3,6000 zł
5,88% 0,2000 zł
Perma-Fix Medical S.A. (PFM)

Akcjonariat - PFMEDICAL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 4 757 144,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 321 429 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 975 510
Liczba głosów na WZA: 1 321 429 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,82%
Kapitał akcyjny: 13 214 290,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 975 510
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,82%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,18%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Perma-Fix Environmental Services, Inc. 800 000 (60,54%) 800 000 (60,54%) 2014-04-02 -
Quark Ventures LLC 104 081 (7,88%) 104 081 (7,88%) 2017-02-01 -
Digirad Corp. 71 429 (5,40%) 71 429 (5,40%) 2015-10-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2011-04-11 1 500 000
150 000,00
0,10 0,10 1 500 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-05
seria B - subskrypcja prywatna 2011-10-12 150 000
300 000,00
0,10 2,00 1 650 000
165 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-15
seria C - subskrypcja prywatna 2012-07-23 18 350 000
1 835 000,00
0,10 0,10 20 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-17
zmiana firmy z Guardier SA na Apollo Capital SA 2012-07-23 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-25
2012-09-17
seria D - subskrypcja prywatna 2012-11-22 80 000 000
9 600 000,00
0,10 0,12 100 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-13
zmiana firmy z Apollo Capital na Apollo SA 2013-08-14 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-26
seria E - subskrypcja prywatna 2013-12-17 250 000
8 250 000,00
10,00 33,00 1 250 000
12 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-22
zmiana firmy z Apollo SA na CEE Opportunity Partners Poland SA 2013-12-17 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-23
scalenie akcji 100:1 2013-12-17 0
0,00
10,00 0,00 1 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-14
zmiana firmy z CEE Opportunity Partners Poland SA na Perma-Fix Medical SA 2014-03-24 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-14
seria F - subskrypcja prywatna 2015-06-02 71 429
3 785 737,00
10,00 53,00 1 321 429
13 214 290,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-12
seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2015-06-02 220 000
7 260 000,00
10,00 33,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 65 212 (-54 788) 4,94 (-4,66) 65 121 (-54 879) 4,93 (-4,67) 2018-08-24
Reino Capital SA poprzez Astoria Capital SA i WDM inwestycje sp. z o.o. 0 (-122 885) 0,00 (-9,83) 0 (-122 885) 0,00 (-9,83) 2015-06-18
Quark Ventures LLC 122 885 9,83 (0,54) 122 885 9,83 (0,54) 2015-06-18
Quark Ventures LLC 122 885 9,29 122 885 9,29 2015-06-18
Reino Capital SA poprzez Astoria Capital SA i WDM inwestycje sp. z o.o. 122 885 (-4 830 115) 9,83 (4,88) 122 885 (-4 830 115) 9,83 (4,88) 2015-06-10
TFI PZU SA 120 000 9,60 (0,52) 120 000 9,60 (0,52) 2014-10-22
TFI PZU SA 120 000 9,08 120 000 9,08 2014-10-22
Ogółem 1 250 000 (250 000) 0 1 250 000 (250 000) 0 2014-10-22
Reino Capital SA 4 953 000 (-6 208 354) 4,95 (-6,21) 4 953 000 (-6 208 354) 4,95 (-6,21) 2014-04-14
Ogółem 1 000 000 (-99 000 000) 0 1 000 000 (-99 000 000) 0 2014-04-14
Reino Capital SA 11 161 354 (-1 001 589) 11,16 (-1,00) 11 161 354 (-1 001 589) 11,16 (-1,00) 2014-04-13
Perma-Fix Environmental Services, Inc. 80 000 000 (79 200 000) 80,00 80 000 000 (79 200 000) 80,00 2014-04-02
Perma-Fix Environmental Services, Inc. 800 000 80,00 (16,00) 800 000 80,00 (16,00) 2014-04-02
Perma-Fix Environmental Services, Inc. 800 000 64,00 800 000 64,00 2014-04-02
Jeleniewski Paweł 4 997 000 4,99 (0,99) 4 997 000 4,99 (0,99) 2013-11-18
Jeleniewski Paweł 4 997 000 (-31 430 000) 4,00 (-32,42) 4 997 000 (-31 430 000) 4,00 (-32,42) 2013-11-18
Equimaxx LLC 62 860 000 62,86 (0,87) 62 860 000 62,86 (0,87) 2013-11-18
Equimaxx LLC 62 860 000 61,99 62 860 000 61,99 2013-11-18
Dymecki Dominik 0 (-36 427 000) 0,00 (-36,42) 0 (-36 427 000) 0,00 (-36,42) 2013-11-18
Reino Capital SA 12 162 943 12,16 12 162 943 12,16 2013-11-14
Jeleniewski Paweł 36 427 000 (-5 000 000) 36,42 (-5,00) 36 427 000 (-5 000 000) 36,42 (-5,00) 2013-10-08
Jeleniewski Paweł 41 427 000 (5 000 000) 41,42 (5,00) 41 427 000 (5 000 000) 41,42 (5,00) 2013-10-08
Jeleniewski Paweł 36 427 000 (-5 000 000) 36,42 (-5,00) 36 427 000 (-5 000 000) 36,42 (-5,00) 2013-10-08
Dymecki Dominik 36 427 000 (-4 999 999) 36,42 (-5,00) 36 427 000 (-4 999 999) 36,42 (-5,00) 2013-10-08
Spark VC SA 0 (-9 999 999) 0,00 (-10,00) 0 (-9 999 999) 0,00 (-10,00) 2013-10-02
Jeleniewski Paweł 41 427 000 41,42 41 427 000 41,42 2013-10-02
Dymecki Dominik 41 426 999 (4 999 999) 41,42 (5,00) 41 426 999 (4 999 999) 41,42 (5,00) 2013-10-02
Spark VC SA 9 999 999 10,00 9 999 999 10,00 2013-10-01
Dymecki Dominik 36 427 000 36,42 36 427 000 36,42 2013-10-01
Ogółem 100 000 000 (80 000 000) 0 100 000 000 (80 000 000) 0 2013-06-13
Apollo Emerging Europe Corp. 10 040 000 50,20 (40,17) 10 040 000 50,20 (40,17) 2012-11-09
Apollo Emerging Europe Corp. 10 040 000 10,03 (10,03) 10 040 000 10,03 (10,03) 2012-11-09
Apollo Emerging Europe Corp. 0 (-14 000 000) 0,00 (-69,99) 0 (-14 000 000) 0,00 (-69,99) 2012-11-09
PSA Capital Corp. 1 020 000 5,09 (4,07) 1 020 000 5,09 (4,07) 2012-09-17
PSA Capital Corp. 1 020 000 1,02 1 020 000 1,02 2012-09-17
Ogółem 20 000 000 (18 350 000) 0 20 000 000 (18 350 000) 0 2012-09-17
Dykiel Tadeusz 19 230 750 (18 240 000) 96,15 (91,20) 19 230 750 (18 240 000) 96,15 (91,20) 2012-09-17
Dykiel Tadeusz 990 750 (110 000) 4,95 (-48,42) 990 750 (110 000) 4,95 (-48,42) 2012-09-17
Apollo Emerging Europe Corp. 14 000 000 69,99 14 000 000 69,99 2012-09-17
Venture INC ASI SA 0 (-580 750) 0,00 (-35,19) 0 (-580 750) 0,00 (-35,19) 2012-07-27
Melarino Ltd. 0 (-150 000) 0,00 (-9,09) 0 (-150 000) 0,00 (-9,09) 2012-07-27
Dykiel Tadeusz 880 750 53,37 (48,97) 880 750 53,37 (48,97) 2012-07-27
Dykiel Tadeusz 880 750 4,40 880 750 4,40 2012-07-27
Borowski Michał 0 (-150 000) 0,00 (-9,09) 0 (-150 000) 0,00 (-9,09) 2012-07-27
Weremczuk Przemysław 880 750 53,37 (53,37) 880 750 53,37 (53,37) 2012-07-26
Weremczuk Przemysław 0 0,00 0 0,00 2012-07-26
Venture INC ASI SA 580 750 35,19 (35,19) 580 750 35,19 (35,19) 2012-07-23
Venture INC ASI SA 580 750 (1 120) 0,00 (-35,12) 580 750 (1 120) 0,00 (-35,12) 2012-07-23
Venture INC ASI SA 579 630 35,12 579 630 35,12 2012-03-29
Melarino Ltd. 150 000 9,09 150 000 9,09 2012-03-29
INC SA 150 000 9,09 (8,35) 150 000 9,09 (8,35) 2012-03-29
INC SA 150 000 0,74 150 000 0,74 2012-03-29
Dom Inwestycyjny Taurus SA 160 000 (-15 000) 9,69 (-0,91) 160 000 (-15 000) 9,69 (-0,91) 2012-03-29
Dom Inwestycyjny Taurus SA 175 000 10,60 (9,73) 175 000 10,60 (9,73) 2012-03-29
Dom Inwestycyjny Taurus SA 175 000 0,87 175 000 0,87 2012-03-29
Borowski Michał 150 000 9,09 150 000 9,09 2012-03-29
Ogółem 1 650 000 0 1 650 000 0 2012-03-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-06-17 Split 100:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.