0,3390 zł
5,94% 0,0190 zł
Movie Games VR SA (MVR)

Akcjonariat - MOVGAMVR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 643 451,994 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 10 747 646 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 035 875
Liczba głosów na WZA: 10 747 646 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,86%
Kapitał akcyjny: 1 074 764,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 035 875
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,86%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,14%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Movie Games SA 3 971 875 (36,95%) 3 971 875 (36,95%) 2021-10-05 DGE, PIX, DEG, TGS, RST
Dunin-Michałowski, Szczepan 1 064 000 (9,89%) 1 064 000 (9,89%) 2018-06-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 70 000
7 000,00
0,10 0,10 1 300 000
130 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 30 000
0,10 1 330 000
133 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-13
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-01-27 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-17
2010-04-19
seria B - subskrypcja prywatna 2010-06-29 100 000
600 000,00
0,10 6,00 1 100 000
110 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-17
2010-12-08
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2010-06-29 70 000
7 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-01-25

seria D - subskrypcja prywatna 2010-09-08 30 000
0,10 1 130 000
113 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2010-12-08 100 000
600 000,00
0,10 6,00 1 230 000
123 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-07-22
2011-05-12
seria F - subskrypcja prywatna 2013-02-13 20 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z IPO Doradztwo Strategiczne SA na IPO Doradztwo Kapitałowe SA 2014-12-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-09
seria G - prawo poboru 1:3 2014-12-18 3 990 000
399 000,00
0,10 0,10 5 320 000
532 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-29
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2015-06-30 532 000
53 200,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2015-11-12 183 370
110 022,00
0,10 0,60 5 503 370
550 337,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-31
seria I - subskrypcja prywatna 2017-11-17 4 000 000
400 000,00
0,10 0,10 9 503 370
950 337,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-26
seria K - program motywacyjny 2021-08-05 230 000
23 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - program motywacyjny 2021-08-05 300 000
30 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - program motywacyjny 2021-08-05 340 000
34 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z IPO Doradztwo Kapitałowe SA na Movie Games VR SA 2021-08-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-09-13
seria M - prawo poboru 3:2 2022-05-11 1 244 276
298 626,24
0,10 0,24 10 747 646
1 074 764,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2022-05-24
2022-09-08

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Movie Games SA 3 971 875 (271 875) 41,79 (2,86) 3 971 875 (271 875) 41,79 (2,86) 2021-10-05
Kozak Edmund 381 165 (-392 921) 4,01 (-10,06) 381 165 (-392 921) 4,01 (-10,06) 2021-04-14
Witkowski Dariusz 200 000 (-3 800 000) 2,10 (-39,99) 200 000 (-3 800 000) 2,10 (-39,99) 2021-03-11
Piasecki Łukasz 38 704 (-735 382) 0,41 (-7,74) 38 704 (-735 382) 0,41 (-7,74) 2021-03-11
Ostrowski Jarosław 146 581 (-1 431 590) 1,54 (-15,07) 146 581 (-1 431 590) 1,54 (-15,07) 2021-03-11
Movie Games SA 3 700 000 38,93 3 700 000 38,93 2021-03-11
Ostrowski Jarosław ZWZ 1 578 171 (30 000) 16,61 (-11,52) 1 578 171 (30 000) 16,61 (-11,52) 2018-06-25
Kalist Mariusz 11 290 (-1 031 000) 0,12 (-18,82) 11 290 (-1 031 000) 0,12 (-18,82) 2018-06-21
Dunin-Michałowski, Szczepan 1 064 000 11,20 (0,01) 1 064 000 11,20 (0,01) 2018-06-21
Dunin-Michałowski, Szczepan 1 064 000 11,19 1 064 000 11,19 2018-06-21
Witkowski Dariusz 4 000 000 42,09 4 000 000 42,09 2018-01-30
Kalist Mariusz 1 042 290 18,94 (7,97) 1 042 290 18,94 (7,97) 2018-01-10
Kalist Mariusz 1 042 290 (-30 000) 10,97 (-0,31) 1 042 290 (-30 000) 10,97 (-0,31) 2018-01-10
Kalist Mariusz 1 072 290 11,28 1 072 290 11,28 2018-01-10
INC SA 0 (-1 064 000) 0,00 (-19,33) 0 (-1 064 000) 0,00 (-19,33) 2018-01-10
Ostrowski Jarosław 1 548 171 28,13 (11,84) 1 548 171 28,13 (11,84) 2016-04-15
Ostrowski Jarosław 1 548 171 (1 391 171) 16,29 (4,49) 1 548 171 (1 391 171) 16,29 (4,49) 2016-04-15
INC SA 1 064 000 (-1 715 914) 19,33 (-31,18) 1 064 000 (-1 715 914) 19,33 (-31,18) 2016-04-15
Kozak Edmund 774 086 (655 086) 14,07 (5,13) 774 086 (655 086) 14,07 (5,13) 2016-04-14
Piasecki Łukasz 774 086 8,15 (-5,92) 774 086 8,15 (-5,92) 2016-04-08
Piasecki Łukasz 774 086 14,07 774 086 14,07 2016-04-08
INC SA 2 779 914 (-760 586) 50,51 (-16,04) 2 779 914 (-760 586) 50,51 (-16,04) 2016-04-08
INC SA 3 540 500 66,55 (2,22) 3 540 500 66,55 (2,22) 2015-05-12
INC SA 3 540 500 (3 000 000) 64,33 (23,70) 3 540 500 (3 000 000) 64,33 (23,70) 2015-05-12
INC SA 540 500 40,63 (30,48) 540 500 40,63 (30,48) 2013-12-03
INC SA 540 500 (590) 10,15 (-30,44) 540 500 (590) 10,15 (-30,44) 2013-12-03
INC SA 539 910 (7 792) 40,59 (0,59) 539 910 (7 792) 40,59 (0,59) 2013-11-29
Nowosad, Cezary Przemysław 131 513 9,88 (7,41) 131 513 9,88 (7,41) 2013-06-11
Nowosad, Cezary Przemysław 131 513 (36 513) 2,47 (-5,93) 131 513 (36 513) 2,47 (-5,93) 2013-06-11
Kozak Edmund 119 000 8,94 (6,71) 119 000 8,94 (6,71) 2013-06-11
Kozak Edmund 119 000 (19 000) 2,23 (-5,46) 119 000 (19 000) 2,23 (-5,46) 2013-06-11
INC SA 532 118 (9 510) 40,00 (0,71) 532 118 (9 510) 40,00 (0,71) 2013-06-11
Ostrowski Jarosław 157 000 11,80 (8,85) 157 000 11,80 (8,85) 2013-06-05
Ostrowski Jarosław 157 000 (62 000) 2,95 (-4,35) 157 000 (62 000) 2,95 (-4,35) 2013-06-05
Mężyńska Monika 57 320 (-8 980) 4,40 (-0,69) 57 320 (-8 980) 4,40 (-0,69) 2013-04-26
Mężyńska Monika 66 300 (-33 700) 5,09 (-3,75) 66 300 (-33 700) 5,09 (-3,75) 2013-04-25
INC SA 522 608 39,29 (-0,91) 522 608 39,29 (-0,91) 2013-01-09
INC SA 522 608 (1 300) 40,20 (0,10) 522 608 (1 300) 40,20 (0,10) 2013-01-09
INC SA 521 308 (12 803) 40,10 (0,99) 521 308 (12 803) 40,10 (0,99) 2012-12-20
INC SA 508 505 (-5) 39,11 508 505 (-5) 39,11 2012-11-20
INC SA 508 510 (205) 39,11 (-2,21) 508 510 (205) 39,11 (-2,21) 2012-11-20
INC SA 508 305 41,32 (2,22) 508 305 41,32 (2,22) 2011-05-30
INC SA 508 305 (18 305) 39,10 (-4,26) 508 305 (18 305) 39,10 (-4,26) 2011-05-30
Kamiński Sławomir 0 (-100 000) 0,00 (-8,84) 0 (-100 000) 0,00 (-8,84) 2011-01-04
Ostrowski Jarosław 95 000 7,30 (0,16) 95 000 7,30 (0,16) 2010-12-17
Ostrowski Jarosław 95 000 7,14 (-1,26) 95 000 7,14 (-1,26) 2010-12-17
Ostrowski Jarosław 95 000 8,40 (0,68) 95 000 8,40 (0,68) 2010-12-17
Ostrowski Jarosław 95 000 7,72 95 000 7,72 2010-12-17
Nowosad, Cezary Przemysław 95 000 8,40 (0,68) 95 000 8,40 (0,68) 2010-12-17
Nowosad, Cezary Przemysław 95 000 7,72 (0,42) 95 000 7,72 (0,42) 2010-12-17
Nowosad, Cezary Przemysław 95 000 7,30 (0,16) 95 000 7,30 (0,16) 2010-12-17
Nowosad, Cezary Przemysław 95 000 7,14 95 000 7,14 2010-12-17
Mężyńska Monika 100 000 8,84 (0,71) 100 000 8,84 (0,71) 2010-12-17
Mężyńska Monika 100 000 8,13 (0,44) 100 000 8,13 (0,44) 2010-12-17
Mężyńska Monika 100 000 7,69 100 000 7,69 2010-12-17
Kozak Edmund 100 000 7,69 (0,18) 100 000 7,69 (0,18) 2010-12-17
Kozak Edmund 100 000 7,51 (-1,33) 100 000 7,51 (-1,33) 2010-12-17
Kozak Edmund 100 000 8,84 (0,71) 100 000 8,84 (0,71) 2010-12-17
Kozak Edmund 100 000 8,13 100 000 8,13 2010-12-17
Kamiński Sławomir 100 000 8,84 100 000 8,84 2010-12-17
INC SA 490 000 43,36 (3,53) 490 000 43,36 (3,53) 2010-12-17
INC SA 490 000 39,83 490 000 39,83 2010-12-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-05-24 Prawo poboru 3:2
2015-01-23 Prawo poboru 1:3
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.