0,2600 zł
1,56% 0,0040 zł
SHEEPYARD S.A. (SHY)

Wyniki finansowe - SHEEPYARD			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -8 -17 -15 -32
Zysk (strata) brutto (tys.) -8 -17 -15 -32
Zysk (strata) netto (tys.)* -8 -17 -15 -32
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -8 -17 -15 -32
Aktywa (tys.) 8 9 16 30
Kapitał własny (tys.)* -55 -73 -88 -120
Liczba akcji (tys. szt.) 2 096,186 2 096,186 2 096,186 2 096,186
Zysk na akcję (zł) -0,004 -0,008 -0,007 -0,015
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,026 -0,035 -0,042 -0,057
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.