0,2100 zł
0,00% 0,0000 zł
IPO Doradztwo Strategiczne SA (IOD)

Komunikaty spółki - IPODS

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018
Raport roczny za rok obrotowy 2018
Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących dotyczących utraty wartości aktywów w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu za 2018 rok
Podpisanie umowy z firmą audytorską
Informacje dotyczące osoby nadzorującej powołanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 stycznia 2019 r.
Zmiany w organach Spółki
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
Zmiany Statutu Spółki dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A z dnia 31 stycznia 2019 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 stycznia 2019 roku
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 stycznia 2019 roku wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 stycznia 2019 roku wraz z projektami uchwał
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
IPODS 0,00% 0,21
2019-11-26 15:22:18

Kalendarium

Brak wydarzeń

Najnowsze wiadomości

Brak wiadomości dla danej spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.