0,0685 zł
2,24% 0,0015 zł
Lauren Peso Polska SA (LPS)

Komunikaty spółki - LAURENPES

Częściowy wykup oraz aktualizacja informacji dot. obligacji serii R
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
Życiorysy członków Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska spółka akcyjna
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A.
Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu z dnia 30 czerwca 2022 r.
Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lauren Peso Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku
Raport roczny Spółki za 2021 rok Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna
Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
Zakończenie subskrypcji akcji serii I
Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
Nabycie 100 proc. udziałów Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.