0,1218 zł
1,50% 0,0018 zł
Lauren Peso Polska SA (LPS)

Komunikaty spółki - LAURENPES

Zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym
Korekta raportu ESPI nr 13/2021 z dnia 21 maja 2021 roku
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
Częściowy wykup oraz aktualizacja informacji dot. obligacji serii S
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu z dnia 30 czerwca 2021 r.
Życiorysy członków Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska spółka akcyjna
Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska spółka akcyjna
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lauren Peso Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
Raport roczny Spółki za rok 2020
Podpisanie listu intencyjnego w związku z prowadzonymi negocjacjami dot. możliwości i warun-ków połączenia
Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.