1,1000 zł
-0,90% -0,0100 zł
InfoSCAN S.A. (IST)

Akcjonariat - INFOSCAN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 752 205,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 5 229 278 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 718 385
Liczba głosów na WZA: 5 229 278 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13,74%
Kapitał akcyjny: 522 927,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 718 385
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13,74%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 86,26%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Bartoszem Turczynowiczem, Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o., Nataszą Wysocką i Andrzejem Szurkiem 418 385 (8,00%) 418 385 (8,00%) 2019-04-08 -
Saturn TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 300 000 (5,74%) 300 000 (5,74%) 2017-11-03 PFH

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 160 000
0,00
0,10 0,00 4 533 650
453 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-29
konwersja obligacji seria H 305 628
0,00
0,10 0,00 5 229 278
522 927,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-10
seria A - przekształcenie w SA 2014-05-12 1 650 000
165 000,00
0,10 0,10 1 650 000
165 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-20
2014-06-06
seria B - subskrypcja prywatna 2014-06-24 153 650
0,00
0,10 0,00 1 803 650
180 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-20
2014-10-31
seria C - subskrypcja prywatna 2015-11-19 260 400
1 041 600,00
0,10 4,00 2 064 050
206 405,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-30
seria D - subskrypcja prywatna 2016-10-14 439 600
483 560,00
0,10 1,10 2 503 650
250 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-01
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2016-12-30 160 000
960 000,00
0,10 6,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2017-02-09 1 870 000
1 870 000,00
0,10 1,00 4 373 650
437 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-10
seria G - subskrypcja prywatna 2018-09-06 260 000
1 560 000,00
0,10 6,00 4 793 650
479 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-02-15
seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii C1-C39 2019-08-13 49 504
99 998,08
0,10 2,02 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B1 2019-08-13 43 070
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B2 2019-08-13 904 470
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2019-08-13 600 000
60 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2019-10-09 130 000
390 000,00
0,10 3,00 4 923 650
492 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-20
seria M - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B3 2020-01-27 1 566 884
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ogółem 4 923 650 (130 000) 0 4 923 650 (130 000) 0 2019-11-20
Sniper FIZ NWZ 241 362 5,04 (0,14) 241 362 5,04 (0,14) 2019-08-13
Sniper FIZ NWZ 241 362 (2 500) 4,90 (-0,08) 241 362 (2 500) 4,90 (-0,08) 2019-08-13
Sniper FIZ 238 862 (-203 662) 4,98 (-4,78) 238 862 (-203 662) 4,98 (-4,78) 2019-07-29
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Bartoszem Turczynowiczem, Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o., Nataszą Wysocką i Andrzejem Szurkiem 418 385 8,73 (0,23) 418 385 8,73 (0,23) 2019-04-08
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Bartoszem Turczynowiczem, Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o., Nataszą Wysocką i Andrzejem Szurkiem 418 385 (-265 544) 8,50 (-6,59) 418 385 (-265 544) 8,50 (-6,59) 2019-04-08
Ogółem 4 793 650 (260 000) 0 4 793 650 (260 000) 0 2019-02-15
Formonar Investments Ltd. 210 000 (-200 400) 4,63 (-4,42) 210 000 (-200 400) 4,63 (-4,42) 2019-01-21
Sniper FIZ 442 524 9,76 (0,53) 442 524 9,76 (0,53) 2018-07-26
Sniper FIZ 442 524 9,23 442 524 9,23 2018-07-26
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 0 (-486 448) 0,00 (-10,73) 0 (-486 448) 0,00 (-10,73) 2018-03-06
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Robertem Benderem, Bartoszem Turczynowiczem, Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o., Nataszą Wysocką i Andrzejem Szurkiem 683 929 15,09 (0,82) 683 929 15,09 (0,82) 2017-12-11
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Robertem Benderem, Bartoszem Turczynowiczem, Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o., Nataszą Wysocką i Andrzejem Szurkiem 683 929 (116 951) 14,27 (1,76) 683 929 (116 951) 14,27 (1,76) 2017-12-11
Formonar Investments Ltd. 410 400 (-100 000) 9,05 (-11,34) 410 400 (-100 000) 9,05 (-11,34) 2017-12-01
Saturn TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 300 000 6,09 (-0,53) 300 000 6,09 (-0,53) 2017-11-03
Saturn TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 300 000 6,62 (0,36) 300 000 6,62 (0,36) 2017-11-03
Saturn TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 300 000 6,26 300 000 6,26 2017-11-03
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 486 448 (34 805) 10,73 (0,77) 486 448 (34 805) 10,73 (0,77) 2017-08-29
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 451 643 (9 934) 9,96 (0,22) 451 643 (9 934) 9,96 (0,22) 2017-08-25
Zych Dariusz 225 000 (-72 065) 4,96 (-1,59) 225 000 (-72 065) 4,96 (-1,59) 2017-07-26
Ogółem 4 533 650 (160 000) 0 4 533 650 (160 000) 0 2017-06-29
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Robertem Benderem, Bartoszem Turczynowiczem i Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o. 566 978 12,51 566 978 12,51 2017-06-29
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Robertem Benderem, Bartoszem Turczynowiczem i Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o. 566 978 12,51 566 978 12,51 2017-06-29
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 441 709 9,74 (-0,36) 441 709 9,74 (-0,36) 2017-06-09
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 441 709 10,10 (0,36) 441 709 10,10 (0,36) 2017-06-09
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 441 709 (51 709) 9,74 (0,82) 441 709 (51 709) 9,74 (0,82) 2017-06-09
Zych Dariusz 297 065 6,55 (-0,24) 297 065 6,55 (-0,24) 2017-03-10
Zych Dariusz 297 065 (14 176) 6,79 (-4,51) 297 065 (14 176) 6,79 (-4,51) 2017-03-10
Ogółem 4 373 650 (1 870 000) 0 4 373 650 (1 870 000) 0 2017-03-10
Kowalski Jerzy 145 289 (-111 111) 3,32 (-6,92) 145 289 (-111 111) 3,32 (-6,92) 2017-03-10
Dalaran Holdings Ltd. 125 500 2,87 (-2,14) 125 500 2,87 (-2,14) 2017-03-10
Bender Robert 133 333 (-106 667) 3,05 (-10,25) 133 333 (-106 667) 3,05 (-10,25) 2017-03-10
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 390 000 8,92 390 000 8,92 2017-03-10
Hosta Enterprise sp. z o.o. 0 (-125 500) 0,00 (-5,01) 0 (-125 500) 0,00 (-5,01) 2017-02-22
Dalaran Holdings Ltd. 125 500 5,01 (2,14) 125 500 5,01 (2,14) 2017-02-22
Dalaran Holdings Ltd. 125 500 2,87 125 500 2,87 2017-02-22
Hosta Enterprise sp. z o.o. 125 500 (500) 5,01 (1,01) 125 500 (500) 5,01 (1,01) 2017-02-15
Widomski Tomasz 124 378 (-115 622) 4,97 (-8,33) 124 379 (-115 621) 4,97 (-8,33) 2017-02-13
Kowalski Jerzy NWZ 256 400 10,24 (4,38) 256 400 10,24 (4,38) 2016-12-30
Kowalski Jerzy NWZ 256 400 (111 111) 5,86 (0,06) 256 400 (111 111) 5,86 (0,06) 2016-12-30
Kowalski Jerzy SA-Q2 2016 145 289 (-111 111) 5,80 (-6,62) 145 289 (-111 111) 5,80 (-6,62) 2016-12-21
Inven Capital sp. z o.o. 202 524 8,09 (3,46) 202 524 8,09 (3,46) 2016-12-15
Inven Capital sp. z o.o. 202 524 (-143 733) 4,63 (-12,15) 202 524 (-143 733) 4,63 (-12,15) 2016-12-15
Sukacz Dawid 125 000 4,99 (0,99) 125 000 4,99 (0,99) 2016-12-14
Sukacz Dawid 125 000 (-70 000) 4,00 (-5,45) 125 000 (-70 000) 4,00 (-5,45) 2016-12-14
Formonar Investments Ltd. 510 400 20,39 (8,72) 510 400 20,39 (8,72) 2016-12-14
Formonar Investments Ltd. 510 400 11,67 (0,41) 510 400 11,67 (0,41) 2016-12-14
Formonar Investments Ltd. 510 400 11,26 510 400 11,26 2016-12-14
Formonar Investments Ltd. 510 400 (310 400) 11,26 (3,27) 510 400 (310 400) 11,26 (3,27) 2016-12-14
Zych Dariusz 282 889 11,30 (4,83) 282 889 11,30 (4,83) 2016-12-13
Zych Dariusz 282 889 (98 889) 6,47 (-0,88) 282 889 (98 889) 6,47 (-0,88) 2016-12-13
Zych Dariusz 184 000 7,35 184 000 7,35 2016-12-01
Ogółem 2 503 650 (439 600) 0 2 503 650 (439 600) 0 2016-12-01
Formonar Investments Ltd. 200 000 7,99 200 000 7,99 2016-12-01
Turno Paweł SA-Q2 2016 120 000 5,81 (1,02) 120 000 5,81 (1,02) 2016-08-11
Turno Paweł SA-Q2 2016 120 000 (4 000) 4,79 (-1,64) 120 000 (4 000) 4,79 (-1,64) 2016-08-11
Kowalski Jerzy SA-Q2 2016 256 400 12,42 (2,18) 256 400 12,42 (2,18) 2016-08-11
Kowalski Jerzy SA-Q2 2016 256 400 (6 400) 10,24 (-3,62) 256 400 (6 400) 10,24 (-3,62) 2016-08-11
Inven Capital sp. z o.o. SA-Q2 2016 346 257 16,78 (2,95) 346 257 16,78 (2,95) 2016-08-11
Inven Capital sp. z o.o. SA-Q2 2016 346 257 (1 257) 13,83 (-5,29) 346 257 (1 257) 13,83 (-5,29) 2016-08-11
Sukacz Dawid 195 000 9,45 (1,66) 195 000 9,45 (1,66) 2016-01-12
Sukacz Dawid 195 000 (10 000) 7,79 (-1,17) 195 000 (10 000) 7,79 (-1,17) 2016-01-12
Hosta Enterprise sp. z o.o. 125 000 4,00 (-2,06) 125 000 4,00 (-2,06) 2016-01-05
Hosta Enterprise sp. z o.o. 125 000 6,06 (1,07) 125 000 6,06 (1,07) 2016-01-05
Hosta Enterprise sp. z o.o. 125 000 4,99 125 000 4,99 2016-01-05
Ogółem 2 064 050 (260 400) 0 2 064 050 (260 400) 0 2015-12-30
Widomski Tomasz 240 000 13,30 (1,67) 240 000 13,30 (1,67) 2015-03-20
Widomski Tomasz 240 000 11,63 (2,04) 240 000 11,63 (2,04) 2015-03-20
Widomski Tomasz 240 000 9,59 240 000 9,59 2015-03-20
Turno Paweł 116 000 6,43 (0,81) 116 000 6,43 (0,81) 2015-03-20
Turno Paweł 116 000 5,62 116 000 5,62 2015-03-20
Sukacz Dawid 185 000 8,96 (-1,29) 185 000 8,96 (-1,29) 2015-03-20
Sukacz Dawid 185 000 10,25 185 000 10,25 2015-03-20
Kowalski Jerzy 250 000 13,86 (1,75) 250 000 13,86 (1,75) 2015-03-20
Kowalski Jerzy 250 000 12,11 250 000 12,11 2015-03-20
Inven Capital sp. z o.o. 345 000 19,12 (2,41) 345 000 19,12 (2,41) 2015-03-20
Inven Capital sp. z o.o. 345 000 16,71 345 000 16,71 2015-03-20
Bender Robert 240 000 13,30 (1,67) 240 000 13,30 (1,67) 2015-03-20
Bender Robert 240 000 11,63 (2,04) 240 000 11,63 (2,04) 2015-03-20
Bender Robert 240 000 9,59 (4,10) 240 000 9,59 (4,10) 2015-03-20
Bender Robert 240 000 5,49 240 000 5,49 2015-03-20
Ogółem 1 803 650 0 1 803 650 0 2015-02-13
Ogółem 1 803 650 0 1 803 650 0 2014-10-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.