Komunikaty spółki - PTWP

Informacja o wykreśleniu z KRS jednej ze spółek zależnych Emitenta – Publikator.pl sp. z o.o. w likwidacji
Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2019
Nabycie udziałów w spółce zależnej Emitenta
Sprzedaż akcji spółki zależnej Emitenta.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27 czerwca 2019 roku
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Dywidenda za 2018 r.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rekomendacja Zarządu w sprawie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rekomendacja Zarządu co do dywidendy
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2018 rok
Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2019
Rejestracja przez Sąd zmiany w Statucie Emitenta
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.