1,3500 zł
1,50% 0,0200 zł
Movie Games VR SA (MVR)

Komunikaty spółki - MOVGAMVR

Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
Zawarcie umowy ramowej dotyczącej ścisłej współpracy z DRAGO Entertainment S.A.
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
Zawarcie umów ramowych dotyczących ścisłej współpracy ze spółkami Road Studio S.A. i True Games S.A.
Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 roku
Rejestracja zmiany Statutu Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna
Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 roku
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 05 sierpnia 2021 roku
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 05 sierpnia 2021 roku
Zmiana adresu e-mail Emitenta
Zawarcie przez Emitenta umowy o ścisłej współpracy
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.