0,5500 zł
5,77% 0,0300 zł
Mega Sonic S.A. (MGA)

Komunikaty spółki - MEGASONIC

Rezygnacja osoby zarządzającej
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Odstąpienie od rozpatrzenia punktu 10 z punktów obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Odwołanie osób nadzorujących
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 marca 2019 roku
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Odrzucenie wniosku o otwarcie postepowania układowego
Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zawarcie porozumienia wstrzymującego realizację umowy znaczącej
Rozwiązanie umowy znaczącej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.