2,1400 zł
5,94% 0,1200 zł
Modern Commerce SA (MCE)

Akcjonariat - MODERNCOM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 312 713 693,16 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 146 127 894 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 113 606 577
Liczba głosów na WZA: 146 127 894 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,74%
Kapitał akcyjny: 14 612 789,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 113 606 577
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,74%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,26%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Michnicki Marcin 35 922 474 (24,58%) 35 922 474 (24,58%) 2021-04-13 -
Probatus sp. z o.o. 31 367 361 (21,47%) 31 367 361 (21,47%) 2018-01-31 -
Mirallia Holdco SA porozumienie 28 852 114 (19,73%) 28 852 114 (19,73%) 2021-02-25 -
Deluco s.a.r.l. porozumienie; NWZ 17 464 628 (11,95%) 17 464 628 (11,95%) 2018-03-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria J 2 000 000
0,10 146 127 894
14 612 789,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-04-06 150 000
150 000,00
1,00 1,00 150 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-27
seria B - subskrypcja prywatna 2010-06-29 152 251
15 225,10
0,10 0,10 1 652 251
165 225,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-14
split 1:10 2010-06-29 152 251
1,00 1 500 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-14
seria C - subskrypcja prywatna 2011-03-14 5 000
500,00
0,10 0,10 1 657 251
165 725,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-25
seria D - subskrypcja prywatna 2011-03-14 120 000
12 000,00
0,10 0,10 1 777 251
177 725,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-25
seria E - subskrypcja prywatna 2012-01-25 300 000
30 000,00
0,10 0,10 2 077 251
207 725,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-10
zmiana firmy z Air Market SA na Speed Up Venture Capital Group SA 2013-04-08

KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - za obligacje zamienne uchylona 2013-04-08 3 554 502
355 450,20
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna uchylona 2013-04-08 13 300 000
1 330 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna uchylona 2013-04-08 1 700 000
170 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2015-10-28 101 758 169
20 351 633,80
0,10 0,20 103 835 420
10 383 542,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-18
zmiana firmy z Air Market SA na Modern Commerce SA 2016-03-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-12
seria K - subskrypcja prywatna 2017-02-27 13 500 000
1 350 000,00
0,10 0,10 117 335 420
11 733 542,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-18
seria L - subskrypcja prywatna 2020-12-09 26 792 474
0,10 144 127 894
14 412 789,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-04-13
seria M - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2020-12-09 12 500 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Michnicki Marcin 35 922 474 (26 792 474) 24,92 (17,14) 35 922 474 (26 792 474) 24,92 (17,14) 2021-04-13
Mirallia Holdco SA porozumienie 28 852 114 24,59 (4,57) 28 852 114 24,59 (4,57) 2021-02-25
Mirallia Holdco SA porozumienie 28 852 114 (-5 000 000) 20,02 (-11,98) 28 852 114 (-5 000 000) 20,02 (-11,98) 2021-02-25
Pekao Alliance TFI SA ZWZ 7 094 010 4,92 7 094 010 4,92 2019-06-28
Deluco s.a.r.l. porozumienie; NWZ 17 464 628 14,88 (2,76) 17 464 628 14,88 (2,76) 2018-03-28
Deluco s.a.r.l. porozumienie; NWZ 17 464 628 (6 500 000) 12,12 (1,56) 17 464 628 (6 500 000) 12,12 (1,56) 2018-03-28
Probatus sp. z o.o. 31 367 361 26,73 (4,97) 31 367 361 26,73 (4,97) 2018-01-31
Probatus sp. z o.o. 31 367 361 (-9 130 000) 21,76 (-12,75) 31 367 361 (-9 130 000) 21,76 (-12,75) 2018-01-31
Michnicki Marcin 9 130 000 7,78 9 130 000 7,78 2018-01-31
Probatus sp. z o.o. 40 497 361 (110 985) 34,51 (-4,38) 40 497 361 (110 985) 34,51 (-4,38) 2017-07-18
Probatus sp. z o.o. wraz z Marcinem Michnickim, porozumienie, NWZ 40 386 376 38,89 (4,47) 40 386 376 38,89 (4,47) 2017-05-08
Probatus sp. z o.o. wraz z Marcinem Michnickim, porozumienie, NWZ 40 386 376 (89 015) 34,42 (-4,39) 40 386 376 (89 015) 34,42 (-4,39) 2017-05-08
Pioneer Pekao IM SA 0 (-7 094 010) 0,00 (-6,83) 0 (-7 094 010) 0,00 (-6,83) 2016-10-01
Deluco s.a.r.l. SA-QSr2 2016 10 964 628 10,56 (0,56) 10 964 628 10,56 (0,56) 2016-08-12
Deluco s.a.r.l. porozumienie 10 964 628 10,00 (0,66) 10 964 628 10,00 (0,66) 2016-08-12
Deluco s.a.r.l. porozumienie 10 964 628 (270 270) 9,34 (-0,95) 10 964 628 (270 270) 9,34 (-0,95) 2016-08-12
Probatus sp. z o.o. wraz z Marcinem Michnickim 40 297 361 38,81 (0,81) 40 297 361 38,81 (0,81) 2016-07-01
Probatus sp. z o.o. wraz z Marcinem Michnickim, porozumienie 40 297 361 (-100 000) 38,00 (-0,91) 40 297 361 (-100 000) 38,00 (-0,91) 2016-07-01
Probatus sp. z o.o. wraz z Marcinem Michnickim 40 397 361 (26 256 376) 38,91 (25,30) 40 397 361 (26 256 376) 38,91 (25,30) 2016-03-14
Pioneer Pekao IM SA 7 094 010 (-270 270) 6,83 (-0,26) 7 094 010 (-270 270) 6,83 (-0,26) 2015-12-23
Probatus sp. z o.o. 14 140 985 (-24 002 670) 13,61 (-23,12) 14 140 985 (-24 002 670) 13,61 (-23,12) 2015-12-22
Probatus sp. z o.o. wraz z Marcinem Michnickim 38 143 655 36,73 (36,73) 38 143 655 36,73 (36,73) 2015-12-22
Pioneer Pekao IM SA 7 364 280 7,09 7 364 280 7,09 2015-12-18
IDM SA 1 659 591 (976 191) 1,59 (-31,30) 1 659 591 (976 191) 1,59 (-31,30) 2015-12-18
Mirallia Holdco SA porozumienie 33 852 114 32,00 (3,15) 33 852 114 32,00 (3,15) 2015-11-26
Mirallia Holdco SA porozumienie 33 852 114 28,85 (-3,75) 33 852 114 28,85 (-3,75) 2015-11-26
Mirallia Holdco SA 33 852 114 32,60 33 852 114 32,60 2015-11-26
Deluco s.a.r.l. 10 694 358 10,29 10 694 358 10,29 2015-11-26
Iplex SA 300 000 14,44 (14,16) 300 000 14,44 (14,16) 2015-07-29
Iplex SA 300 000 (-39 200) 0,28 (-16,04) 300 000 (-39 200) 0,28 (-16,04) 2015-07-29
Probatus sp. z o.o. 0 (-465 071) 0,00 (-26,16) 0 (-465 071) 0,00 (-26,16) 2013-12-20
IDM SA 683 400 32,89 (32,24) 683 400 32,89 (32,24) 2013-12-20
IDM SA 683 400 (465 026) 0,65 (-9,86) 683 400 (465 026) 0,65 (-9,86) 2013-12-20
IDM SA 218 374 (-98 947) 10,51 (-4,76) 218 374 (-98 947) 10,51 (-4,76) 2013-09-04
Iplex SA 339 200 16,32 339 200 16,32 2013-06-25
Iplex SA 339 200 16,32 339 200 16,32 2013-06-25
IDM SA 317 321 (-339 559) 15,27 (-16,35) 317 321 (-339 559) 15,27 (-16,35) 2013-06-25
IDM SA 656 880 (300 039) 31,62 (14,45) 656 880 (300 039) 31,62 (14,45) 2013-05-10
IDM SA 356 841 (14 208) 17,17 (-2,10) 356 841 (14 208) 17,17 (-2,10) 2013-05-02
Probatus sp. z o.o. 465 071 26,16 (3,78) 465 071 26,16 (3,78) 2013-02-22
Probatus sp. z o.o. 465 071 (-339 200) 22,38 (-22,87) 465 071 (-339 200) 22,38 (-22,87) 2013-02-22
IDM SA 342 633 19,27 (2,78) 342 633 19,27 (2,78) 2013-02-22
IDM SA 342 633 16,49 342 633 16,49 2013-02-22
Probatus sp. z o.o. 804 271 45,25 804 271 45,25 2012-05-16
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 0 (-804 272) 0,00 (-45,25) 0 (-804 272) 0,00 (-45,25) 2012-05-16
Projekt Jankowo sp. z o.o. 804 270 45,25 (6,54) 804 270 45,25 (6,54) 2012-03-30
Projekt Jankowo sp. z o.o. 804 270 38,71 (37,94) 804 270 38,71 (37,94) 2012-03-30
Projekt Jankowo sp. z o.o. 804 270 0,77 804 270 0,77 2012-03-30
Alterco SA 0 (-804 270) 0,00 (-45,25) 0 (-804 270) 0,00 (-45,25) 2012-03-30
Alterco SA 804 270 45,25 804 270 45,25 2012-03-28
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 804 272 (-804 270) 45,25 (-45,25) 804 272 (-804 270) 45,25 (-45,25) 2012-03-26
Signh Nemesh 0 (-294 539) 0,00 (-16,57) 0 (-294 539) 0,00 (-16,57) 2011-11-04
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 1 608 542 (294 539) 90,50 (16,57) 1 608 542 (294 539) 90,50 (16,57) 2011-11-04
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. wraz z Nemesh Signh 0 (-294 539) 0,00 (-16,57) 0 (-294 539) 0,00 (-16,57) 2011-09-25
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. wraz z Nemesh Signh 294 539 (-120 000) 16,57 (-6,75) 294 539 (-120 000) 16,57 (-6,75) 2011-09-23
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. wraz z Nemesh Signh 414 539 (120 000) 23,32 (6,75) 414 539 (120 000) 23,32 (6,75) 2011-09-23
Signh Nemesh 294 539 16,57 294 539 16,57 2011-09-23
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 1 314 003 73,93 1 314 003 73,93 2011-09-23
Hydropress SE 0 (-1 194 003) 0,00 (-72,26) 0 (-1 194 003) 0,00 (-72,26) 2011-09-19
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. wraz z Nemesh Signh 294 539 (-5 461) 16,57 (-1,58) 294 539 (-5 461) 16,57 (-1,58) 2011-08-03
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. 300 000 18,15 (1,28) 300 000 18,15 (1,28) 2011-03-15
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. 300 000 16,87 300 000 16,87 2011-03-15
Hydropress SE 1 194 003 72,26 (5,08) 1 194 003 72,26 (5,08) 2011-03-15
Hydropress SE 1 194 003 (-300 000) 67,18 (-23,24) 1 194 003 (-300 000) 67,18 (-23,24) 2011-03-15
Hydropress SE 1 494 003 (-5 997) 90,42 (-0,36) 1 494 003 (-5 997) 90,42 (-0,36) 2010-12-06
Hydropress SE 1 500 000 90,78 1 500 000 90,78 2010-10-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.