe konto bankowe, darmową kartę bankową, darmowe bankomaty krajowe oraz możliwość sprawdzenia stanu konta w bankomacie bezpłatnie,
 • klienci w wieku 21-24 lat otrzymają m.in. darmowe konto bankowe, możliwość zwolnienia z opłaty za kartę oraz darmowe wpłaty i wypłaty w placówce
 • klienci, którzy przekroczyli 25. rok życia otrzymają możliwość zwolnienia z opłaty za konto oraz kartę bankową, a także bezpłatne wypłaty z bankomatów zagranicznych oraz darmowe wpłaty i wypłaty w placówce. 

Osoby pełnoletnie nie muszą decydować się na eKonto m, ponieważ oferta rachunków osobistych obejmuje również eKonto w wariancie standard oraz plus

Jak założyć eKonto m w mBanku?

eKonto m można założyć trzema kanałami dostępu:

 • odwiedzając placówkę mBanku, 
 • wypełniając wniosek online, 
 • dzwoniąc na mLinię.

Dwie ostatnie metody nie zwalniają klienta z konieczności podpisania umowy – konto zostanie uruchomione po podpisaniu dokumentów w obecności kuriera lub w wybranym przez klienta oddziale. 

eKonto m w mBanku – podstawowe opłaty

Wysokość opłat za czynności bankowe w mBanku jest uzależniona od wieku posiadacza rachunku. Dotyczy to także opłat za prowadzenie konta oraz przelewy. 

Otwarcie konta jest darmowe dla wszystkich klientów. Osoby w wieku 13-24 lat mogą cieszyć się z darmowego prowadzenia rachunku. Klienci, którzy przekroczyli 25. rok życia będą musieli zagwarantować wpływy na konto w wysokości co najmniej 1 000 zł. W innym wypadku bank naliczy opłatę w wysokości 5 zł. 

Przelewy internetowe są darmowe dla wszystkich klientów bez względu na wiek. Posiadacze rachunku mogą także dokonywać darmowych przelewów wewnętrznych, zewnętrznych, a także do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego za darmo wszystkimi kanałami dostępu. 

Opłata za przelew ekspresowy również jest jednakowa dla wszystkich klientów. Za taką operację bank pobierze opłatę w wysokości 5 zł. 

Karta debetowa w eKoncie m

Proponowaną przez mBank kartą debetową do eKonta m jest karta VISA Me. Karta wyróżnia się możliwością jej wydania ze spersonalizowanym wyglądem. Klienci, którym zależy na posiadaniu innej karty w portfelu mają możliwość wyboru jednej lub kilku kart z oferty mBanku. Bank udostępnia również inne formy "debetówek". 

eKonto m w mBanku – dostępne karty debetowe

Karta

Opłata

Szczegółowe informacje o karcie

Za wydanie

Za obsługę/m-c

VISA Me

0 zł

4 zł*

Karta w tradycyjnej formie (plastikowa). Umożliwia:

transakcje stykowe,

transakcje zbliżeniowe,

transakcje internetowe,

wypłatę środków w bankomacie (w Polsce i na świecie),

transakcje typu cashback.

MasterCard Gold PayPass

0 zł

9,99 zł**

VISA Tymczasowa

0 zł

4 zł*

Karta w tradycyjnej formie (plastikowa). Umożliwia:

transakcje stykowe,

transakcje internetowe,

wypłatę środków w bankomacie (w Polsce i na świecie),

transakcje typu cashback.

MasterCard Debit Naklejka

10 zł

0 zł

Karta w formie naklejki służąca do realizacji transakcji zbliżeniowych.

eKarta

25 zł

0 zł (pobierana opłata za drugi i każdy kolejny rok obsługi w wysokości 25 zł)

Karta wirtualna służąca do realizacji płatności internetowych.

Android Pay

0 zł 0 zł

Możliwość płacenia za pomocą aplikacji mobilnej, która zapisuje dane posiadanej karty (debetowej lub kredytowej). Pozwala na realizację płatności zbliżeniowych czy zakupy w aplikacjach mobilnych.

*Brak opłat dla klientów w wieku 13-20 lat lub pod warunkiem dokonania 5 transakcji bezgotówkowych w ostatnim miesiącu rozliczeniowym.

**Opłata jest zwracana, jeśli wartość transakcji bezgotówkowych za ostatni miesiąc wyniesie 2000 zł.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Posiadanie karty MasterCard Gold PayPass daje prawo do korzystania z darmowych usług concierge aquarius oraz bezpłatnych wypłat z konta poza granicami kraju. Karta VISA Tymczasowa wyróżnia się możliwością jej odbioru od razu po podpisaniu umowy w placówce bankowej. 

Opłaty za poszczególne czynności bankowe dokonywane za pomocą innych kart niż dedykowana do eKonta m VISA Me mogą się znacząco różnić od oferty standardowej konta. Wszystkie przytoczone opłaty w artykule dotyczą karty VISA Me. 

eKonto m – wypłata środków z konta

Przywilej dokonywania bezpłatnych wypłat z wszystkich bankomatów krajowych mają jedynie klienci, którzy posiadają nie więcej niż 20 lat. Pozostali zapłacą:

 • 0 zł za wypłatę ze wszystkich bankomatów krajowych od kwoty 100 zł (osoby w wieku od 25 lat) lub od kwoty 50 zł (klienci w przedziale wiekowym od 21-24 lat), 
 • 1,30 zł za wypłatę ze wszystkich bankomatów krajowych poniżej kwoty 100 zł (osoby w wieku od 25 lat) lub poniżej kwoty 50 zł (klienci w przedziale wiekowym od 21-24 lat). 

Bankomaty zagraniczne są bezpłatne wyłącznie dla klientów, którzy ukończyli 25. rok życia. Pozostali posiadacze konta będą musieli uiścić opłatę w wysokości 10 zł. Korzystanie z maszyn poza granicami kraju nie jest jednak w pełni darmowe. Za wszystkie transakcje bezgotówkowe dokonywane za granicą bank naliczy prowizję w wysokości 5,90 proc. 

mBank oferuje klientom którzy skończyli już 21 lat darmowe wpłaty oraz wypłaty w kasach banku. Młodsi właściciele eKonta m będą musieli zapłacić za każdą taką transakcję 9 zł. Opłata w wysokości 10 zł za dokonanie wypłaty w kasie innego banku w kraju obowiązuje już każdego klienta bez wyjątku. Tyle samo kosztuje wypłata w kasie banku zagranicznego. 

Wypłata środków za pomocą usługi cashback oraz BLIK kosztuje 0 zł. 

Klient, który wpłaci środki za pomocą wpłatomatu mBanku, Planet Cash lub Cashline nic za tę operację nie zapłaci. Prowizja jest pobierana w przypadku wpłaty wewpłatomatach sieci Euronet. W tym przypadku konto klienta zostanie obciążone opłatą w wysokości 0,2 proc. transakcji (min. 2 zł). 

eKonto m w mBanku – pozostałe opłaty

Nie tylko opłaty za prowadzenie konta, kartę oraz bankomaty są dostosowane do potrzeb klienta, który w określonym wieku korzysta częściej lub rzadziej z niektórych usług bankowych. Ze zróżnicowaniem wysokości opłat można się także spotkać w przypadku innych czynności dokonywanych w trakcie prowadzenia rachunku.

eKonto m w mBanku – najważniejsze pozostałe opłaty

Czynność

Opłata

Polecenie zapłaty – opłata miesięczna za korzystanie

posiadacze w wieku od 13 do 20 lat – 2 zł

pozostali posiadacze – 0 zł

Zlecenie stałe

0 zł

Przelew walutowy

0,35 proc. – min. 25 zł, maks. 200 zł

Przelew europejski (SEPA)

5 zł

Wyciąg miesięczny 

elektroniczny – 0 zł

papierowy –  5 zł

Sprawdzenie salda w bankomatach

posiadacze w wieku od 13 do 20 lat – 0 zł

pozostali posiadacze – 5 zł

Zmiana PIN-u

0 zł

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Aplikacja mobilna w mBanku

Młodzi klienci, do których przede wszystkim skierowane jest eKonto m, mogą być zainteresowani zarządzaniem swoim kontem z poziomu aplikacji mobilnej. Aplikacja pozwoli na szereg czynności, takich jak m.in.:

 • sprawdzenie wysokości posiadanych środków oraz historii rachunku, 
 • zlecanie przelewów (również do odbiorców zdefiniowanych),
 • realizacja przelewów na numer telefonu,
 • wykonywanie transakcji za pośrednictwem usługi BLIK,
 • płacenie za zakupy i usługi za pomocą Android Pay, 
 • dokonywanie przelewów za pomocą kodów QR,
 • doładowanie telefonu na kartę prepaid, 
 • spłata zadłużenia na posiadanej karcie kredytowej,
 • założenie i zlikwidowanie lokaty,
 • złożenie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego,
 • kupno czy sprzedaż walut, 
 • odnalezienie najbliższego bankomatu oraz placówki mBanku,
 • sprawdzenie lokalizacji partnerów udzielających zniżek lub należących do programu mOkazje.

Do aplikacji można się zalogować nie tylko za pomocą nadanego kodu PIN. Posiadacze smartfonów z czytnikiem linii papilarnych mogą się logować dzięki odciskowi palca. 

eKonto m w mBanku - promocje

eKonto m w mBanku – promocje

Promocja

Szczegóły

Termin obowiązywania promocji

„PolecamBank – edycja 2/2017”

W ramach programu polecającego klient może zyskać:

 • 100 zł za polecenie mKonta lub eKonta osobie pełnoletniej,
 • 50 zł za polecenie eKonta osobie niepełnoletniej,
 • 200 zł za rekomendowanie konta firmowego,
 • 300 zł za założenie konta firmowego przez znajomego, jeśli aktywuje również usługę mKsięgowości.

Uzyskanie premii jest możliwe po wykonaniu przez osobę polecaną min. 5 płatności bezgotówkowych kartą (warunek dla klientów otwierających konto indywidualne) lub zrealizowaniu płatności na co najmniej 200 zł (warunek dla klientów otwierających konto firmowe). Rachunek osoby rekomendującej musi być aktywny w miesiącu poprzedzającym wypłatę bonusu.

do 28 lutego 2018 r.

*Za nowego klienta uznaje się osobę, która od 1 stycznia 2016 r. nie była posiadaczem konta osobistego lub konta oszczędnościowego w mBanku. 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

eKonto m – usługi dodatkowe

 • Rachunek mSaver  - mBank posiada w ofercie rachunek oszczędnościowy mSaver, który ułatwi klientowi gromadzenie środków dzięki automatycznym przelewom dokonywanym przy okazji płacenia kartą płatniczą.

 • Lokata dla nowych klientów - nowi klienci mBanku mogą skorzystać z atrakcyjnie oprocentowanej lokaty kwartalnej, pod warunkiem otwarcia konta osobistego w banku. 

 • Kredyt hipoteczny w mBanku - dzięki posiadaniu ROR-u i zasilaniu go określoną przez bank kwotą, klient może uzyskać obniżoną marżę obowiązującą w całym okresie kredytowania. 

 • mOkazje i program rabatowy - klient banku może skorzystać z dwóch programów, dzięki którym zaoszczędzi na zakupach u partnerów mBanku. Uczestnictwo w programie mOkazje wiąże się z otrzymaniem od banku moneybacku za zakupy u wybranych partnerów. Z kolei dzięki programowi rabatowemu klient otrzyma automatyczną zniżkę w sklepach aktualnie objętych promocją.

eKonto m w mBanku – zalety i wady 

eKonto m jest produktem, który z pewnością wyróżnia się na tle ofert konkurencji. Z biegiem czasu bank znosi część opłat za usługi z których klient będzie korzystał częściej i jednocześnie wprowadza opłaty za niektóre z wcześniej bezpłatnych czynności bankowych. Wszystko to w celu dopasowania cennika banku do potrzeb klienta będącego w określonym wieku. 

Zalety: 

Wady:

 • brak bezwarunkowo darmowych wypłat z bankomatów krajowych dla klientów w wieku od 21 lat,

 • kosztowne wpłaty i wypłaty gotówkowe dla osób w wieku od 13 do 20 lat,

 • brak darmowych bankomatów zagranicznych dla osób w wieku od 13 do 24 lat, 

 • wysoka prowizja za przewalutowanie transakcji w przypadku korzystania z karty VISA Me.

Źródło:
Wnioskuj o to konto

Podstawowe informacje

Podstawowe opłaty i prowizje
Prowadzenie rachunku opłata: min. 0 zł, maks. 5 zł

0 zł, jeżeli klient nie przekroczył 25. r.ż.

Przelew internetowy zewnętrzny 0 zł
Karty
Visa payWave
Posiadanie opłata: min. 0 zł, maks. 4 zł

0 zł, jeśli zrealizowano w miesiącu min. 5 transakcji kartą płatniczą

Wypłaty z bankomatów krajowych opłata: min. 0 zł, maks. 1,3 zł
 • 0 zł, jeśli wykupiono usługę “Wypłaty ze wszystkich bankomatów” za 5 zł/m-c
 • 0 zł, jeśli wartość wypłaty wynosi min. 100 zł
 • 1,30 zł, jeśli wartość wypłaty wynosi mniej 100 zł
Wypłaty z bankomatów zagranicznych opłata: 0%, min. 0 zł, maks. 10 zł

0 zł dla klientów powyżej 25. r.ż.

Funkcjonalności
 • Płatności internetowe
 • Płatności zbliżeniowe
 • Cash back

Sprawdź ofertę kont osobistych

Rozlicz PIT za 2017
szybko i bez błędów

lub uruchom online teraz

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl