4,7200 zł
-1,87% -0,0900 zł
InfoSCAN S.A. (IST)

Komunikaty spółki - INFOSCAN

Aktualizacja informacji dotyczących procesu certyfikacji FDA
Emisja obligacji serii B
Zawarcie porozumień w sprawie refinansowania obligacji serii A oraz emisja obligacji serii B
Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży i dystrybucji urządzenia MED Recorder na terenie wybranych państw Europy oraz Afryki
Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Polmed S.A. o udzielanie świadczeń diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu
Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta
Wysłanie odpowiedzi do FDA dotyczących certyfikacji urządzenia MED Recorder
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
Wpis ScanLink Medical sp. z o.o. do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Infoscan S.A.
Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.