1,3400 zł
3,08% 0,0400 zł
IPO Doradztwo Strategiczne SA (IOD)

Komunikaty spółki - IPODS

Zbycie instrumentów finansowych
Zbycie instrumentów finansowych
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych poprzedzony zgodą Rady Nadzorczej
Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku
Informacja o utworzonych odpisach aktualizujących wartość należności i zobowiązań oraz o odwróceniu odpisu należności spłaconych
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku
Otrzymanie Subwencji Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2020 r.
Likwidacja spółki zależnej od Emitenta
IPODS 3,08% 1,34
2021-01-15 17:00:00

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.