5,4000 zł
20,00% 0,9000 zł
Universe S.A. (UNV)

Wyniki finansowe - UNIVERSE			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -24 -11 -30 -22
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 18 -1 7
Zysk (strata) netto (tys.)* -5 18 -1 7
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -24 -11 -30 -22
Aktywa (tys.) 4 048 4 081 4 081 4 069
Kapitał własny (tys.)* 4 013 4 031 4 030 4 037
Liczba akcji (tys. szt.) 2 293,600 2 293,600 2 293,600 2 293,600
Zysk na akcję (zł) -0,002 0,008 0,000 0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,750 1,757 1,757 1,760
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.