1,7200 zł
0,00% 0,0000 zł
IPO Doradztwo Strategiczne SA (IOD)

Komunikaty spółki - IPODS

Podsumowanie subskrypcji akcji serii M
Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki
Zmiana harmonogramu emisji akcji serii M w ramach kapitału docelowego
Zmiana harmonogramu emisji akcji serii M w ramach kapitału docelowego
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28 czerwca 2022 roku
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28 czerwca 2022 roku
Zmiana harmonogramu emisji akcji serii M w ramach kapitału docelowego
Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku
Publikacja memorandum informacyjnego w związku z ofertą publiczną akcji serii M
Harmonogram emisji akcji serii M w ramach kapitału docelowego
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Emitenta
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.