0,1680 zł
10,16% 0,0155 zł
MOONLIT SA (MLT)

Wyniki finansowe - MOONLIT			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 166 30 44 144
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -186 -126 -101 -251
Zysk (strata) brutto (tys.) -177 -124 -101 -251
Zysk (strata) netto (tys.)* -177 -124 56 -264
Amortyzacja (tys.) 25 20 19 24
EBITDA (tys.) -161 -106 -82 -227
Aktywa (tys.) 1 979 1 742 1 820 4 088
Kapitał własny (tys.)* 1 704 1 639 1 636 3 872
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,035 -0,025 0,011 -0,053
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,341 0,328 0,327 0,774
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.