1,1200 zł
0,90% 0,0100 zł
Teliani Valley Polska SA (TLV)

Akcjonariat - TELIANI

Dane ogólne

Kapitalizacja: 6 406 400 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 5 720 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 092 835
Liczba głosów na WZA: 5 720 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54,07%
Kapitał akcyjny: 572 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 092 835
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 45,93%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mera SA 2 697 835 (47,16%) 2 697 835 (47,16%) 2017-12-21 KLN
Makarowski Jacek 395 000 (6,91%) 395 000 (6,91%) 2020-11-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A1 1 595 000
0,10 1 595 000
159 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-10-01 3 405 000
340 500,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-28
seria C - subskrypcja prywatna 2010-10-28 720 000
72 000,00
0,10 0,10 5 720 000
572 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-04

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Traka Joanna wraz z T5 sp. z o.o. 181 465 (-1 267 835) 3,17 (-22,17) 181 465 (-1 267 835) 3,17 (-22,17) 2017-12-21
Traka Joanna wraz z T5 sp. z o.o. 1 449 300 (-1 425 000) 25,34 (-24,91) 1 449 300 (-1 425 000) 25,34 (-24,91) 2017-04-04
Mera SA 1 430 000 25,00 (25,00) 1 430 000 25,00 (25,00) 2017-04-04
Traka Joanna wraz z podmiotem zależnym 2 874 300 50,25 (0,25) 2 874 300 50,25 (0,25) 2015-12-22
Traka Joanna wraz z T5 sp. z o.o. 2 874 300 50,00 (-0,25) 2 874 300 50,00 (-0,25) 2015-12-22
Traka Joanna wraz z T5 sp. z o.o. 2 874 300 (13 300) 50,25 (0,24) 2 874 300 (13 300) 50,25 (0,24) 2015-12-22
Łanoszka Adam WZA 200 000 (-89 700) 3,49 (-1,57) 200 000 (-89 700) 3,49 (-1,57) 2015-06-22
INC SA 80 795 (-369 205) 1,41 (-6,45) 80 795 (-369 205) 1,41 (-6,45) 2014-12-18
Łanoszka Adam 289 700 5,06 289 700 5,06 2013-04-24
Traka Joanna 2 861 000 (989) 50,01 (0,01) 2 861 000 (989) 50,01 (0,01) 2012-06-30
INC SA 450 000 (-50 000) 7,86 (-2,14) 450 000 (-50 000) 7,86 (0,28) 2012-06-30
Sworowska Grażyna 152 035 (-247 500) 2,65 (-4,33) 152 035 (-247 500) 2,65 (-4,33) 2012-02-15
Sworowska Grażyna 399 535 (-95 465) 6,98 (-1,67) 399 535 (-590 465) 6,98 (-10,32) 2012-02-14
Traka Joanna 2 860 011 (750) 50,00 (0,02) 2 860 011 (750) 50,00 (0,02) 2012-01-04
Traka Joanna 2 859 261 (-3 148) 49,98 (-0,06) 2 859 261 (-3 148) 49,98 (-0,06) 2012-01-03
Traka Joanna 2 862 409 50,04 2 862 409 50,04 (10,91) 2011-12-30
Traka Joanna 2 862 409 50,04 2 862 409 39,13 2011-12-30
Mera SA 0 (-2 500 000) 0,00 (-43,70) 0 (-3 600 000) 0,00 (-49,21) 2011-12-30
Sworowski Adam 0 0,00 0 0,00 2011-04-28
Sworowski Adam 0 (-495 000) 0,00 (-9,90) 0 (-990 000) 0,00 (-15,01) 2011-04-28
Sworowska Grażyna 495 000 8,65 990 000 17,30 (3,77) 2011-04-28
Sworowska Grażyna 495 000 8,65 990 000 13,53 2011-04-28
Mera SA 2 500 000 (-255 000) 43,70 (-11,40) 3 600 000 (-255 000) 49,21 (-9,24) 2011-02-15
Sworowski Adam 495 000 9,90 (1,25) 990 000 15,01 (1,48) 2010-11-29
Sworowski Adam 495 000 8,65 990 000 13,53 2010-11-29
Mera SA 2 755 000 55,10 (6,94) 3 855 000 58,45 (5,76) 2010-11-29
Mera SA 2 755 000 48,16 3 855 000 52,69 2010-11-29
INC SA 500 000 10,00 (1,26) 500 000 7,58 (0,75) 2010-11-29
INC SA 500 000 8,74 500 000 6,83 (-1,91) 2010-11-29
INC SA 500 000 8,74 500 000 8,74 2010-11-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2021-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2020-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2020-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2018-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2018-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2017-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2017-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2016-08-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2016-08-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2015-08-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2015-08-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.