1,8200 zł
7,06% 0,1200 zł
Perma-Fix Medical S.A. (PFM)

Komunikaty spółki - PFMEDICAL

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
Nałożenie kary pieniężnej na Emitenta przez Giełdę Papierów Wartościowych
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 r.
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku
Raport roczny skonsolidowany za 2018 rok
Raport roczny jednostkowy za 2018 rok
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.