-2,00%
-2,00 p.p.
Produkt Krajowy Brutto kw/kw (Wielka Brytania)

PKB kw/kw

Ostatnia wartość: -2,00%
Zmiana: -2,00 p.p.
Poprzednia wartość: 0,00%
Max 5L: 0,70%
Min 5L: -2,00%
Źródło: OECD
Kraj: Wielka Brytania

Charakterystyka wskaźnika

Produkt Krajowy Brutto jest wielkością agregatową produkcji równą wartości dodanej brutto wszystkich jednostek krajowych przyczyniających się do przyrostu (powiększoną o podatki i pomniejszoną o subsydia na produkty niezawarte w wyniku końcowym wytworzenia). Suma końcowej użyteczności dóbr i usług ( z wyjątkiem konsumpcji bieżącej) mierzona jest w cenach nabycia, pomniejszona o wartość importowanych dóbr i usług lub sumę dochodu podstawowego przesyłanego przez podmioty krajowe.

Notowania historyczne

Data Wartość
I kw. 2020 -2
IV kw. 2019 0
III kw. 2019 0,5
II kw. 2019 -0,2
I kw. 2019 0,5
IV kw. 2018 0,2
III kw. 2018 0,7
II kw. 2018 0,4
I kw. 2018 0,1
IV kw. 2017 0,4
III kw. 2017 0,4
II kw. 2017 0,3
I kw. 2017 0,2
IV kw. 2016 0,7
III kw. 2016 0,5
II kw. 2016 0,7
I kw. 2016 0,4
IV kw. 2015 0,7
III kw. 2015 0,5
II kw. 2015 0,7
I kw. 2015 0,4
IV kw. 2014 0,6
III kw. 2014 0,6
II kw. 2014 0,8
I kw. 2014 0,8
IV kw. 2013 0,7
III kw. 2013 0,8
II kw. 2013 0,7
I kw. 2013 0,3
IV kw. 2012 -0,3
III kw. 2012 0,9
II kw. 2012 -0,5
I kw. 2012 -0,2
IV kw. 2011 -0,3
III kw. 2011 0,5
II kw. 2011 0,3
I kw. 2011 0,5
IV kw. 2010 -0,5
III kw. 2010 0,7
II kw. 2010 1,2
I kw. 2010 0,3
IV kw. 2009 0,4
III kw. 2009 -0,2
II kw. 2009 -0,7
I kw. 2009 -2,4
IV kw. 2008 -2
III kw. 2008 -0,9
II kw. 2008 -0,3
I kw. 2008 0,5
IV kw. 2007 0,5
III kw. 2007 0,5
II kw. 2007 0,6
I kw. 2007 0,7
IV kw. 2006 0,8
III kw. 2006 0,5
II kw. 2006 0,4
I kw. 2006 1,1
IV kw. 2005 0,7
III kw. 2005 0,6
II kw. 2005 0,7
I kw. 2005 0,3
IV kw. 2004 0,8
III kw. 2004 0,1
II kw. 2004 0,6
I kw. 2004 1
IV kw. 2003 0,9
III kw. 2003 0,7
II kw. 2003 0,9
I kw. 2003 0,6
IV kw. 2002 0,6
III kw. 2002 0,7
II kw. 2002 0,4
I kw. 2002 0,8
IV kw. 2001 0,3
III kw. 2001 0,4
II kw. 2001 0,2
I kw. 2001 1,2
IV kw. 2000 0,4
III kw. 2000 0,5
II kw. 2000 1
I kw. 2000 1,1
IV kw. 1999 1,1
III kw. 1999 1,3
II kw. 1999 0,8
I kw. 1999 0,5
IV kw. 1998 1,1
III kw. 1998 0,9
II kw. 1998 0,7
I kw. 1998 0,8
IV kw. 1997 1,2
III kw. 1997 1
II kw. 1997 0,8
I kw. 1997 0,8
IV kw. 1996 0,8
III kw. 1996 0,7
II kw. 1996 0,4
I kw. 1996 1
IV kw. 1995 0,5
III kw. 1995 1,1
II kw. 1995 0,5
I kw. 1995 0,4
IV kw. 1994 0,7
III kw. 1994 1,4
II kw. 1994 1,4
I kw. 1994 1,1
IV kw. 1993 0,9
III kw. 1993 0,9
II kw. 1993 0,5
I kw. 1993 0,6
IV kw. 1992 0,6
III kw. 1992 0,5
II kw. 1992 -0,2
I kw. 1992 0,1
IV kw. 1991 0,1
III kw. 1991 -0,4
II kw. 1991 -0,3
I kw. 1991 -0,1
IV kw. 1990 -0,6
III kw. 1990 -1,2
II kw. 1990 0,5
I kw. 1990 0,8
IV kw. 1989 0,1
III kw. 1989 0,1
II kw. 1989 0,6
I kw. 1989 0,4
IV kw. 1988 0,7
III kw. 1988 1,4
II kw. 1988 0,5
I kw. 1988 1,7
IV kw. 1987 0,9
III kw. 1987 2,2
II kw. 1987 1,1
I kw. 1987 0,5
IV kw. 1986 1,7
III kw. 1986 0,6
II kw. 1986 1,1
I kw. 1986 1,5
IV kw. 1985 0,7
III kw. 1985 0
II kw. 1985 1,6
I kw. 1985 1,1
IV kw. 1984 1,4
III kw. 1984 0,5
II kw. 1984 -0,7
I kw. 1984 0,9
IV kw. 1983 1,2
III kw. 1983 1,2
II kw. 1983 0,7
I kw. 1983 1,5
IV kw. 1982 0,5
III kw. 1982 0
II kw. 1982 1,2
I kw. 1982 0,3
IV kw. 1981 0
III kw. 1981 1,3
II kw. 1981 0,2
I kw. 1981 -0,7
IV kw. 1980 -1,1
III kw. 1980 -0,2
II kw. 1980 -1,8
I kw. 1980 -1
IV kw. 1979 1
III kw. 1979 -2,4
II kw. 1979 4,3
I kw. 1979 -0,9
IV kw. 1978 0,7
III kw. 1978 1,1
II kw. 1978 0,9
I kw. 1978 0,5
IV kw. 1977 1,4
III kw. 1977 0,8
II kw. 1977 -0,5
I kw. 1977 0,2
IV kw. 1976 2,1
III kw. 1976 1
II kw. 1976 -0,8
I kw. 1976 1,6
IV kw. 1975 1,4
III kw. 1975 -0,2
II kw. 1975 -1,6
I kw. 1975 0,3
IV kw. 1974 -1,2
III kw. 1974 1
II kw. 1974 1,9
I kw. 1974 -2,5
IV kw. 1973 -0,2
III kw. 1973 -0,8
II kw. 1973 0,4
I kw. 1973 5,2
IV kw. 1972 1,7
III kw. 1972 0,2
II kw. 1972 2,5
I kw. 1972 0
IV kw. 1971 0,1
III kw. 1971 1,5
II kw. 1971 1,3
I kw. 1971 -1,1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl