0,1990 zł
7,57% 0,0140 zł
Imagis S.A. (IMG)

Komunikaty spółki - IMAGIS

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
Informacja o przewidywanym wzroście wyniku finansowego Spółki
Zarejestrowanie przez sąd zmiany w Statucie Spółki
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
Przyznanie dofinansowania spółce zależnej Emapa SA
Odwołanie Wiceprezesa i powołanie Prezesa Zarządu
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5.06.2019 r.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Rezygnacja Prezesa Zarządu
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podpisanie przez spółkę zależną porozumienia z bankiem w sprawie spłaty kredytu
Wygaśnięcie umowy kredytowej spółki zależnej i podjęcie negocjacji z bankiem
Errata do Raportu rocznego jednostkowego za 2018 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.