Komunikaty spółki - ISIAG

Podpisanie Planu Połączenia
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Zawarcie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet”
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r.
Udzielenie pożyczki
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA za rok obrotowy 2020
Jednostkowy raport roczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA za 2020 rok obrotowy
Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
ISIAG 0,58% 3,46
2021-07-30 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu II kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.