0,1175 zł
19,90% 0,0195 zł
No Gravity Games SA (NGG)

Akcjonariat - NGGAMES

Dane ogólne

Kapitalizacja: 20 192 512,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 168 975 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39 080 676
Liczba głosów na WZA: 168 975 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23,13%
Kapitał akcyjny: 16 897 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39 080 676
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23,13%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 76,87%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sierżega Aleksander 17 500 000 (10,35%) 17 500 000 (10,35%) 2022-02-10 -
Swadkowski Tomasz 12 000 000 (7,10%) 12 000 000 (7,10%) 2018-11-21 ARX, CBD
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 (5,66%) 9 580 676 (5,66%) 2019-01-30 ZWG, ARX

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria G 118 622
0,10 150 200 000
15 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 2 500 000
0,10 138 481 381
13 848 138,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-03
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 727 272
0,10 139 208 653
13 920 865,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-23
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 50 000
0,10 139 708 653
13 970 865,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 2 431 817
0,10 142 140 470
14 214 047,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 1 309 091
0,10 143 449 561
14 344 956,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-07
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 1 100 000
0,10 144 549 561
14 454 956,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-08
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 2 000 000
0,10 146 549 561
14 654 956,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 2 431 817
0,10 148 981 378
14 898 137,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 1 100 000
0,10 150 081 378
15 008 137,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 118 622
0,10 150 200 000
15 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-18
seria A - akcje założycielskie 2008-01-03 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2008-01-30
seria C - subskrypcja prywatna 2009-10-22 247 879
81 800,07
0,10 0,33 6 247 879
62 477,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2010-02-23
seria D - subskrypcja prywatna 2009-10-22 1 212 121
399 999,93
0,10 0,33 7 460 000
746 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2010-02-23
seria E - subskrypcja prywatna aport: 280 udziałów w IQ Labs sp. z o.o., 5491 udziałów w IQ Sport sp. z o.o., ZCP www.zagraj.com.pl 2009-10-22 17 049 564
5 626 356,12
0,10 0,33 24 509 564
2 450 956,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2010-02-23
seria B - subskrypcja prywatna INVESTcon Group SA 2009-10-22 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 6 000 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2010-02-23
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A i B 2010-08-25 250 000
25 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2017-07-07 15 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Site SA na Fat Dog Games SA 2017-07-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-10
seria F - subskrypcja prywatna 2017-07-07 65 000 000
6 500 000,00
0,10 0,10 89 509 564
8 950 956,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-10
seria H - subskrypcja prywatna 2017-09-27 30 000 000
3 300 000,00
0,10 0,11 119 509 564
11 950 956,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-12
seria I - subskrypcja prywatna 2018-05-17 16 471 817
1 811 899,87
0,10 0,11 135 981 381
13 598 138,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-07
zmiana firmy z Fat Dog Games SA na No Gravity Games SA 2019-02-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-12
połączenie z Fat Dog Games sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-02-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-12
seria J - prawo poboru 8:1 2020-12-31 18 775 000
2 253 000,00
0,10 0,12 168 975 000
16 897 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Erne Ventures SA 5 214 364 (-6 311 335) 3,75 (-4,73) 5 214 364 (-6 311 335) 3,75 (-4,73) 2020-02-26
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,92 (0,54) 9 580 676 6,92 (0,54) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,38 (-0,50) 9 580 676 6,38 (-0,50) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,88 (0,50) 9 580 676 6,88 (0,50) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,38 (-0,48) 9 580 676 6,38 (-0,48) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,86 (0,12) 9 580 676 6,86 (0,12) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,74 (0,06) 9 580 676 6,74 (0,06) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,68 (0,05) 9 580 676 6,68 (0,05) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,63 (0,09) 9 580 676 6,63 (0,09) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,54 (-0,51) 9 580 676 6,54 (-0,51) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 7,05 (0,62) 9 580 676 7,05 (0,62) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,43 9 580 676 6,43 2019-01-30
Erne Ventures SA 11 525 699 8,48 (0,16) 11 525 699 8,48 (0,16) 2019-01-30
Erne Ventures SA 11 525 699 8,32 (0,04) 11 525 699 8,32 (0,04) 2019-01-30
Erne Ventures SA 11 525 699 (-13 023 077) 8,28 (-12,26) 11 525 699 (-13 023 077) 8,28 (-12,26) 2019-01-30
Skrzypkowski Dariusz poprzez BeardedBrothers.games sp. z o.o. w organizacji 6 500 000 (-5 500 000) 4,78 (-5,26) 6 500 000 (-5 500 000) 4,78 (-5,26) 2019-01-07
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 4 800 000 (-4 800 000) 4,02 (-4,01) 4 800 000 (-4 800 000) 4,02 (-4,01) 2018-12-21
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 9 600 000 8,03 9 600 000 8,03 2018-12-04
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,59 (0,15) 12 000 000 8,59 (0,15) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,44 (0,07) 12 000 000 8,44 (0,07) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,37 (0,07) 12 000 000 8,37 (0,07) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,30 (0,11) 12 000 000 8,30 (0,11) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,19 (-0,63) 12 000 000 8,19 (-0,63) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,82 (0,77) 12 000 000 8,82 (0,77) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,05 (-0,62) 12 000 000 8,05 (-0,62) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,67 (0,67) 12 000 000 8,67 (0,67) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,00 (-0,62) 12 000 000 8,00 (-0,62) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,62 (0,63) 12 000 000 8,62 (0,63) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 7,99 12 000 000 7,99 2018-11-21
Skrzypkowski Dariusz poprzez BeardedBrothers.games sp. z o.o. w organizacji 12 000 000 10,04 (1,22) 12 000 000 10,04 (1,22) 2018-11-21
Skrzypkowski Dariusz poprzez BeardedBrothers.games sp. z o.o. w organizacji 12 000 000 (5 500 000) 8,82 (3,38) 12 000 000 (5 500 000) 8,82 (3,38) 2018-11-21
Erne Ventures SA 24 548 776 (4 689 743) 20,54 (3,92) 24 548 776 (4 689 743) 20,54 (3,92) 2018-11-21
Skrzypkowski Dariusz poprzez BeardedBrothers.games sp. z o.o. w organizacji 6 500 000 (250 000) 5,44 (0,21) 6 500 000 (250 000) 5,44 (0,21) 2018-11-19
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,41 (0,05) 7 685 953 5,41 (0,05) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,36 (0,04) 7 685 953 5,36 (0,04) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,32 (-1,11) 7 685 953 5,32 (-1,11) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 6,43 (1,19) 7 685 953 6,43 (1,19) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,24 (-0,41) 7 685 953 5,24 (-0,41) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,65 (0,49) 7 685 953 5,65 (0,49) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,16 (-0,39) 7 685 953 5,16 (-0,39) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,55 (0,43) 7 685 953 5,55 (0,43) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,12 (-0,40) 7 685 953 5,12 (-0,40) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,52 (0,97) 7 685 953 5,52 (0,97) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 4,55 (-0,95) 7 685 953 4,55 (-0,95) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,50 7 685 953 5,50 2018-11-15
Erne Ventures SA 19 859 033 16,62 (2,02) 19 859 033 16,62 (2,02) 2018-11-08
Erne Ventures SA 19 859 033 (-14 260 967) 14,60 (-13,95) 19 859 033 (-14 260 967) 14,60 (-13,95) 2018-11-08
Skrzypkowski Dariusz 6 250 000 (-10 000 000) 5,23 (-8,37) 6 250 000 (-10 000 000) 5,23 (-8,37) 2018-10-13
PunkPirates SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 4 733 843 (-5 000 000) 3,96 (-35,75) 4 733 843 (-5 000 000) 3,96 (-35,75) 2018-04-16
Erne Ventures SA 34 120 000 (1 470 000) 28,55 (1,23) 34 120 000 (1 470 000) 28,55 (1,23) 2018-03-14
Skrzypkowski Dariusz 16 250 000 13,60 16 250 000 13,60 2018-01-10
Sierżega Aleksander 16 250 000 11,63 (2,02) 16 250 000 11,63 (2,02) 2018-01-10
Sierżega Aleksander 16 250 000 9,61 (-1,82) 16 250 000 9,61 (-1,82) 2018-01-10
Sierżega Aleksander 16 250 000 11,43 (0,10) 16 250 000 11,43 (0,10) 2018-01-10
Sierżega Aleksander 16 250 000 11,33 (0,09) 16 250 000 11,33 (0,09) 2018-01-10
Sierżega Aleksander 16 250 000 11,24 (-2,36) 16 250 000 11,24 (-2,36) 2018-01-10
Sierżega Aleksander 16 250 000 13,60 (2,51) 16 250 000 13,60 (2,51) 2018-01-10
Sierżega Aleksander 16 250 000 11,09 (-0,86) 16 250 000 11,09 (-0,86) 2018-01-10
Sierżega Aleksander 16 250 000 11,95 (1,04) 16 250 000 11,95 (1,04) 2018-01-10
Sierżega Aleksander 16 250 000 10,91 (-0,82) 16 250 000 10,91 (-0,82) 2018-01-10
Sierżega Aleksander 16 250 000 11,73 (0,90) 16 250 000 11,73 (0,90) 2018-01-10
Sierżega Aleksander 16 250 000 10,83 (-0,84) 16 250 000 10,83 (-0,84) 2018-01-10
Sierżega Aleksander 16 250 000 11,67 (0,85) 16 250 000 11,67 (0,85) 2018-01-10
Sierżega Aleksander 16 250 000 10,82 16 250 000 10,82 2018-01-10
Erne Ventures SA 32 650 000 (32 500 000) 27,32 (26,71) 32 650 000 (32 500 000) 27,32 (26,71) 2018-01-10
Erne Ventures SA 150 000 (-2 300 000) 0,61 (-9,39) 150 000 (-2 300 000) 0,61 (-9,39) 2017-08-31
Formonar Investments Ltd. 1 200 000 (-1 240 175) 4,90 (-5,06) 1 200 000 (-1 240 175) 4,90 (-5,06) 2017-06-09
Formonar Investments Ltd. 2 440 175 (-250 000) 9,96 (-1,02) 2 440 175 (-250 000) 9,96 (-1,02) 2017-04-27
Krawczyk Jarosław 0 (-4 900 000) 0,00 (-19,99) 0 (-4 900 000) 0,00 (-19,99) 2017-04-18
Erne Ventures SA 2 450 000 10,00 2 450 000 10,00 2017-04-18
Pałęza Filip 0 (-2 000 000) 0,00 (-8,16) 0 (-2 000 000) 0,00 (-8,16) 2017-03-29
Formonar Investments Ltd. 2 690 175 (952 175) 10,98 (3,89) 2 690 175 (952 175) 10,98 (3,89) 2017-03-29
Pałęza Filip 2 000 000 (-1 058 875) 8,16 (-4,32) 2 000 000 (-1 058 875) 8,16 (-4,32) 2017-03-28
Pałęza Filip 3 058 875 (-941 125) 12,48 (-3,84) 3 058 875 (-941 125) 12,48 (-3,84) 2017-03-24
Formonar Investments Ltd. 1 738 000 7,09 1 738 000 7,09 2017-03-24
Pałęza Filip 4 000 000 (1 500 000) 16,32 (6,12) 4 000 000 (1 500 000) 16,32 (6,12) 2017-02-10
Wolski Jacek 1 168 946 (-136 836) 4,77 (-0,55) 1 168 946 (-136 836) 4,77 (-0,55) 2017-02-01
Pałęza Filip 2 500 000 (900 000) 10,20 (3,67) 2 500 000 (900 000) 10,20 (3,67) 2016-12-06
Pałęza Filip 1 600 000 6,53 1 600 000 6,53 2016-09-21
Wolski Jacek 1 305 782 5,32 1 305 782 5,32 2013-08-19
Krawczyk Jarosław 4 900 000 (2 450 000) 19,99 (9,99) 4 900 000 (2 450 000) 19,99 (9,99) 2013-08-19
Krawczyk Jarosław 2 450 000 (-3 324 529) 10,00 (-13,56) 2 450 000 (-3 324 529) 10,00 (-13,56) 2013-08-19
Krawczyk Jarosław 5 774 529 (-386 421) 23,56 (-1,57) 5 774 529 (-386 421) 23,56 (-1,57) 2013-07-08
Krawczyk Jarosław 6 160 950 (-1 096 798) 25,13 (-4,48) 6 160 950 (-1 096 798) 25,13 (-4,48) 2012-11-12
Krawczyk Jarosław 7 257 748 (-1 228 252) 29,61 (-5,01) 7 257 748 (-1 228 252) 29,61 (-5,01) 2010-12-14
PunkPirates SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 9 733 843 39,71 (28,84) 9 733 843 39,71 (28,84) 2010-10-28
PunkPirates SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 9 733 843 10,87 (2,73) 9 733 843 10,87 (2,73) 2010-10-28
PunkPirates SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 9 733 843 (-1 920 478) 8,14 (-39,41) 9 733 843 (-1 920 478) 8,14 (-39,41) 2010-10-28
PunkPirates SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 11 654 321 (-1 909 243) 47,55 (-7,78) 11 654 321 (-1 909 243) 47,55 (-7,78) 2010-10-19
PunkPirates SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 13 563 564 55,33 13 563 564 55,33 2010-06-01
Krawczyk Jarosław wraz z Haprin sp. z o.o. 8 486 000 (2 425 000) 34,62 (9,90) 8 486 000 (2 425 000) 34,62 (9,90) 2010-06-01
Krawczyk Jarosław 6 061 000 24,72 6 061 000 24,72 2010-06-01
Haprin sp. z o.o. 2 425 000 9,89 (9,89) 2 425 000 9,89 (9,89) 2010-06-01
Haprin sp. z o.o. 0 0,00 0 0,00 2010-06-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-02-01 Prawo poboru 8:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.