2,2200 zł
0,00% 0,0000 zł
IPO Doradztwo Strategiczne SA (IOD)

Komunikaty spółki - IPODS

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2021 r.
Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2021 r.
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej
Zamierzone zmiany Statutu Spółki
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 27 maja 2021 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 27 maja 2021 roku
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
Raport roczny za rok obrotowy 2020
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
IPODS 0,00% 2,22
2021-06-24 10:24:56

Kalendarium

  • Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.