0,2750 zł
1,85% 0,0050 zł
No Gravity Games SA (NGG)

Akcjonariat - NGGAMES

Dane ogólne

Kapitalizacja: 38 282 379,575 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 139 208 653 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45 516 629
Liczba głosów na WZA: 139 208 653 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32,70%
Kapitał akcyjny: 13 920 865,30 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45 516 629
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32,70%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 67,30%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sierżega Aleksander 16 250 000 (11,67%) 16 250 000 (11,67%) 2018-01-10 -
Swadkowski Tomasz 12 000 000 (8,62%) 12 000 000 (8,62%) 2018-11-21 ARX, HMP
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 (6,88%) 9 580 676 (6,88%) 2019-01-30 ZWG, ARX
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 (5,52%) 7 685 953 (5,52%) 2018-11-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 727 272
0,00
0,10 0,00 139 208 653
13 920 865,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-23
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 2 500 000
0,00
0,10 0,00 138 481 381
13 848 138,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-03
seria A - akcje założycielskie 2008-01-03 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2008-01-30
seria D - subskrypcja prywatna 2009-10-22 1 212 121
399 999,93
0,10 0,33 7 460 000
746 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2010-02-23
seria E - subskrypcja prywatna aport: 280 udziałów w IQ Labs sp. z o.o., 5491 udziałów w IQ Sport sp. z o.o., ZCP www.zagraj.com.pl 2009-10-22 17 049 564
5 626 356,12
0,10 0,33 24 509 564
2 450 956,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2010-02-23
seria B - subskrypcja prywatna INVESTcon Group SA 2009-10-22 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 6 000 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2010-02-23
seria C - subskrypcja prywatna 2009-10-22 247 879
81 800,07
0,10 0,33 6 247 879
62 477,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2010-02-23
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A i B 2010-08-25 250 000
25 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2017-07-07 15 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Site SA na Fat Dog Games SA 2017-07-07 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-10
seria F - subskrypcja prywatna 2017-07-07 65 000 000
6 500 000,00
0,10 0,10 89 509 564
8 950 956,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-10
seria H - subskrypcja prywatna 2017-09-27 30 000 000
3 300 000,00
0,10 0,11 119 509 564
11 950 956,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-12
seria I - subskrypcja prywatna 2018-05-17 16 471 817
1 811 899,87
0,10 0,11 135 981 381
13 598 138,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-07
zmiana firmy z Fat Dog Games SA na No Gravity Games SA 2019-02-21 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-12
połączenie z Fat Dog Games sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-02-21 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-12

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Erne Ventures SA 5 214 364 (-6 311 335) 3,75 (-4,73) 5 214 364 (-6 311 335) 3,75 (-4,73) 2020-02-26
Ogółem 138 481 381 (2 500 000) 0 138 481 381 (2 500 000) 0 2019-04-03
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 7,05 (0,13) 9 580 676 7,05 (0,13) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,92 9 580 676 6,92 2019-01-30
Erne Ventures SA 11 525 699 8,48 (0,16) 11 525 699 8,48 (0,16) 2019-01-30
Erne Ventures SA 11 525 699 8,32 (0,04) 11 525 699 8,32 (0,04) 2019-01-30
Erne Ventures SA 11 525 699 (-13 023 077) 8,28 (-12,26) 11 525 699 (-13 023 077) 8,28 (-12,26) 2019-01-30
Skrzypkowski Dariusz poprzez BeardedBrothers.games sp. z o.o. w organizacji 6 500 000 (-5 500 000) 4,78 (-5,26) 6 500 000 (-5 500 000) 4,78 (-5,26) 2019-01-07
Ogółem 135 981 381 (16 471 817) 0 135 981 381 (16 471 817) 0 2019-01-07
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 4 800 000 (-4 800 000) 4,02 (-4,01) 4 800 000 (-4 800 000) 4,02 (-4,01) 2018-12-21
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 9 600 000 8,03 9 600 000 8,03 2018-12-04
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,82 (0,15) 12 000 000 8,82 (0,15) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,67 12 000 000 8,67 2018-11-21
Skrzypkowski Dariusz poprzez BeardedBrothers.games sp. z o.o. w organizacji 12 000 000 10,04 (1,22) 12 000 000 10,04 (1,22) 2018-11-21
Skrzypkowski Dariusz poprzez BeardedBrothers.games sp. z o.o. w organizacji 12 000 000 (5 500 000) 8,82 (3,38) 12 000 000 (5 500 000) 8,82 (3,38) 2018-11-21
Erne Ventures SA 24 548 776 (4 689 743) 20,54 (3,92) 24 548 776 (4 689 743) 20,54 (3,92) 2018-11-21
Skrzypkowski Dariusz poprzez BeardedBrothers.games sp. z o.o. w organizacji 6 500 000 (250 000) 5,44 (0,21) 6 500 000 (250 000) 5,44 (0,21) 2018-11-19
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,65 (0,10) 7 685 953 5,65 (0,10) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,55 (-0,88) 7 685 953 5,55 (-0,88) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 6,43 7 685 953 6,43 2018-11-15
Erne Ventures SA 19 859 033 16,62 (2,02) 19 859 033 16,62 (2,02) 2018-11-08
Erne Ventures SA 19 859 033 (-14 260 967) 14,60 (-13,95) 19 859 033 (-14 260 967) 14,60 (-13,95) 2018-11-08
Skrzypkowski Dariusz 6 250 000 (-10 000 000) 5,23 (-8,37) 6 250 000 (-10 000 000) 5,23 (-8,37) 2018-10-13
PunkPirates SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 4 733 843 (-5 000 000) 3,96 (-35,75) 4 733 843 (-5 000 000) 3,96 (-35,75) 2018-04-16
Erne Ventures SA 34 120 000 (1 470 000) 28,55 (1,23) 34 120 000 (1 470 000) 28,55 (1,23) 2018-03-14
Ogółem 119 509 564 (30 000 000) 0 119 509 564 (30 000 000) 0 2018-01-12
Skrzypkowski Dariusz 16 250 000 13,60 16 250 000 13,60 2018-01-10
Sierżega Aleksander 16 250 000 11,73 (-1,87) 16 250 000 11,73 (-1,87) 2018-01-10
Sierżega Aleksander 16 250 000 13,60 (1,65) 16 250 000 13,60 (1,65) 2018-01-10
Sierżega Aleksander 16 250 000 11,95 16 250 000 11,95 2018-01-10
Ogółem 89 509 564 (65 000 000) 0 89 509 564 (65 000 000) 0 2018-01-10
Erne Ventures SA 32 650 000 (32 500 000) 27,32 (26,71) 32 650 000 (32 500 000) 27,32 (26,71) 2018-01-10
Erne Ventures SA 150 000 (-2 300 000) 0,61 (-9,39) 150 000 (-2 300 000) 0,61 (-9,39) 2017-08-31
Formonar Investments Ltd. 1 200 000 (-1 240 175) 4,90 (-5,06) 1 200 000 (-1 240 175) 4,90 (-5,06) 2017-06-09
Formonar Investments Ltd. 2 440 175 (-250 000) 9,96 (-1,02) 2 440 175 (-250 000) 9,96 (-1,02) 2017-04-27
Krawczyk Jarosław 0 (-4 900 000) 0,00 (-19,99) 0 (-4 900 000) 0,00 (-19,99) 2017-04-18
Erne Ventures SA 2 450 000 10,00 2 450 000 10,00 2017-04-18
Pałęza Filip 0 (-2 000 000) 0,00 (-8,16) 0 (-2 000 000) 0,00 (-8,16) 2017-03-29
Formonar Investments Ltd. 2 690 175 (952 175) 10,98 (3,89) 2 690 175 (952 175) 10,98 (3,89) 2017-03-29
Pałęza Filip 2 000 000 (-1 058 875) 8,16 (-4,32) 2 000 000 (-1 058 875) 8,16 (-4,32) 2017-03-28
Pałęza Filip 3 058 875 (-941 125) 12,48 (-3,84) 3 058 875 (-941 125) 12,48 (-3,84) 2017-03-24
Formonar Investments Ltd. 1 738 000 7,09 1 738 000 7,09 2017-03-24
Pałęza Filip 4 000 000 (1 500 000) 16,32 (6,12) 4 000 000 (1 500 000) 16,32 (6,12) 2017-02-10
Wolski Jacek 1 168 946 (-136 836) 4,77 (-0,55) 1 168 946 (-136 836) 4,77 (-0,55) 2017-02-01
Pałęza Filip 2 500 000 (900 000) 10,20 (3,67) 2 500 000 (900 000) 10,20 (3,67) 2016-12-06
Pałęza Filip 1 600 000 6,53 1 600 000 6,53 2016-09-21
Wolski Jacek 1 305 782 5,32 1 305 782 5,32 2013-08-19
Krawczyk Jarosław 4 900 000 (2 450 000) 19,99 (9,99) 4 900 000 (2 450 000) 19,99 (9,99) 2013-08-19
Krawczyk Jarosław 2 450 000 (-3 324 529) 10,00 (-13,56) 2 450 000 (-3 324 529) 10,00 (-13,56) 2013-08-19
Krawczyk Jarosław 5 774 529 (-386 421) 23,56 (-1,57) 5 774 529 (-386 421) 23,56 (-1,57) 2013-07-08
Krawczyk Jarosław 6 160 950 (-1 096 798) 25,13 (-4,48) 6 160 950 (-1 096 798) 25,13 (-4,48) 2012-11-12
Krawczyk Jarosław 7 257 748 (1 196 748) 29,61 (4,89) 7 257 748 (1 196 748) 29,61 (4,89) 2010-12-14
PunkPirates SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 9 733 843 39,71 (28,84) 9 733 843 39,71 (28,84) 2010-10-28
PunkPirates SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 9 733 843 10,87 (2,73) 9 733 843 10,87 (2,73) 2010-10-28
PunkPirates SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 9 733 843 (-1 920 478) 8,14 (-39,41) 9 733 843 (-1 920 478) 8,14 (-39,41) 2010-10-28
PunkPirates SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 11 654 321 (-1 909 243) 47,55 (-7,78) 11 654 321 (-1 909 243) 47,55 (-7,78) 2010-10-19
PunkPirates SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 13 563 564 55,33 13 563 564 55,33 2010-06-01
Krawczyk Jarosław 6 061 000 (-2 425 000) 24,72 (-9,90) 6 061 000 (-2 425 000) 24,72 (-9,90) 2010-06-01
Krawczyk Jarosław wraz z Haprin sp. z o.o. 8 486 000 (2 425 000) 34,62 (9,90) 8 486 000 (2 425 000) 34,62 (9,90) 2010-06-01
Krawczyk Jarosław 6 061 000 24,72 6 061 000 24,72 2010-06-01
Haprin sp. z o.o. 2 425 000 9,89 (9,89) 2 425 000 9,89 (9,89) 2010-06-01
Haprin sp. z o.o. 0 0,00 0 0,00 2010-06-01
Ogółem 24 509 564 0 24 509 564 0 2010-02-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.