0,0350 zł
2,94% 0,0010 zł
Lauren Peso Polska SA (LPS)

Komunikaty spółki - LAURENPES

Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na badanie sprawozdania finansowego Emitenta
Złożenie przez Emitenta wniosku w sprawie ubiegania się o dofinasowanie
Uzyskanie informacji dotyczącej negatywnej oceny kontroli trwałości zrealizowanego przez Emitenta projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej
Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
Podsumowanie dotyczące obligacji wyemitowanych przez Emitenta
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
Odwołanie członka Rady Nadzorczej
Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta
Korekta raportu rocznego za rok 2018
Raport za II kwartał 2019 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.