0,0810 zł
0,00% 0,0000 zł
No Gravity Games SA (NGG)

Akcjonariat - NGGAMES

Dane ogólne

Kapitalizacja: 13 750 266,861 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 169 756 381 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38 210 675
Liczba głosów na WZA: 169 756 381 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22,51%
Kapitał akcyjny: 16 975 638,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38 210 675
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22,51%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 77,49%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sierżęga Aleksander 16 629 999 (9,79%) 16 629 999 (9,79%) 2023-08-17 -
Swadkowski Tomasz 12 000 000 (7,06%) 12 000 000 (7,06%) 2018-11-21 GAR
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 (5,64%) 9 580 676 (5,64%) 2019-01-30 ZWG, GAR

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 2 500 000
0,10 138 481 381
13 848 138,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-03
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 727 272
0,10 139 208 653
13 920 865,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-23
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 50 000
0,10 139 708 653
13 970 865,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 2 431 817
0,10 142 140 470
14 214 047,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 1 309 091
0,10 143 449 561
14 344 956,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-07
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 1 100 000
0,10 144 549 561
14 454 956,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-08
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 2 000 000
0,10 146 549 561
14 654 956,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 2 431 817
0,10 148 981 378
14 898 137,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 1 100 000
0,10 150 081 378
15 008 137,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 118 622
0,10 150 200 000
15 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-18
podwyższenie kapitału seria G 118 622
0,10 150 200 000
15 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-04
seria A - akcje założycielskie 2008-01-03 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2008-01-30
seria D - subskrypcja prywatna 2009-10-22 1 212 121
399 999,93
0,10 0,33 7 460 000
746 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2010-02-23
seria B - subskrypcja prywatna INVESTcon Group SA 2009-10-22 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 6 000 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2010-02-23
seria E - subskrypcja prywatna aport: 280 udziałów w IQ Labs sp. z o.o., 5491 udziałów w IQ Sport sp. z o.o., ZCP www.zagraj.com.pl 2009-10-22 17 049 564
5 626 356,12
0,10 0,33 24 509 564
2 450 956,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2010-02-23
seria C - subskrypcja prywatna 2009-10-22 247 879
81 800,07
0,10 0,33 6 247 879
62 477,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2010-02-23
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A i B 2010-08-25 250 000
25 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Site SA na Fat Dog Games SA 2017-07-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-10
seria F - subskrypcja prywatna 2017-07-07 65 000 000
6 500 000,00
0,10 0,10 89 509 564
8 950 956,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-10
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2017-07-07 15 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2017-09-27 30 000 000
3 300 000,00
0,10 0,11 119 509 564
11 950 956,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-12
seria I - subskrypcja prywatna 2018-05-17 16 471 817
1 811 899,87
0,10 0,11 135 981 381
13 598 138,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-07
połączenie z Fat Dog Games sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-02-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-12
zmiana firmy z Fat Dog Games SA na No Gravity Games SA 2019-02-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-12
seria J - prawo poboru 8:1 2020-12-31 18 775 000
2 253 000,00
0,10 0,12 168 975 000
16 897 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-10
seria G - subskrypcja prywatna 2022-08-03 15 000 000
0,10 169 756 381
16 975 638,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Sierżęga Aleksander 17 500 000 10,35 17 500 000 10,35 2022-02-10
Sierżęga Aleksander 17 500 000 (1 250 000) 10,35 (-1,32) 17 500 000 (1 250 000) 10,35 (-1,32) 2022-02-10
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,88 (0,58) 9 580 676 6,88 (0,58) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,30 (-0,55) 9 580 676 6,30 (-0,55) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,85 (1,19) 9 580 676 6,85 (1,19) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 5,66 (-1,08) 9 580 676 5,66 (-1,08) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,74 (1,08) 9 580 676 6,74 (1,08) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 5,66 (-1,01) 9 580 676 5,66 (-1,01) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,67 (0,05) 9 580 676 6,67 (0,05) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,62 (0,09) 9 580 676 6,62 (0,09) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,53 (-0,51) 9 580 676 6,53 (-0,51) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 7,04 (0,61) 9 580 676 7,04 (0,61) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,43 (-0,48) 9 580 676 6,43 (-0,48) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,91 (0,53) 9 580 676 6,91 (0,53) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,38 9 580 676 6,38 2019-01-30
Skrzypkowski Dariusz poprzez BeardedBrothers.games sp. z o.o. w organizacji 6 500 000 (-5 500 000) 4,78 (-5,26) 6 500 000 (-5 500 000) 4,78 (-5,26) 2019-01-07
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 4 800 000 (-4 800 000) 4,01 (-4,02) 4 800 000 (-4 800 000) 4,01 (-4,02) 2018-12-21
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 9 600 000 8,03 9 600 000 8,03 2018-12-04
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,58 (1,48) 12 000 000 8,58 (1,48) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 7,10 (-1,34) 12 000 000 7,10 (-1,34) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,44 (1,34) 12 000 000 8,44 (1,34) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 7,10 (-1,26) 12 000 000 7,10 (-1,26) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,36 (0,06) 12 000 000 8,36 (0,06) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,30 (0,12) 12 000 000 8,30 (0,12) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,18 (-0,64) 12 000 000 8,18 (-0,64) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,82 (0,77) 12 000 000 8,82 (0,77) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,05 (-0,61) 12 000 000 8,05 (-0,61) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,66 (0,67) 12 000 000 8,66 (0,67) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 7,99 (-0,63) 12 000 000 7,99 (-0,63) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,62 (0,73) 12 000 000 8,62 (0,73) 2018-11-21
Swadkowski Tomasz 12 000 000 7,89 12 000 000 7,89 2018-11-21
Skrzypkowski Dariusz poprzez BeardedBrothers.games sp. z o.o. w organizacji 12 000 000 10,04 (1,22) 12 000 000 10,04 (1,22) 2018-11-21
Skrzypkowski Dariusz poprzez BeardedBrothers.games sp. z o.o. w organizacji 12 000 000 (5 500 000) 8,82 (3,39) 12 000 000 (5 500 000) 8,82 (3,39) 2018-11-21
Skrzypkowski Dariusz poprzez BeardedBrothers.games sp. z o.o. w organizacji 6 500 000 (250 000) 5,43 (0,21) 6 500 000 (250 000) 5,43 (0,21) 2018-11-19
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,35 (0,04) 7 685 953 5,35 (0,04) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,31 (0,07) 7 685 953 5,31 (0,07) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,24 (-1,19) 7 685 953 5,24 (-1,19) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 6,43 (1,28) 7 685 953 6,43 (1,28) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,15 (-0,50) 7 685 953 5,15 (-0,50) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,65 (0,10) 7 685 953 5,65 (0,10) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,55 (0,43) 7 685 953 5,55 (0,43) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,12 (-0,40) 7 685 953 5,12 (-0,40) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,52 (0,98) 7 685 953 5,52 (0,98) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 4,54 (-0,96) 7 685 953 4,54 (-0,96) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,50 (0,10) 7 685 953 5,50 (0,10) 2018-11-15
Arionn FIZ w likwidacji poprzez podmioty zależne 7 685 953 5,40 7 685 953 5,40 2018-11-15
Skrzypkowski Dariusz 6 250 000 (-10 000 000) 5,22 (-8,37) 6 250 000 (-10 000 000) 5,22 (-8,37) 2018-10-13
Raen SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 4 733 843 (-5 000 000) 3,96 (-35,75) 4 733 843 (-5 000 000) 3,96 (-35,75) 2018-04-16
Skrzypkowski Dariusz 16 250 000 13,59 16 250 000 13,59 2018-01-10
Sierżęga Aleksander 16 250 000 11,67 (0,98) 16 250 000 11,67 (0,98) 2018-01-10
Sierżęga Aleksander 16 250 000 10,69 (-0,94) 16 250 000 10,69 (-0,94) 2018-01-10
Sierżęga Aleksander 16 250 000 11,63 (2,02) 16 250 000 11,63 (2,02) 2018-01-10
Sierżęga Aleksander 16 250 000 9,61 (-1,82) 16 250 000 9,61 (-1,82) 2018-01-10
Sierżęga Aleksander 16 250 000 11,43 (0,11) 16 250 000 11,43 (0,11) 2018-01-10
Sierżęga Aleksander 16 250 000 11,32 (0,08) 16 250 000 11,32 (0,08) 2018-01-10
Sierżęga Aleksander 16 250 000 11,24 (-2,35) 16 250 000 11,24 (-2,35) 2018-01-10
Sierżęga Aleksander 16 250 000 13,59 (2,51) 16 250 000 13,59 (2,51) 2018-01-10
Sierżęga Aleksander 16 250 000 11,08 (-0,87) 16 250 000 11,08 (-0,87) 2018-01-10
Sierżęga Aleksander 16 250 000 11,95 (1,05) 16 250 000 11,95 (1,05) 2018-01-10
Sierżęga Aleksander 16 250 000 10,90 (-0,83) 16 250 000 10,90 (-0,83) 2018-01-10
Sierżęga Aleksander 16 250 000 11,73 (0,91) 16 250 000 11,73 (0,91) 2018-01-10
Sierżęga Aleksander 16 250 000 10,82 16 250 000 10,82 2018-01-10
Formonar Investments Ltd. 1 200 000 (-1 240 175) 4,89 (-5,06) 1 200 000 (-1 240 175) 4,89 (-5,06) 2017-06-09
Formonar Investments Ltd. 2 440 175 (-250 000) 9,95 (-1,02) 2 440 175 (-250 000) 9,95 (-1,02) 2017-04-27
Krawczyk Jarosław 0 (-4 900 000) 0,00 (-19,99) 0 (-4 900 000) 0,00 (-19,99) 2017-04-18
Pałęza Filip 0 (-2 000 000) 0,00 (-8,16) 0 (-2 000 000) 0,00 (-8,16) 2017-03-29
Formonar Investments Ltd. 2 690 175 (952 175) 10,97 (3,88) 2 690 175 (952 175) 10,97 (3,88) 2017-03-29
Pałęza Filip 2 000 000 (-1 058 875) 8,16 (-4,32) 2 000 000 (-1 058 875) 8,16 (-4,32) 2017-03-28
Pałęza Filip 3 058 875 (-941 125) 12,48 (-3,84) 3 058 875 (-941 125) 12,48 (-3,84) 2017-03-24
Formonar Investments Ltd. 1 738 000 7,09 1 738 000 7,09 2017-03-24
Pałęza Filip 4 000 000 (1 500 000) 16,32 (6,12) 4 000 000 (1 500 000) 16,32 (6,12) 2017-02-10
Wolski Jacek 1 168 946 (-136 836) 4,76 (-0,56) 1 168 946 (-136 836) 4,76 (-0,56) 2017-02-01
Pałęza Filip 2 500 000 (900 000) 10,20 (3,68) 2 500 000 (900 000) 10,20 (3,68) 2016-12-06
Pałęza Filip 1 600 000 6,52 1 600 000 6,52 2016-09-21
Wolski Jacek 1 305 782 5,32 1 305 782 5,32 2013-08-19
Krawczyk Jarosław 4 900 000 (2 450 000) 19,99 (10,00) 4 900 000 (2 450 000) 19,99 (10,00) 2013-08-19
Krawczyk Jarosław 2 450 000 (-3 324 529) 9,99 (-13,57) 2 450 000 (-3 324 529) 9,99 (-13,57) 2013-08-19
Krawczyk Jarosław 5 774 529 (-386 421) 23,56 (-1,57) 5 774 529 (-386 421) 23,56 (-1,57) 2013-07-08
Krawczyk Jarosław 6 160 950 (-1 096 798) 25,13 (-4,48) 6 160 950 (-1 096 798) 25,13 (-4,48) 2012-11-12
Krawczyk Jarosław 7 257 748 (-1 228 252) 29,61 (-5,01) 7 257 748 (-1 228 252) 29,61 (-5,01) 2010-12-14
Raen SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 9 733 843 39,71 (28,84) 9 733 843 39,71 (28,84) 2010-10-28
Raen SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 9 733 843 10,87 (2,73) 9 733 843 10,87 (2,73) 2010-10-28
Raen SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 9 733 843 (-1 920 478) 8,14 (-39,41) 9 733 843 (-1 920 478) 8,14 (-39,41) 2010-10-28
Raen SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 11 654 321 (-1 909 243) 47,55 (-7,78) 11 654 321 (-1 909 243) 47,55 (-7,78) 2010-10-19
Raen SA poprzez IQ Venture Capital s.a.r.l. 13 563 564 55,33 13 563 564 55,33 2010-06-01
Krawczyk Jarosław wraz z Haprin sp. z o.o. 8 486 000 (2 425 000) 34,62 (9,90) 8 486 000 (2 425 000) 34,62 (9,90) 2010-06-01
Krawczyk Jarosław 6 061 000 24,72 6 061 000 24,72 2010-06-01
Haprin sp. z o.o. 2 425 000 9,89 (9,89) 2 425 000 9,89 (9,89) 2010-06-01
Haprin sp. z o.o. 0 0,00 0 0,00 2010-06-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-02-01 Prawo poboru 8:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.