0,8500 zł
6,25% 0,0500 zł
TopLevelTennis.com SA (TLT)

Akcjonariat - TLTENNIS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 18 534 250 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 21 805 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 839 691
Liczba głosów na WZA: 21 805 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,06%
Kapitał akcyjny: 2 180 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 839 691
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,06%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,94%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Górski Artur 4 200 000 (19,26%) 4 200 000 (19,26%) 2021-02-03 KPC, SSK, OPT, AIN, SNG, VAB, ERH, OML, SPK, APC, AVT, ECL, H4F, OXY, AVE, GTY, ISG, IMR, IMP, JWA, MOE
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 4 160 325 (19,08%) 4 160 325 (19,08%) 2021-02-03 VAR, ARE, HRL, BLU, NXG, OML, OPT, BRH, MOE, AVT, ERH, SSK, APC, SPK, INW, CLC, ECL, AIN, SNG, ALG, OXY, KBJ, GTY, IMR, BBA, VAB, IMP, JRH
Sobieski Marek 3 973 366 (18,22%) 3 973 366 (18,22%) 2020-07-10 RBS, OUT, SFK, MDP, AIN, CLC, JRH
Radwańska Urszula 1 255 000 (5,76%) 1 255 000 (5,76%) 2021-02-03 -
Mrozowski Tomasz 1 251 000 (5,74%) 1 251 000 (5,74%) 2021-02-03 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1990-04-09 120
12 000 000,00
100 000,00 100 000,00 120
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria B 1990-10-01 580
100 000,00 700
70 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria C 1991-01-11 1 900
100 000,00 2 600
260 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria D 1998-08-28 228
2 280,00
10,00 10,00 2 828
28 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria E 1999-07-21 120
1 200,00
10,00 10,00 2 948
29 480,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria F 2003-09-04 22 052
10,00 25 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria G 2007-06-27 25 000
10,00 50 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

split 1:100 2008-02-06
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-10
seria H - subskrypcja prywatna 2019-03-27 9 000 000
900 000,00
0,10 0,10 14 000 000
1 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-10
zmiana nazwy z ComPress SA na Thunderbolt SA 2019-06-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-12
zmiana firmy z Thunderbolt SA na TopLevelTennis.com SA 2019-11-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-14
seria I - subskrypcja prywatna 2019-11-27 4 000 000
2 000 000,00
0,10 0,50 18 000 000
1 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-10
seria J - subskrypcja prywatna 2020-06-30 5 000 000
0,10 21 805 000
2 180 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-03
seria K - kapitał docelowy 2020-11-19 1 666 667
1 000 000,20
0,10 0,60
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Centurion Finance ASI SA 1 008 205 (18 333) 4,62 (-0,88) 1 008 205 (18 333) 4,62 (-0,88) 2021-02-03
Centurion Finance ASI SA 989 872 5,50 (0,96) 989 872 5,50 (0,96) 2021-01-07
Centurion Finance ASI SA 989 872 4,54 989 872 4,54 2021-01-07
Górski Artur ZWZ 3 851 107 17,66 (-3,74) 3 851 107 17,66 (-3,74) 2020-08-31
Górski Artur ZWZ 3 851 107 (132 740) 21,40 (0,74) 3 851 107 (132 740) 21,40 (0,74) 2020-08-31
Sobieski Marek 3 973 366 (140 000) 22,07 (-5,31) 3 973 366 (140 000) 22,07 (-5,31) 2020-07-10
Górski Artur 3 718 367 (-385 000) 20,66 (-8,65) 3 718 367 (-385 000) 20,66 (-8,65) 2020-07-10
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 3 810 325 21,17 (3,70) 3 810 325 21,17 (3,70) 2020-07-10
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 3 810 325 (150 000) 17,47 (-8,68) 3 810 325 (150 000) 17,47 (-8,68) 2020-07-10
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 3 660 325 26,15 (5,81) 3 660 325 26,15 (5,81) 2020-01-22
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 3 660 325 (-400 000) 20,34 (-8,66) 3 660 325 (-400 000) 20,34 (-8,66) 2020-01-22
Mrozowski Tomasz 701 000 5,01 (1,12) 701 000 5,01 (1,12) 2019-11-28
Mrozowski Tomasz 701 000 3,89 701 000 3,89 2019-11-28
Sobieski Marek 3 833 366 27,38 (6,08) 3 833 366 27,38 (6,08) 2019-08-14
Sobieski Marek 3 833 366 21,30 3 833 366 21,30 2019-08-14
Górski Artur 4 103 367 29,31 (6,51) 4 103 367 29,31 (6,51) 2019-08-14
Górski Artur 4 103 367 (-1 916 683) 22,80 (-20,20) 4 103 367 (-1 916 683) 22,80 (-20,20) 2019-08-14
Ciszewski January 4 060 325 (-1 916 683) 29,00 (-13,69) 4 060 325 (-1 916 683) 29,00 (-13,69) 2019-08-14
Gremi Media SA 0 (-11 500 100) 0,00 (-82,14) 0 (-11 500 100) 0,00 (-82,14) 2019-06-18
Górski Artur 6 020 050 (5 750 050) 43,00 (37,60) 6 020 050 (5 750 050) 43,00 (37,60) 2019-06-17
Ciszewski January 5 977 008 42,69 5 977 008 42,69 2019-06-17
Górski Artur 270 000 5,40 (3,47) 270 000 5,40 (3,47) 2019-05-14
Górski Artur 270 000 (4 315) 1,93 (-3,38) 270 000 (4 315) 1,93 (-3,38) 2019-05-14
Gremi Media SA 11 500 100 82,14 (82,14) 11 500 100 82,14 (82,14) 2019-05-10
Górski Artur NWZ 265 685 (5 000) 5,31 (0,10) 265 685 (5 000) 5,31 (0,10) 2019-03-27
Górski Artur 260 685 5,21 260 685 5,21 2019-02-25
Ziemski Sławomir ZWZ 0 (-499 950) 0,00 (-10,00) 0 (-499 950) 0,00 (-10,00) 2019-02-13
Kamola Marek 0 (-267 000) 0,00 (-5,34) 0 (-267 000) 0,00 (-5,34) 2019-02-13
Kamola Marek 267 000 5,34 267 000 5,34 2017-09-18
Ziemski Sławomir ZWZ 499 950 (248 950) 10,00 (4,99) 499 950 (248 950) 10,00 (4,99) 2016-06-30
Gremi Media SA 0 (-2 500 100) 0,00 (-50,00) 0 (-2 500 100) 0,00 (-50,00) 2016-01-30
Pawlikowski Piotr 17 400 (-1 616 979) 0,35 (-32,33) 17 400 (-1 616 979) 0,35 (-32,33) 2016-01-29
Gremi Media SA 2 500 100 50,00 (32,14) 2 500 100 50,00 (32,14) 2016-01-29
Gremi Media SA 2 500 100 (2 185 100) 17,86 (11,56) 2 500 100 (2 185 100) 17,86 (11,56) 2016-01-29
Biniszewski Bogdan wraz z Goodwill PR Group sp. z o.o.; WZA 136 613 (-638 730) 2,73 (-12,77) 136 613 (-638 730) 2,73 (-12,77) 2016-01-29
Ziemski Sławomir 251 000 5,01 251 000 5,01 2015-07-21
Pawlikowski Piotr WZA 1 634 379 (57 000) 32,68 (1,14) 1 634 379 (57 000) 32,68 (1,14) 2015-07-14
Pawlikowski Piotr WZA 1 577 379 (-235 031) 31,54 (-4,70) 1 577 379 (-235 031) 31,54 (-7,14) 2015-06-30
Biniszewski Bogdan wraz z Goodwill PR Group sp. z o.o.; WZA 775 343 (10 300) 15,50 (0,20) 775 343 (10 300) 15,50 (-0,77) 2015-06-30
Gremi Media SA 315 000 6,30 315 000 6,30 2015-05-22
TopLevelTennis.com SA 0 (-315 000) 0,00 (-6,30) 0 (-315 000) 0,00 2015-05-19
Pawlikowski Piotr 1 812 410 (-247 590) 36,24 (-4,96) 1 812 410 (-247 590) 38,68 (-5,13) 2015-03-27
TopLevelTennis.com SA 315 000 (7 130) 6,30 (0,15) 315 000 (7 130) 0,00 2014-07-16
TopLevelTennis.com SA 307 870 (9 870) 6,15 (0,19) 307 870 (9 870) 0,00 2014-07-11
Piekarz Marcin 80 652 (-822 348) 1,61 (-16,44) 80 652 (-522 348) 1,71 (-10,34) 2014-01-13
Pawlikowski Piotr 2 060 000 (350 000) 41,20 (7,00) 2 060 000 (350 000) 43,81 (7,45) 2014-01-13
Biniszewski Bogdan wraz z Goodwill PR Group sp. z o.o. 765 043 (-100) 15,30 765 043 (-100) 16,27 2014-01-13
Biniszewski Bogdan wraz z Goodwill PR Group sp. z o.o. 765 143 (100 100) 15,30 (2,00) 765 143 (100 100) 16,27 (2,22) 2014-01-13
Pawlikowski Piotr 1 710 000 (-30 000) 34,20 (-0,59) 1 710 000 (-30 000) 36,36 (-0,64) 2013-11-28
Pawlikowski Piotr 1 740 000 (-122 000) 34,79 (-2,45) 1 740 000 (-122 000) 37,00 (-2,60) 2013-11-28
Pawlikowski Piotr 1 862 000 (95 000) 37,24 (1,90) 1 862 000 (95 000) 39,60 (4,26) 2013-11-28
TopLevelTennis.com SA 298 000 (6 000) 5,96 (0,12) 298 000 (6 000) 0,00 2013-10-08
Pawlikowski Piotr 1 767 000 (57 000) 35,34 (1,14) 1 767 000 (57 000) 35,34 (-0,95) 2013-10-03
TopLevelTennis.com SA 292 000 (3 000) 5,84 (0,06) 292 000 (3 000) 0,00 2013-09-26
TopLevelTennis.com SA 289 000 (3 000) 5,78 (0,06) 289 000 (3 000) 0,00 2013-09-19
Pawlikowski Piotr 1 710 000 (47 000) 34,20 (0,94) 1 710 000 (47 000) 36,29 (1,11) 2013-09-19
TopLevelTennis.com SA 286 000 (3 000) 5,72 (0,06) 286 000 (3 000) 0,00 2013-09-12
TopLevelTennis.com SA 283 000 (3 000) 5,66 (0,07) 283 000 (3 000) 0,00 2013-09-02
TopLevelTennis.com SA 280 000 (3 000) 5,59 (0,06) 280 000 (3 000) 0,00 2013-08-26
TopLevelTennis.com SA 277 000 (3 000) 5,53 (0,05) 277 000 (3 000) 0,00 2013-08-19
Pawlikowski Piotr 1 663 000 (30 900) 33,26 (0,62) 1 663 000 (30 900) 35,18 (0,65) 2013-08-19
Pawlikowski Piotr 1 632 100 (48 100) 32,64 (0,97) 1 632 100 (48 100) 34,53 (1,10) 2013-08-18
TopLevelTennis.com SA 274 000 (3 000) 5,48 (0,07) 274 000 (3 000) 0,00 2013-07-29
TopLevelTennis.com SA 271 000 (3 000) 5,41 (0,05) 271 000 (3 000) 0,00 2013-07-23
Biniszewski Bogdan wraz z Goodwill PR Group sp. z o.o. 665 043 (99 000) 13,30 (1,98) 665 043 (99 000) 14,05 (2,21) 2013-07-11
TopLevelTennis.com SA 268 000 (2 800) 5,36 (0,06) 268 000 (2 800) 0,00 2013-07-09
TopLevelTennis.com SA 265 200 (3 000) 5,30 (0,06) 265 200 (3 000) 0,00 2013-07-05
TopLevelTennis.com SA 262 200 (12 000) 5,24 (0,24) 262 200 (12 000) 0,00 2013-06-28
Pawlikowski Piotr 1 584 000 (24 000) 31,67 (0,47) 1 584 000 (24 000) 33,43 (1,10) 2013-06-27
TopLevelTennis.com SA 250 200 (3 000) 5,00 (0,06) 250 200 (3 000) 0,00 2013-06-24
TopLevelTennis.com SA 247 200 (9 000) 4,94 (0,18) 247 200 (9 000) 0,00 2013-06-19
TopLevelTennis.com SA 238 200 (3 000) 4,76 (0,06) 238 200 (3 000) 0,00 2013-06-10
TopLevelTennis.com SA 235 200 (12 000) 4,70 (0,24) 235 200 (12 000) 0,00 2013-06-07
Biniszewski Bogdan wraz z Goodwill PR Group sp. z o.o. 566 043 (150 000) 11,32 (3,00) 566 043 (150 000) 11,84 (3,52) 2013-04-02
TopLevelTennis.com SA 223 200 (6 000) 4,46 (0,12) 223 200 (6 000) 0,00 2013-03-19
TopLevelTennis.com SA 217 200 (14 200) 4,34 (0,29) 217 200 (14 200) 0,00 2013-03-15
TopLevelTennis.com SA 203 000 (14 073) 4,05 (0,28) 203 000 (14 073) 0,00 2013-03-08
TopLevelTennis.com SA 188 927 (13 002) 3,77 (0,26) 188 927 (13 002) 0,00 2013-03-01
Pawlikowski Piotr 1 560 000 (60 000) 31,20 (1,21) 1 560 000 (60 000) 32,33 (2,34) 2013-02-27
TopLevelTennis.com SA 175 925 3,51 175 925 0,00 2013-02-22
Migut Wiesław 232 797 (-809 000) 4,65 (-16,18) 232 797 (-809 000) 4,82 (-16,01) 2013-02-19
Biniszewski Bogdan 416 043 (41 928) 8,32 (0,84) 416 043 (41 928) 8,32 (0,84) 2012-11-30
Pawlikowski Piotr 1 500 000 (100 970) 29,99 (2,01) 1 500 000 (100 970) 29,99 (2,01) 2012-10-30
Pawlikowski Piotr 1 399 030 (65 000) 27,98 (1,30) 1 399 030 (65 000) 27,98 (1,30) 2012-10-16
Alkor Trade sp. z o.o. w porozumieniu z akcjonariuszami 0 (-600 333) 0,00 (-12,00) 0 (-600 333) 0,00 (-12,00) 2012-10-08
Pawlikowski Piotr 1 334 030 (76 930) 26,68 (1,54) 1 334 030 (76 930) 26,68 (1,54) 2012-10-05
Piekarz Marcin 903 000 (300 000) 18,05 (6,00) 603 000 12,05 2012-09-20
Piekarz Marcin 603 000 (106 400) 12,05 (2,12) 603 000 (106 400) 12,05 (2,12) 2012-09-20
Migut Wiesław 1 041 797 (-120 000) 20,83 (-2,40) 1 041 797 (-120 000) 20,83 (-2,40) 2012-09-20
Piekarz Marcin 496 600 (246 055) 9,93 (4,92) 496 600 (246 055) 9,93 (4,92) 2012-09-19
Migut Wiesław 1 161 797 (-32 112) 23,23 (-0,64) 1 161 797 (-32 112) 23,23 (-0,64) 2012-09-13
Migut Wiesław 1 193 909 (-260 100) 23,87 (-5,21) 1 193 909 (-260 100) 23,87 (-5,21) 2012-08-28
Migut Wiesław 1 454 009 (-1 150) 29,08 (-0,02) 1 454 009 (-1 150) 29,08 (-0,02) 2012-08-27
Pawlikowski Piotr 1 257 100 (250 500) 25,14 (5,01) 1 257 100 (250 500) 25,14 (5,01) 2012-08-23
Pawlikowski Piotr 1 006 600 (-50 100) 20,13 (-1,00) 1 006 600 (-50 100) 20,13 (-1,00) 2012-08-22
Alkor Trade sp. z o.o. w porozumieniu z akcjonariuszami 600 333 (94 526) 12,00 (1,89) 600 333 (94 526) 12,00 (1,89) 2012-08-03
Borowy Adam 316 009 6,32 (4,06) 316 009 6,32 (4,06) 2012-07-09
Borowy Adam 316 009 (54 009) 2,26 (-2,98) 316 009 (54 009) 2,26 (-2,98) 2012-07-09
Biniszewski Bogdan 374 115 (4 107) 7,48 (0,08) 374 115 (4 107) 7,48 (0,08) 2012-06-30
Piekarz Marcin 250 545 5,01 250 545 5,01 2012-06-25
Pawlikowski Piotr 1 056 700 (57 200) 21,13 (1,15) 1 056 700 (57 200) 21,13 (1,15) 2012-06-11
Pawlikowski Piotr 999 500 (133 105) 19,98 (2,66) 999 500 (133 105) 19,98 (2,66) 2012-06-10
Migut Wiesław 1 455 159 (1 150) 29,10 (0,02) 1 455 159 (1 150) 29,10 (0,02) 2012-05-30
Migut Wiesław 1 454 009 (-1 550) 29,08 (-0,03) 1 454 009 (-1 550) 29,08 (-0,03) 2012-04-05
Alkor Trade sp. z o.o. w porozumieniu z akcjonariuszami 505 807 (172 474) 10,11 (3,45) 505 807 (172 474) 10,11 (3,45) 2012-04-02
Pawlikowski Piotr 866 395 (-144 485) 17,32 (-2,89) 866 395 (-144 485) 17,32 (-2,89) 2012-03-29
Pawlikowski Piotr wraz z Value Creator SA 1 010 880 (173 430) 20,21 (3,47) 1 010 880 (173 430) 20,21 (3,47) 2012-02-28
Alkor Trade sp. z o.o. w porozumieniu z akcjonariuszami 333 333 6,66 333 333 6,66 2012-02-23
Migut Wiesław 1 455 559 (-545 991) 29,11 (-10,92) 1 455 559 (-545 991) 29,11 (-10,92) 2012-02-20
Kliszko Sławomir w porozumieniu ze Stanisławą Respondowską 249 000 (-1 000) 4,98 (-0,02) 249 000 (-1 000) 4,98 (-0,02) 2012-02-13
Pawlikowski Piotr wraz z Value Creator SA 837 450 (193 023) 16,74 (3,86) 837 450 (193 023) 16,74 (3,86) 2012-02-09
Pawlikowski Piotr wraz z Value Creator SA 644 427 (372 427) 12,88 (7,44) 644 427 (372 427) 12,88 (7,44) 2012-02-07
Biniszewski Bogdan 370 008 (3 920) 7,40 (0,08) 370 008 (3 920) 7,40 (0,08) 2011-12-31
Pawlikowski Piotr wraz z Value Creator SA 272 000 5,44 272 000 5,44 2011-12-20
Biniszewski Bogdan 366 088 (64 400) 7,32 (1,29) 366 088 (64 400) 7,32 (1,29) 2011-09-14
Biniszewski Bogdan 301 688 (100 000) 6,03 (2,00) 301 688 (100 000) 6,03 (2,00) 2011-07-13
MMG Polska sp. z o.o. 0 (-1 160 825) 0,00 (-23,21) 0 (-1 160 825) 0,00 (-23,21) 2011-04-27
Migut Wiesław 2 001 550 (29 025) 40,03 (0,58) 2 001 550 (29 025) 40,03 (0,58) 2011-04-27
Kliszko Sławomir w porozumieniu ze Stanisławą Respondowską 250 000 (-500) 5,00 250 000 (-500) 5,00 2011-04-27
Kliszko Sławomir w porozumieniu ze Stanisławą Respondowską 250 500 5,00 250 500 5,00 2011-04-20
Kliszko Sławomir w porozumieniu ze Stanisławą Respondowską 250 500 5,00 250 500 5,00 2011-04-20
Borowy Adam 262 000 5,24 262 000 5,24 2011-03-21
MMG Polska sp. z o.o. 1 160 825 (85 562) 23,21 (1,71) 1 160 825 (85 562) 23,21 (1,71) 2011-02-17
MMG Polska sp. z o.o. 1 075 263 (-180 448) 21,50 (-3,61) 1 075 263 (-180 448) 21,50 (-3,61) 2011-01-19
MMG Polska sp. z o.o. 1 255 711 (-49 936) 25,11 (-1,00) 1 255 711 (-49 936) 25,11 (-1,00) 2011-01-07
MMG Polska sp. z o.o. 1 305 647 (-23 684) 26,11 (-0,47) 1 305 647 (-23 684) 26,11 (-0,47) 2010-12-13
MMG Polska sp. z o.o. 1 329 331 (-20 366) 26,58 (-0,41) 1 329 331 (-20 366) 26,58 (-0,41) 2010-12-08
MMG Polska sp. z o.o. 1 349 697 (-61 674) 26,99 (-1,23) 1 349 697 (-61 674) 26,99 (-1,23) 2010-12-02
MMG Polska sp. z o.o. 1 411 371 (-160 141) 28,22 (-3,21) 1 411 371 (-160 141) 28,22 (-3,21) 2010-11-24
MMG Polska sp. z o.o. 1 571 512 (-47 218) 31,43 (-0,94) 1 571 512 (-47 218) 31,43 (-0,94) 2010-11-17
MMG Polska sp. z o.o. 1 618 730 (-23 451) 32,37 (-0,47) 1 618 730 (-23 451) 32,37 (-0,47) 2010-10-28
MMG Polska sp. z o.o. 1 642 181 (-104 748) 32,84 (-2,09) 1 642 181 (-104 748) 32,84 (-2,09) 2010-10-26
MMG Polska sp. z o.o. 1 746 929 (-82 931) 34,93 (-1,66) 1 746 929 (-82 931) 34,93 (-1,66) 2010-10-19
MMG Polska sp. z o.o. 1 829 860 (-78 005) 36,59 (-1,56) 1 829 860 (-78 005) 36,59 (-1,56) 2010-10-15
MMG Polska sp. z o.o. 1 907 865 (-115 406) 38,15 (-2,31) 1 907 865 (-115 406) 38,15 (-2,31) 2010-10-15
Biniszewski Bogdan 201 688 4,03 (0,03) 201 688 4,03 (0,03) 2010-10-14
Biniszewski Bogdan 201 688 (1 900) 4,00 (0,01) 201 688 (1 900) 4,00 (0,01) 2010-10-14
MMG Polska sp. z o.o. 2 023 271 (-50 346) 40,46 (-1,01) 2 023 271 (-50 346) 40,46 (-1,01) 2010-09-20
MMG Polska sp. z o.o. 2 073 617 (26 415) 41,47 (0,53) 2 073 617 (26 415) 41,47 (0,53) 2010-01-21
MMG Polska sp. z o.o. 2 047 202 (-116 856) 40,94 (-2,34) 2 047 202 (-116 856) 40,94 (-2,34) 2010-01-21
Biniszewski Bogdan 199 788 (-212) 3,99 (-0,01) 199 788 (-212) 3,99 (-0,01) 2010-01-21
MMG Polska sp. z o.o. 2 164 058 (-22 037) 43,28 (-0,44) 2 164 058 (-22 037) 43,28 (-0,44) 2009-11-03
Migut Wiesław 1 972 525 (1 160 429) 39,45 (23,21) 1 972 525 (1 160 429) 39,45 (23,21) 2009-06-01
Migut Media SA 1 160 429 23,20 (23,20) 1 160 429 23,20 (23,20) 2009-06-01
Migut Media SA 0 (-1 157 608) 0,00 (-23,15) 0 (-1 157 608) 0,00 (-23,15) 2009-06-01
Migut Media SA 1 157 608 (-3 875) 23,15 (-0,07) 1 157 608 (-3 875) 23,15 (-0,07) 2009-05-05
MMG Polska sp. z o.o. 2 186 095 (-300 000) 43,72 (-6,00) 2 186 095 (-300 000) 43,72 (-6,00) 2009-04-30
Migut Wiesław 812 096 (300 000) 16,24 (6,00) 812 096 (300 000) 16,24 (6,00) 2009-04-30
MMG Polska sp. z o.o. 2 486 095 (1 000 000) 49,72 (20,00) 2 486 095 (1 000 000) 49,72 (20,00) 2009-04-21
Migut Media SA 1 161 483 (-1 000 000) 23,22 (-20,00) 1 161 483 (-1 000 000) 23,22 (-20,00) 2009-04-21
MMG Polska sp. z o.o. 1 486 095 (500 000) 29,72 (10,00) 1 486 095 (500 000) 29,72 (10,00) 2008-12-31
Migut Media SA 2 161 483 (-500 000) 43,22 (-10,00) 2 161 483 (-500 000) 43,22 (-10,00) 2008-12-31
Migut Wiesław 512 096 (300 000) 10,24 (6,00) 512 096 (300 000) 10,24 (6,00) 2008-12-30
Migut Media SA 2 661 483 (-433 333) 53,22 (-8,67) 2 661 483 (-433 333) 53,22 (-8,67) 2008-12-30
MMG Polska sp. z o.o. 986 095 (-7 511) 19,72 (-0,15) 986 095 (-7 511) 19,72 (-0,15) 2008-11-07
Migut Media SA 3 094 816 (133 333) 61,89 (2,67) 3 094 816 (133 333) 61,89 (2,67) 2008-10-29
Migut Media SA 2 961 483 (-131 653) 59,22 (-2,64) 2 961 483 (-131 653) 59,22 (-2,64) 2008-10-29
Migut Wiesław 212 096 (96) 4,24 212 096 (96) 4,24 2008-06-26
MMG Polska sp. z o.o. 993 606 (-1 600) 19,87 (-0,03) 993 606 (-1 600) 19,87 (-0,03) 2008-06-25
Migut Media SA 3 093 136 (100) 61,86 3 093 136 (100) 61,86 2008-06-24
Migut Media SA 3 093 036 (276) 61,86 (0,01) 3 093 036 (276) 61,86 (0,01) 2008-06-20
MMG Polska sp. z o.o. 995 206 (-101) 19,90 995 206 (-101) 19,90 2008-06-19
MMG Polska sp. z o.o. 995 307 (-4 693) 19,90 (-0,10) 995 307 (-4 693) 19,90 (-0,10) 2008-06-04
Migut Media SA 3 092 760 (-7 240) 61,85 (-0,14) 3 092 760 (-7 240) 61,85 (-0,14) 2008-06-04
MMG Polska sp. z o.o. 1 000 000 20,00 1 000 000 20,00 2008-05-27
Migut Wiesław 212 000 4,24 212 000 4,24 2008-05-27
Migut Media SA 3 100 000 61,99 3 100 000 61,99 2008-05-27
Biniszewski Bogdan 200 000 4,00 200 000 4,00 2008-05-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2010-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2010-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2009-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2009-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.