23,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
PRO-LOG SA (PRL)

Komunikaty spółki - PROLOG

Udzielenie poręczenia spółce dominującej wobec Emitenta
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019/2020 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. na dzień 17 września 2019 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. na dzień 17 września 2019 r.
Raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. zwołanego na dzień 8 sierpnia 2019 r.
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. zwołanego na dzień 8 sierpnia 2019 r.
Przyjęcie Programu Odkupu Akcji Własnych
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. na dzień 8 sierpnia 2019 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. na dzień 8 sierpnia 2019 r.
Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta
Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2019 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2019 roku
Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
PROLOG 0,00% 23,80
2020-01-16 12:40:38

Kalendarium

  • Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.