1,3400 zł
3,08% 0,0400 zł
IPO Doradztwo Strategiczne SA (IOD)

Akcjonariat - IPODS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 12 734 515,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 9 503 370 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 190 343
Liczba głosów na WZA: 9 503 370 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,18%
Kapitał akcyjny: 950 337,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 190 343
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,18%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,82%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Witkowski Dariusz 4 000 000 (42,09%) 4 000 000 (42,09%) 2018-01-30 -
Ostrowski Jarosław ZWZ 1 578 171 (16,61%) 1 578 171 (16,61%) 2018-06-25 -
Dunin-Michałowski, Szczepan 1 064 000 (11,20%) 1 064 000 (11,20%) 2018-06-21 -
Kozak Edmund 774 086 (8,15%) 774 086 (8,15%) 2016-04-14 -
Piasecki Łukasz 774 086 (8,15%) 774 086 (8,15%) 2016-04-08 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 30 000
0,00
0,10 0,00 1 330 000
133 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 70 000
7 000,00
0,10 0,10 1 300 000
130 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-10
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-01-27 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-17
2010-04-19
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2010-06-29 70 000
7 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-01-25

seria B - subskrypcja prywatna 2010-06-29 100 000
600 000,00
0,10 6,00 1 100 000
110 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-17
2010-12-08
seria D - subskrypcja prywatna 2010-09-08 30 000
0,00
0,10 0,00 1 130 000
113 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2010-12-08 100 000
600 000,00
0,10 6,00 1 230 000
123 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-07-22
2011-05-12
seria F - subskrypcja prywatna 2013-02-13 20 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z IPO Doradztwo Strategiczne SA na IPO Doradztwo Kapitałowe SA 2014-12-18 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-09
seria G - prawo poboru 1:3 2014-12-18 3 990 000
399 000,00
0,10 0,10 5 320 000
532 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-29
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2015-06-30 532 000
53 200,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2015-11-12 183 370
110 022,00
0,10 0,60 5 503 370
550 337,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-31
seria I - subskrypcja prywatna 2017-11-17 4 000 000
400 000,00
0,10 0,10 9 503 370
950 337,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-26
seria K - subskrypcja prywatna 2018-06-25 2 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kalist Mariusz 11 290 (-1 061 000) 0,12 (-11,16) 11 290 (-1 061 000) 0,12 (-11,16) 2018-06-21
Kalist Mariusz 1 072 290 (30 000) 11,28 (-7,66) 1 072 290 (30 000) 11,28 (-7,66) 2018-01-10
Kalist Mariusz 1 042 290 18,94 (7,97) 1 042 290 18,94 (7,97) 2018-01-10
Kalist Mariusz 1 042 290 10,97 1 042 290 10,97 2018-01-10
INC SA 0 (-1 064 000) 0,00 (-19,33) 0 (-1 064 000) 0,00 (-19,33) 2018-01-10
Ostrowski Jarosław 1 548 171 16,29 (-11,84) 1 548 171 16,29 (-11,84) 2016-04-15
Ostrowski Jarosław 1 548 171 (1 391 171) 28,13 (16,33) 1 548 171 (1 391 171) 28,13 (16,33) 2016-04-15
INC SA 1 064 000 (-1 715 914) 19,33 (-31,18) 1 064 000 (-1 715 914) 19,33 (-31,18) 2016-04-15
Kozak Edmund 774 086 (655 086) 14,07 (5,13) 774 086 (655 086) 14,07 (5,13) 2016-04-14
Piasecki Łukasz 774 086 14,07 774 086 14,07 2016-04-08
INC SA 2 779 914 (-760 586) 50,51 (-16,04) 2 779 914 (-760 586) 50,51 (-16,04) 2016-04-08
Ogółem 5 503 370 (183 370) 0 5 503 370 (183 370) 0 2016-03-31
INC SA 3 540 500 66,55 (2,22) 3 540 500 66,55 (2,22) 2015-05-12
INC SA 3 540 500 (3 000 000) 64,33 (23,70) 3 540 500 (3 000 000) 64,33 (23,70) 2015-05-12
Ogółem 5 320 000 (3 990 000) 0 5 320 000 (3 990 000) 0 2015-04-29
INC SA 540 500 40,63 (30,48) 540 500 40,63 (30,48) 2013-12-03
INC SA 540 500 (590) 10,15 (-30,44) 540 500 (590) 10,15 (-30,44) 2013-12-03
INC SA 539 910 (7 792) 40,59 (0,59) 539 910 (7 792) 40,59 (0,59) 2013-11-29
Nowosad, Cezary Przemysław 131 513 9,88 (7,41) 131 513 9,88 (7,41) 2013-06-11
Nowosad, Cezary Przemysław 131 513 (36 513) 2,47 (-5,93) 131 513 (36 513) 2,47 (-5,93) 2013-06-11
Kozak Edmund 119 000 8,94 (6,71) 119 000 8,94 (6,71) 2013-06-11
Kozak Edmund 119 000 (19 000) 2,23 (-5,90) 119 000 (19 000) 2,23 (-5,90) 2013-06-11
INC SA 532 118 (9 510) 40,00 (-0,20) 532 118 (9 510) 40,00 (-0,20) 2013-06-11
Ostrowski Jarosław 157 000 11,80 (8,85) 157 000 11,80 (8,85) 2013-06-05
Ostrowski Jarosław 157 000 (62 000) 2,95 (-5,45) 157 000 (62 000) 2,95 (-5,45) 2013-06-05
Ogółem 1 330 000 (30 000) 0 1 330 000 (30 000) 0 2013-05-13
Mężyńska Monika 57 320 (-8 980) 4,40 (-0,69) 57 320 (-8 980) 4,40 (-0,69) 2013-04-26
Mężyńska Monika 66 300 (-33 700) 5,09 (-3,75) 66 300 (-33 700) 5,09 (-3,75) 2013-04-25
INC SA 522 608 40,20 (0,91) 522 608 40,20 (0,91) 2013-01-09
INC SA 522 608 (1 300) 39,29 (-0,81) 522 608 (1 300) 39,29 (-0,81) 2013-01-09
INC SA 521 308 (12 803) 40,10 (0,99) 521 308 (12 803) 40,10 (0,99) 2012-12-20
INC SA 508 505 (-5) 39,11 508 505 (-5) 39,11 2012-11-20
INC SA 508 510 (205) 39,11 (-2,21) 508 510 (205) 39,11 (-2,21) 2012-11-20
Ogółem 1 300 000 (70 000) 0 1 300 000 (70 000) 0 2012-11-10
INC SA 508 305 41,32 (2,22) 508 305 41,32 (2,22) 2011-05-30
INC SA 508 305 (18 305) 39,10 (-4,26) 508 305 (18 305) 39,10 (-4,26) 2011-05-30
Ogółem 1 230 000 (130 000) 0 1 230 000 (130 000) 0 2011-05-12
Kamiński Sławomir 0 (-100 000) 0,00 (-8,84) 0 (-100 000) 0,00 (-8,84) 2011-01-04
Ostrowski Jarosław 95 000 8,40 (0,68) 95 000 8,40 (0,68) 2010-12-17
Ostrowski Jarosław 95 000 7,72 (0,42) 95 000 7,72 (0,42) 2010-12-17
Ostrowski Jarosław 95 000 7,30 (0,16) 95 000 7,30 (0,16) 2010-12-17
Ostrowski Jarosław 95 000 7,14 95 000 7,14 2010-12-17
Nowosad, Cezary Przemysław 95 000 8,40 (0,68) 95 000 8,40 (0,68) 2010-12-17
Nowosad, Cezary Przemysław 95 000 7,72 (0,42) 95 000 7,72 (0,42) 2010-12-17
Nowosad, Cezary Przemysław 95 000 7,30 (0,16) 95 000 7,30 (0,16) 2010-12-17
Nowosad, Cezary Przemysław 95 000 7,14 95 000 7,14 2010-12-17
Mężyńska Monika 100 000 8,84 (0,71) 100 000 8,84 (0,71) 2010-12-17
Mężyńska Monika 100 000 8,13 (0,44) 100 000 8,13 (0,44) 2010-12-17
Mężyńska Monika 100 000 7,69 100 000 7,69 2010-12-17
Kozak Edmund 100 000 8,13 (0,44) 100 000 8,13 (0,44) 2010-12-17
Kozak Edmund 100 000 7,69 (0,18) 100 000 7,69 (0,18) 2010-12-17
Kozak Edmund 100 000 7,51 (-1,33) 100 000 7,51 (-1,33) 2010-12-17
Kozak Edmund 100 000 8,84 100 000 8,84 2010-12-17
Kamiński Sławomir 100 000 8,84 100 000 8,84 2010-12-17
INC SA 490 000 43,36 (3,53) 490 000 43,36 (3,53) 2010-12-17
INC SA 490 000 39,83 490 000 39,83 2010-12-17
Ogółem 1 100 000 (-30 000) 0 1 100 000 (-30 000) 0 2010-12-08
Ogółem 1 130 000 0 1 130 000 0 2010-12-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-01-23 Prawo poboru 1:3
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.