24,0000 zł
0,84% 0,2000 zł
PRO-LOG SA (PRL)

Komunikaty spółki - PROLOG

Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Zmiana stanu posiadania
PRO-LOG SA Raport okresowy za III kwartał 2018/2019 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. na dzień 7 czerwca 2019 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. na dzień 7 czerwca 2019 roku.
Raport okresowy za II kwartał 2018/2019 roku
Zawarcie aneksu nr 3 do umowy pożyczki udzielonej przez Emitenta w dniu 1 marca 2016 roku
Wypłata dywidendy za rok 2017/2018
Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 21 listopada 2018 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2017/2018
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Pro-Log S.A. na nową kadencję
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A, które odbyło się w dniu 21 listopada 2018 roku
PRO-LOG S.A. Raport okresowy za I kwartał 2018/2019 roku
Zmiana terminów dywidendy Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2017/2018
Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 31.10.2018 roku oraz o ponownym zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.11.2018
PROLOG 0,84% 24,00
2020-02-20 15:15:36

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.