0,4900 zł
0,00% 0,0000 zł
Modern Commerce SA (MCE)

Akcjonariat - MODERNCOM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 57 494 355,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 117 335 420 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98 908 113
Liczba głosów na WZA: 117 335 420 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,30%
Kapitał akcyjny: 11 733 542,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98 908 113
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,30%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,70%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mirallia Holdco SA porozumienie 33 852 114 (28,85%) 33 852 114 (28,85%) 2015-11-26 -
Probatus sp. z o.o. 31 367 361 (26,73%) 31 367 361 (26,73%) 2018-01-31 -
Deluco s.a.r.l. porozumienie; NWZ 17 464 628 (14,88%) 17 464 628 (14,88%) 2018-03-28 -
Michnicki Marcin 9 130 000 (7,78%) 9 130 000 (7,78%) 2018-01-31 -
Pekao Alliance TFI SA ZWZ 7 094 010 (6,05%) 7 094 010 (6,05%) 2019-06-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-04-06 150 000
150 000,00
1,00 1,00 150 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-27
split 1:10 2010-06-29 152 251
0,00
1,00 0,00 1 500 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-14
seria B - subskrypcja prywatna 2010-06-29 152 251
15 225,10
0,10 0,10 1 652 251
165 225,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-14
seria C - subskrypcja prywatna 2011-03-14 5 000
500,00
0,10 0,10 1 657 251
165 725,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-25
seria D - subskrypcja prywatna 2011-03-14 120 000
12 000,00
0,10 0,10 1 777 251
177 725,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-25
seria E - subskrypcja prywatna 2012-01-25 300 000
30 000,00
0,10 0,10 2 077 251
207 725,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-10
zmiana firmy z Air Market SA na Speed Up Venture Capital Group SA 2013-04-08 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna uchylona 2013-04-08 1 700 000
170 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - za obligacje zamienne uchylona 2013-04-08 3 554 502
355 450,20
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna uchylona 2013-04-08 13 300 000
1 330 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2015-10-28 101 758 169
20 351 633,80
0,10 0,20 103 835 420
10 383 542,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-18
zmiana firmy z Air Market SA na Modern Commerce SA 2016-03-15 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-12
seria K - subskrypcja prywatna 2017-02-27 13 500 000
1 350 000,00
0,10 0,10 117 335 420
11 733 542,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-18

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Probatus sp. z o.o. 40 497 361 (110 985) 34,51 (-4,38) 40 497 361 (110 985) 34,51 (-4,38) 2017-07-18
Probatus sp. z o.o. wraz z Marcinem Michnickim, porozumienie, NWZ 40 386 376 38,89 (4,47) 40 386 376 38,89 (4,47) 2017-05-08
Probatus sp. z o.o. wraz z Marcinem Michnickim, porozumienie, NWZ 40 386 376 (89 015) 34,42 (-3,58) 40 386 376 (89 015) 34,42 (-3,58) 2017-05-08
Pioneer Pekao IM SA 0 (-7 094 010) 0,00 (-6,83) 0 (-7 094 010) 0,00 (-6,83) 2016-10-01
Deluco s.a.r.l. porozumienie 10 964 628 10,00 (0,66) 10 964 628 10,00 (0,66) 2016-08-12
Deluco s.a.r.l. porozumienie 10 964 628 9,34 (-1,22) 10 964 628 9,34 (-1,22) 2016-08-12
Deluco s.a.r.l. SA-QSr2 2016 10 964 628 (270 270) 10,56 (0,27) 10 964 628 (270 270) 10,56 (0,27) 2016-08-12
Probatus sp. z o.o. wraz z Marcinem Michnickim, porozumienie 40 297 361 38,00 (-0,81) 40 297 361 38,00 (-0,81) 2016-07-01
Probatus sp. z o.o. wraz z Marcinem Michnickim 40 297 361 (-100 000) 38,81 (-0,10) 40 297 361 (-100 000) 38,81 (-0,10) 2016-07-01
Probatus sp. z o.o. wraz z Marcinem Michnickim 40 397 361 (26 256 376) 38,91 (25,30) 40 397 361 (26 256 376) 38,91 (25,30) 2016-03-14
Pioneer Pekao IM SA 7 094 010 (-270 270) 6,83 (-0,26) 7 094 010 (-270 270) 6,83 (-0,26) 2015-12-23
Probatus sp. z o.o. 14 140 985 (-24 002 670) 13,61 (-23,12) 14 140 985 (-24 002 670) 13,61 (-23,12) 2015-12-22
Probatus sp. z o.o. wraz z Marcinem Michnickim 38 143 655 36,73 (36,73) 38 143 655 36,73 (36,73) 2015-12-22
Pioneer Pekao IM SA 7 364 280 7,09 7 364 280 7,09 2015-12-18
Ogółem 103 835 420 (101 758 169) 0 103 835 420 (101 758 169) 0 2015-12-18
IDM SA 1 659 591 (976 191) 1,59 (-31,30) 1 659 591 (976 191) 1,59 (-31,30) 2015-12-18
Mirallia Holdco SA 33 852 114 32,60 (0,60) 33 852 114 32,60 (0,60) 2015-11-26
Mirallia Holdco SA porozumienie 33 852 114 32,00 33 852 114 32,00 2015-11-26
Deluco s.a.r.l. 10 694 358 10,29 10 694 358 10,29 2015-11-26
Iplex SA 300 000 14,44 (14,16) 300 000 14,44 (14,16) 2015-07-29
Iplex SA 300 000 (-39 200) 0,28 (-16,04) 300 000 (-39 200) 0,28 (-16,04) 2015-07-29
Probatus sp. z o.o. 0 (-465 071) 0,00 (-26,16) 0 (-465 071) 0,00 (-26,16) 2013-12-20
IDM SA 683 400 32,89 (32,24) 683 400 32,89 (32,24) 2013-12-20
IDM SA 683 400 (465 026) 0,65 (-9,86) 683 400 (465 026) 0,65 (-9,86) 2013-12-20
IDM SA 218 374 (-98 947) 10,51 (-4,76) 218 374 (-98 947) 10,51 (-4,76) 2013-09-04
Iplex SA 339 200 16,32 339 200 16,32 2013-06-25
Iplex SA 339 200 16,32 339 200 16,32 2013-06-25
IDM SA 317 321 (-339 559) 15,27 (-16,35) 317 321 (-339 559) 15,27 (-16,35) 2013-06-25
Ogółem 2 077 251 (300 000) 0 2 077 251 (300 000) 0 2013-05-10
IDM SA 656 880 (300 039) 31,62 (14,45) 656 880 (300 039) 31,62 (14,45) 2013-05-10
IDM SA 356 841 (14 208) 17,17 (0,68) 356 841 (14 208) 17,17 (0,68) 2013-05-02
Probatus sp. z o.o. 465 071 26,16 (3,78) 465 071 26,16 (3,78) 2013-02-22
Probatus sp. z o.o. 465 071 (-339 200) 22,38 (-22,87) 465 071 (-339 200) 22,38 (-22,87) 2013-02-22
IDM SA 342 633 16,49 (-2,78) 342 633 16,49 (-2,78) 2013-02-22
IDM SA 342 633 19,27 342 633 19,27 2013-02-22
Probatus sp. z o.o. 804 271 45,25 804 271 45,25 2012-05-16
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 0 (-804 272) 0,00 (-45,25) 0 (-804 272) 0,00 (-45,25) 2012-05-16
Projekt Jankowo sp. z o.o. 804 270 45,25 (6,54) 804 270 45,25 (6,54) 2012-03-30
Projekt Jankowo sp. z o.o. 804 270 38,71 (37,94) 804 270 38,71 (37,94) 2012-03-30
Projekt Jankowo sp. z o.o. 804 270 0,77 804 270 0,77 2012-03-30
Alterco SA 0 (-804 270) 0,00 (-45,25) 0 (-804 270) 0,00 (-45,25) 2012-03-30
Alterco SA 804 270 45,25 804 270 45,25 2012-03-28
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 804 272 (-804 270) 45,25 (-45,25) 804 272 (-804 270) 45,25 (-45,25) 2012-03-26
Signh Nemesh 0 (-294 539) 0,00 (-16,57) 0 (-294 539) 0,00 (-16,57) 2011-11-04
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 1 608 542 (294 539) 90,50 (16,57) 1 608 542 (294 539) 90,50 (16,57) 2011-11-04
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. wraz z Nemesh Signh 0 (-414 539) 0,00 (-23,32) 0 (-414 539) 0,00 (-23,32) 2011-09-25
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. wraz z Nemesh Signh 414 539 (120 000) 23,32 (6,75) 414 539 (120 000) 23,32 (6,75) 2011-09-23
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. wraz z Nemesh Signh 294 539 16,57 294 539 16,57 2011-09-23
Signh Nemesh 294 539 16,57 294 539 16,57 2011-09-23
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 1 314 003 73,93 1 314 003 73,93 2011-09-23
Hydropress SE 0 (-1 194 003) 0,00 (-72,26) 0 (-1 194 003) 0,00 (-72,26) 2011-09-19
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. wraz z Nemesh Signh 294 539 (-5 461) 16,57 (-1,58) 294 539 (-5 461) 16,57 (-1,58) 2011-08-03
Ogółem 1 777 251 (125 000) 0 1 777 251 (125 000) 0 2011-07-25
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. 300 000 18,15 (1,28) 300 000 18,15 (1,28) 2011-03-15
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. 300 000 16,87 300 000 16,87 2011-03-15
Hydropress SE 1 194 003 72,26 (5,08) 1 194 003 72,26 (5,08) 2011-03-15
Hydropress SE 1 194 003 (-300 000) 67,18 (-23,24) 1 194 003 (-300 000) 67,18 (-23,24) 2011-03-15
Hydropress SE 1 494 003 (-5 997) 90,42 (-0,36) 1 494 003 (-5 997) 90,42 (-0,36) 2010-12-06
Hydropress SE 1 500 000 90,78 1 500 000 90,78 2010-10-01
Ogółem 1 652 251 0 1 652 251 0 2010-09-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.