0,0240 zł
23,08% 0,0045 zł
Med-Galicja SA (MGC)

Komunikaty spółki - MEDGALIC

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MED-GALICJA S.A. w dniu 30.06.2019 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. w dniu 30.06.2019 roku
Skonsolidowany raport roczny MED-GALICJA S.A. z rok obrotowy 2018.
Jednostkowy raport roczny MED-GALICJA S.A. za 2018 rok.
Rezygnacja osoby zarządzającej
Zmiana porządku obrad na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
Zmiana porządku obrad na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
Korekta Raportu Bieżącego nr 6/2019, dotycząca wniosku o upadłość
Korekta numeracji raportów ESPI 5/2019, 6/2019 oraz 7/2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał.
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
Zmiana daty publikacji raportu rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2018.
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
Zmiana daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.