0,5400 zł
0,00% 0,0000 zł
IPO Doradztwo Strategiczne SA (IOD)

Komunikaty spółki - IPODS

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku
Otrzymanie Subwencji Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2020 r.
Likwidacja spółki zależnej od Emitenta
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 10 czerwca 2020 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 10 czerwca 2020 roku
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
Informacja o utworzonym odpisie aktualizującym wartość aktywów
Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej
Raport roczny za rok obrotowy 2019
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019
Raport roczny za rok obrotowy 2019
IPODS 0,00% 0,54
2020-10-20 10:26:35

Kalendarium

  • Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Najnowsze wiadomości

Brak wiadomości dla danej spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.