-3,60%
-2,70 p.p.
Produkt Krajowy Brutto kw/kw (Islandia)

PKB kw/kw

Ostatnia wartość: -3,60%
Zmiana: -2,70 p.p.
Poprzednia wartość: -0,90%
Max 5L: 0,00%
Min 5L: 0,00%
Źródło: Bankier.pl
Kraj: Islandia

Wskaźniki pokrewne

Wskaźnik nie posiada wskaźników pokrewnych.

Wskaźniki krajowe

Wskaźnik Kraj Wartość Data
kwota wolna od podatku POL 3 091,0 2013
Składka do NFZ POL 9,0 2009
składka ub. chorobowego pracownika POL 2,45 2009
Stawka podatku dochodowego do I progu POL 17,0 2019
Zapasy firm m/m USA 0,3 III 2012
Polisy majątkowe firm POL 6 721,376 2006
Polisy osobowe łącznie POL 12 103,506 2006
Polisy majątkowe pozostałych podmiotów POL 908,041 2006
Polisy osobowe wypadkowe i chorobowe POL 5 767,957 2006
Polisy osobowe z funduszem kapitałowym POL 2 317,141 2006
Polisy osobowe na życie POL 7 794,983 2006
Polisy majątkowe osób fizycznych POL 38 289,433 2005
Produkcja budowlano-montażowa r/r POL 6,5 I 2020
Zapasy firm r/r USA 6,6 III 2012
składka na Fundusz Pracy POL 2,45 2009
Skala podatkowa do I progu POL 85 528,0 2012
Kredyty konsumenckie w zł ogółem POL 14,7 II 2008
Kredyty mieszkaniowe ogółem w zł POL 7,2 II 2008
Oprocentowanie kredytów walutowych w Euro POL 5,8 II 2008
Kredyty walutowe ogółem USD POL 5,4 II 2008
Sprzedaż aut r/r POL -2,4 I 2010
Sprzedaż aut POL 30 199,0 II 2009
26-tyg bony skarbowe POL 4,242 2009-03-30
Sprzedaż aut m/m POL -28,5 I 2010
13-tyg bony skarbowe POL 6,013 2008-12-15
Kredyty dla przedsiębiorców indywidualnych ogółem w zł POL 9,7 IX 2012
Oprocentowanie depozytów terminowych w Euro POL 1,2 V 2009
ROR (osoby prywatne) POL 1,5 V 2009
Odsetki od zaległości podatkowych POL 8,0 2014-10-09
PKB kw/kw JPN 0,2 IV kw. 2013
PKB kw/kw ISL -3,6 I kw. 2009
WKG POL 71,79 X 2013
ON PKN POL 5,75 od 2012-10-05 do 2012-10-12
CPI bazowa m/m USA 0,2 IV 2014
CPI bazowa r/r USA 1,8 IV 2014
PPI bazowa m/m USA 0,5 IV 2014
PKB r/r JPN 1,5 2013
Depozyty zł gospodarstw domowych POL 5,52 V 2009
52-tyg bony skarbowe POL 4,47 2012-03-26
Depozyty terminowe przedsiębiorstw w zł POL 5,1 IX 2012
Leasing IT (mln zł) POL 556,0 2013
Składka zdrowotna do NFZ pomniejszająca zaliczkę na podatek POL 7,75 2009
Skłonność do zakupów POL 93,39 XII 2009
WOK POL 81,8 XII 2013
Eu 95 PKN POL 5,85 od 2012-10-05 do 2012-10-12
LPG PKN POL 2,72 od 2012-10-05 do 2012-10-12
PPI bazowa r/r USA 1,9 IV 2014
ubezpieczenie społeczne - pracodawca POL 9,76 2009
Depozyty terminowe walutowe USD POL 1,3 V 2009
Limit IKE POL 13 329,0 2018
Odsetki ustawowe POL 5,0 2016-01-01
stawka składki rentowej po stronie pracownika POL 1,5 od 2012-01-25 do 2012-02-01
PKB r/r GBR 2,2 2015
ubezpieczenie rentowe - pracodawca POL 6,5 2012
Indeks ZEW DEU 8,7 II 2020
Wynagrodzenie przeciętne - rocznie POL 4 047,21 2016
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego POL 4 063,0 II kw. 2016
Leasing maszyn i urządzeń (mln zł) POL 11 510,0 2013
Leasing nieruchomości (mln zł) POL 1 630,0 2013
Leasing pojazdów (mln zł) POL 20 721,0 2013
Konsumpcja POL 858 155,3 2010
Rachunki bieżące POL 2,1 I 2013
Sp 98 PKN POL 6,02 od 2012-10-05 do 2012-10-12
stawka popdatku dochodowego III próg POL 40,0 od 2007-12-25 do 2008-01-01
składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych POL 0,1 od 2009-05-05 do 2009-05-12
Stawka podatku dochodowego powyżej I progu POL 32,0 2012
Skala podatkowa do II progu POL 85 528,0 2008-01-01
tw krzynia POL 222,0 2002-05-10
nazwaa krotka ZMB 12 123,0 od 2002-10-05 do 2002-10-12
Podaż pieniądza M1 POL 843,172 VIII 2017
Podaż pieniądza M2 POL 1 259,83 VIII 2017
Podaż pieniądza M3 POL 1 270,331 VIII 2017
Liczba rachunków inwestycyjnych POL 1 401,874 IX 2017
PKB CHN 6,6 2018
Stopa procentowa SNB CHE -0,75 2019-03-15
Stopa procentowa BoE GBR 0,75 2019-09-19
Lombardowa POL 2,5 2018-07-12
Stopa depozytowa POL 0,5 2018-07-12
Redyskontowa POL 1,75 2018-07-12
Referencyjna POL 1,5 2018-07-12
Stopa oprocentowania depozytów ECB EU -0,4 2019-03-18
Stopa pożyczek EU 0,25 2019-03-18
Stopa refinansowa ECB EU 0,0 2019-03-18
Saldo rachunku bieżącego POL 42,0 V 2018
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych POL 0,1 2020-02-01
Produkcja budowlano-montażowa m/m POL -57,3 I 2020
Pengab POL 18,5 XII 2019
Indeks Ifo DEU 95,9 I 2020
PMI Polska POL 47,4 I 2020
Inflacja m/m POL 0,9 I 2020
Stopa bezrobocia POL 5,5 I 2020
PKP kw/kw EU 0,1 IV kw. 2019
PKB kw/kw POL 0,2 IV kw. 2019
Kwota zmniejszająca podatek POL 525,12 2020
PKB rdr POL 3,1 IV kw. 2019
PKB r/r EU 0,9 IV kw. 2019
Inflacja rdr POL 4,4 I 2020
ISM przemysł USA 50,9 I 2020
KUP-y dla pracy w miejscu zamieszkania POL 3 000,0 2020
ZUS zdrowotne POL 9,0 2020-02-01
KUP-y dla pracy poza miejscem zamieszkania POL 3 600,0 2020
Indeks zaufania konsumentów USA 131,6 I 2020
Sprzedaż detaliczna m/m POL -20,4 I 2020
PMI Services EU 52,8 II 2020
PMI Manufacturing EU 49,1 II 2020
Eu 95 POL 4,9 od 2020-02-13 do 2020-02-20
PKB r/r DEU 1,5 2018
Kapitalizacja POL 1 086,207 VIII 2019
Sprzedaż detaliczna r/r POL 5,7 I 2020
Stopa bezrobocia EU 7,4 XII 2019
HICP r/r EU 1,4 I 2020
PPI m/m EU 0,0 XII 2019
LPG POL 2,23 od 2020-02-13 do 2020-02-20
Produkcja przemysłowa m/m EU -2,1 XII 2019
Inflacja r/r JPN 0,7 I 2020
Średnia wartość transakcji dla akcji POL 9 908,52 VIII 2019
Stopa funduszy federalnych FED USA 1,625 2020-01-30
ON POL 5,09 od 2020-02-13 do 2020-02-20
Wartość obrotów POL 16 205,367 VIII 2019
PI r/r EU -0,7 XII 2019
Sp 98 POL 5,23 od 2020-02-13 do 2020-02-20
Produkcja przemysłowa r/r EU -4,1 XII 2019
C/WK POL 0,79 VIII 2019
C / Z POL 10,2 VIII 2019
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne POL 4 931,59 IV kw. 2019
Podaż pieniądza M3 EU 5,0 XII 2019
ubezpiecznie wypadkowe - pracodawca POL 1,67 2020
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego POL 0,0 X 2019
Sprzedaż detaliczna m/m EU -1,6 XII 2019
Sprzedaż nowych domów USA 694,0 XII 2019
Sprzedaż detaliczna r/r EU 1,3 XII 2019
Eksport towarów POL 85 884,1 IX 2019
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw POL 6 440,9 I 2020
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki POL 246,58 II 2020
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki POL 295,9 II 2020
Import towarów POL 82 664,1 IX 2019
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki POL 246,58 II 2020
Przeciętne wynagrodzenie POL 5 282,8 I 2020
Liczba spółek POL 458,0 IX 2019
Bezrobotni zarejestrowani POL 840,5 X 2019
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki POL 246,58 II 2020
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki POL 295,9 II 2020
Koniunktura w budownictwie POL -1,9 XI 2019
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki POL 345,21 II 2020
Koniunktura w handlu POL 3,6 XI 2019
ZUS Ubezpieczenie chorobowe dla młodocianych pracowników I POL 6,04 2020-02-01
Koniunktura w przemyśle POL -3,3 XI 2019
ZUS Ubezpieczenie chorobowe dla młodocianych pracowników II POL 7,25 2020-02-01
PKB USA 2,1 III kw. 2019
ZUS Ubezpieczenie chorobowe dla młodocianych pracowników III POL 8,46 2020-02-01
Mieszkania oddane do użytkowania POL 19 078,0 IV kw. 2019
ZUS Ubezpieczenie emerytalne dla młodocianych pracowników I POL 48,14 2020-02-01
ZUS Ubezpieczenie emerytalne dla młodocianych pracowników II POL 57,76 2020-02-01
HICP m/m EU 0,1 X 2019
Stopa procentowa Banku Rezerw Australii AUS 0,75 2019-11-06
ZUS Ubezpieczenie emerytalne dla młodocianych pracowników III POL 67,38 2020-02-01
Rentowe pracownicy młodociani I POL 19,73 2020-02-01
ZUS Ubezpieczenie rentowe dla młodocianych pracowników II POL 23,67 2020-02-01
ZUS Ubezpieczenie rentowe dla młodocianych pracowników III POL 27,62 2020-02-01
ZUS Podstawa wymiaru składek POL 3 136,2 2020-02-01
ZUS Składka emerytalna POL 612,19 2020-02-01
ZUS Składka rentowa POL 250,9 2020-02-01
Składka na ubezpieczenie chorbowe POL 76,84 2020-02-01
PFRON POL 1 967,15 2019-11-01
Dynamika produkcji przemysłowej r/r CHN 4,7 X 2019
Składka na ubezpieczenie wypadkowe POL 52,37 2020-02-01
PKB kw/kw DEU -0,1 II kw. 2019
PKB kw/kw DEU -0,1 II kw. 2019
Fundusz Pracy POL 76,84 2020-02-01
Inflacja r/r GBR 1,7 VIII 2019
Inflacja r/r IND 4,62 X 2019
Składka na ubezpieczenie zdrowotne POL 362,34 2020-02-01
Prod. przem. m/m POL 4,5 I 2020
Produkcja przemysłowa rdr POL 1,1 I 2020
Stopa bezrobocia JPN 2,4 X 2019
Zasiłek pogrzebowy POL 4 000,0 2020-02-01
ZUS Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego POL 4 026,01 2020-02-01
Inflacja r/r DEU 1,1 XI 2019
ISM usługi USA 55,0 XII 2019
ZUS Nowi przedsiębiorcy ubezp. emerytalne POL 152,26 2020-02-01
Chicago PMI USA 48,9 XII 2019
ZUS Nowi przedsiębiorcy ubezp. rentowe POL 62,4 2020-02-01
PKB kw/kw GBR -0,2 II kw. 2019
ZUS Nowi przedsiębiorcy ubezp. chorobowe POL 19,11 2020-02-01
Stopa bezrobocia GBR 3,8 VII 2019
Rozpoczęte inwestycje budowlane USA 1 314,0 X 2019
Indeks Fed z Filadelfii USA 10,4 XI 2019
ZUS wypadkowe od POL 0,67 2020-02-01
Michigan Sentiment USA 96,8 XI 2019
Indeks Nędzy POL 4,6 XII 2018
ZUS emerytalne POL 19,52 2020-02-01
CPI m/m USA 0,4 X 2019
ZUS rentowe POL 8,0 2020-02-01
CPI r/r USA 1,8 X 2019
ZUS chorobowe POL 2,45 2020-02-01
Stopa bezrobocia USA 3,6 X 2019
Inflacja r/r CHE 0,3 VIII 2019
ZUS wypadkowe do POL 3,33 II 2020
PPI m/m USA 0,4 X 2019
PPI r/r USA 1,5 X 2019
Dynamika produkcji przemysłowej m/m USA -0,8 X 2019
Produkcja przemysłowa r/r USA -1,1 X 2019
Sprzedaż detaliczna bez aut m/m USA 0,2 X 2019
Sprzedaż detaliczna bez aut r/r USA 2,8 X 2019
ZUS - maksymalny limit na ub. spol. i rentowe POL 156 810,0 2020
Sprzedaż detaliczna m/m USA 0,3 X 2019
Sprzedaż detaliczna r/r USA 3,1 X 2019
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto POL 5 227,0 2020
Wynagrodzenie minimalne POL 2 600,0 2020
Maksymalny limit ub. chorobowego POL 13 067,5 2020
POL 200,0 2020
PKB r/r IND 7,3 2018
Stopa dyskontowa FED USA 2,75 2019-08-01
KUP dla pracy poza miejscem zamieszkania (wiele etatów) POL 2 502,56 2019
KUP-y dla pracy w miejscu zamieszkania (zatrudnieni na wielu etatach) POL 2 002,05 2019

Charakterystyka wskaźnika

Produkt Krajowy Brutto jest wielkością agregatową produkcji równą wartości dodanej brutto wszystkich jednostek krajowych przyczyniających się do przyrostu (powiększoną o podatki i pomniejszoną o subsydia na produkty niezawarte w wyniku końcowym wytworzenia). Suma końcowej użyteczności dóbr i usług ( z wyjątkiem konsumpcji bieżącej) mierzona jest w cenach nabycia, pomniejszona o wartość importowanych dóbr i usług lub sumę dochodu podstawowego przesyłanego przez podmioty krajowe.

Notowania historyczne

Data Wartość
I kw. 2009 -3,6
IV kw. 2008 -0,9
III kw. 2008 2,9
II kw. 2008 -1,6
I kw. 2008 -1,6
IV kw. 2007 -1
III kw. 2007 5,1
II kw. 2007 0,8
I kw. 2007 2,1
IV kw. 2006 -0,6
III kw. 2006 2,5
II kw. 2006 -1,7
I kw. 2006 3,7
IV kw. 2005 -2
III kw. 2005 4,2
II kw. 2005 1,1
I kw. 2005 2,2
IV kw. 2004 2,9
III kw. 2004 3
II kw. 2004 -3,9
I kw. 2004 9,4
IV kw. 2003 -0,2
III kw. 2003 1,7
II kw. 2003 -5,4
I kw. 2003 3,9
IV kw. 2002 0,8
III kw. 2002 1
II kw. 2002 3,1
I kw. 2002 -6,3
IV kw. 2001 4,2
III kw. 2001 -1,1
II kw. 2001 4,3
I kw. 2001 -0,8
IV kw. 2000 -1,4
III kw. 2000 4,2
II kw. 2000 0,2
I kw. 2000 0,5
IV kw. 1999 3
III kw. 1999 1,2
II kw. 1999 -3,5
I kw. 1999 1,9
IV kw. 1998 1,8
III kw. 1998 0,1
II kw. 1998 8,9
I kw. 1998 -1,9
IV kw. 1997 0,8
III kw. 1997 0,9
II kw. 1997 0,1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl