1,5280 zł
3,52% 0,0520 zł
InfoSCAN S.A. (IST)

Komunikaty spółki - INFOSCAN

Zawarcie listu intencyjnego z Medintech GmbH – Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria)
Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C1 oraz C2
Otrzymanie oświadczenia o zamianie trzech kolejnych obligacji serii C1 na akcje serii H oraz jednej obligacji serii C2 na akcje serii H
Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Inter Business 91 Ltd. z siedzibą w Sofii na świadczenie usług na terytorium Bułgarii
Emisja obligacji serii C2 oraz warrantów subskrypcyjnych
Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 stycznia 2020 r.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2020 r.
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
Zawarcie aneksu do umowy na powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie
Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C1
Otrzymanie oświadczenia o zamianie pięciu kolejnych obligacji serii C1 na akcje serii H
Przyjęcie planów rozwoju Spółki na lata 2020-2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.