0,0900 zł
25,00% 0,0180 zł
Grupa Emmerson S.A. (GEM)

Akcjonariat - GRUPAEMM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 9 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 100 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42 432 947
Liczba głosów na WZA: 102 400 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,43%
Kapitał akcyjny: 10 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44 832 947
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,78%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 57,57%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Emmerson Ltd. ZWZ 34 000 000 (34,00%) 34 000 000 (33,20%) 2018-06-29 -
Emmerson Realty SA 8 432 947 (8,43%) 10 832 947 (10,57%) 2013-09-03 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-08-19 2 400 000
0,10 2 400 000
240 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-21
seria B - akcje założycielskie 2010-08-19 2 600 000
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-21
seria C - subskrypcja prywatna 2011-01-28 3 000 000
4 500 000,00
0,10 1,50 8 000 000
800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-29
seria D - subskrypcja prywatna 2011-01-28 2 500 000
7 500 000,00
0,10 3,00 10 500 000
1 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-29
seria E - subskrypcja prywatna 2012-04-24 7 500 000
2 475 000,00
0,10 0,33 18 000 000
1 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-28
seria F - subskrypcja prywatna 2012-08-20 32 000 000
3 200 000,00
0,10 0,10 50 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-12
zmiana firmy z Emmerson Capital SA na Grupa Emmerson SA 2012-12-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-16
seria G - subskrypcja prywatna 2013-04-18 50 000 000
5 000 000,00
0,10 0,10 100 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-03

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Equimaxx LLC 0 (-36 800 000) 0,00 (-36,79) 0 (-36 800 000) 0,00 (-35,93) 2018-04-25
Quark Ventures LLC poprzez Astoria Capital SA 2 044 830 (-6 911 939) 2,04 (-6,91) 2 044 830 (-6 911 939) 2,00 (-6,74) 2017-03-06
Reino Capital SA z podmiotami powiązanymi 0 (-37 135 721) 0,00 (-37,13) 0 (-37 135 721) 0,00 (-36,26) 2015-11-24
Equimaxx LLC 36 800 000 36,79 36 800 000 35,93 2015-11-24
Reino Capital SA z podmiotami powiązanymi 37 135 721 (-8 963 317) 37,13 (-8,96) 37 135 721 (-8 963 317) 36,26 (-8,75) 2015-06-19
Quark Ventures LLC poprzez Astoria Capital SA 8 956 769 8,95 8 956 769 8,74 2015-06-19
Reino Capital SA z podmiotami powiązanymi 46 099 038 (157 916) 46,09 (0,15) 46 099 038 (157 916) 45,01 (0,15) 2014-12-23
Reino Capital SA z podmiotami powiązanymi 45 941 122 (20 956 122) 45,94 (-4,02) 45 941 122 (20 956 122) 44,86 (-2,82) 2013-09-13
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA, WDM Capital USA LLC i Astoria Capital SA 24 985 000 49,96 (24,98) 24 985 000 47,68 (45,24) 2013-01-29
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA, WDM Capital USA LLC i Astoria Capital SA 24 985 000 24,98 24 985 000 2,44 (-21,95) 2013-01-29
Reino Capital SA 24 985 000 (7 283 000) 24,98 (-10,42) 24 985 000 (7 283 000) 24,39 (-9,39) 2013-01-29
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA, WDM Capital USA LLC i Astoria Capital SA 17 702 000 (17 042 000) 35,40 (29,12) 17 702 000 (17 042 000) 33,78 (28,67) 2012-11-26
Apollo Capital ASI SA 0 (-7 985 400) 0,00 (-44,36) 0 (-7 985 400) 0,00 (-39,14) 2012-11-26
Krajewski Marek poprzez Emmerson Ltd. 5 000 000 10,00 (5,00) 5 000 000 9,54 (9,06) 2012-11-21
Krajewski Marek poprzez Emmerson Ltd. 5 000 000 5,00 5 000 000 0,48 (-4,40) 2012-11-21
Krajewski Marek poprzez Emmerson Ltd. 5 000 000 (4 683 762) 5,00 (1,99) 5 000 000 (4 467 341) 4,88 (0,76) 2012-11-21
Emmerson Realty SA 8 432 947 46,84 (29,98) 10 832 947 53,10 (32,43) 2012-09-07
Emmerson Realty SA 8 432 947 16,86 (8,43) 10 832 947 20,67 (19,62) 2012-09-07
Emmerson Realty SA 8 432 947 8,43 10 832 947 (2 400 000) 1,05 (-7,18) 2012-09-07
Emmerson Realty SA 8 432 947 8,43 (-71,88) 8 432 947 (-2 400 000) 8,23 (-75,74) 2012-09-07
Apollo Capital ASI SA 7 985 400 44,36 (28,39) 7 985 400 39,14 (23,91) 2012-08-28
Apollo Capital ASI SA 7 985 400 (6 901 900) 15,97 (9,96) 7 985 400 (6 901 900) 15,23 (9,92) 2012-08-28
Apollo Capital ASI SA 1 083 500 (784 900) 6,01 (3,17) 1 083 500 (784 900) 5,31 (3,00) 2012-08-27
Reino Capital SA poprzez WDM Capital oraz Bio-Med Investors SA 660 000 6,28 (2,62) 660 000 5,11 (1,88) 2012-05-21
Reino Capital SA poprzez WDM Capital oraz Bio-Med Investors SA 660 000 (-24 325 000) 3,66 (-21,32) 660 000 (-24 325 000) 3,23 (-21,16) 2012-05-21
Nexity Global SA 660 000 5,99 (-0,29) 660 000 5,00 (-0,11) 2012-05-21
Nexity Global SA 660 000 (353 314) 6,28 (3,36) 660 000 (353 314) 5,11 (2,74) 2012-05-21
Emmerson Realty SA 8 432 947 80,31 (33,47) 10 832 947 83,97 (30,87) 2012-04-17
Emmerson Realty SA 8 432 947 (160 000) 46,84 (-31,95) 10 832 947 (170 000) 53,10 (-29,55) 2012-04-17
Emmerson Realty SA 8 272 947 (280 000) 78,79 (2,67) 10 662 947 (280 000) 82,65 (2,17) 2012-03-19
Emmerson Realty SA 7 992 947 (200 000) 76,12 (1,91) 10 382 947 (200 000) 80,48 (1,55) 2012-02-23
Nexity Global SA wraz z Bio-Med Investors SA 306 686 (-898 548) 2,92 (-8,55) 306 686 (-898 548) 2,37 (-6,97) 2012-02-21
Emmerson Realty SA 7 792 947 (427 958) 74,21 (4,07) 10 182 947 (634 379) 78,93 (4,92) 2012-02-17
Spqr SA wraz z Novian 0 (-1 200 000) 0,00 (-11,42) 0 (-1 200 000) 0,00 (-9,30) 2012-02-13
Nexity Global SA wraz z Bio-Med Investors SA 1 205 234 (-270 500) 11,47 (-2,58) 1 205 234 (-545 500) 9,34 (-4,23) 2012-02-13
Emmerson Realty SA 7 364 989 (2 373 548) 70,14 (22,61) 9 548 568 (2 648 548) 74,01 (20,53) 2012-02-13
Nexity Global SA wraz z Bio-Med Investors SA i Astoria Capital SA 1 475 734 (-122 814) 14,05 (-1,17) 1 750 734 (-548 046) 13,57 (-4,24) 2012-01-11
Emmerson Realty SA 4 991 441 (539 582) 47,53 (5,14) 6 900 020 (964 582) 53,48 (7,47) 2012-01-11
Apollo Capital ASI SA 298 600 (-126 400) 2,84 (-1,20) 298 600 (-551 400) 2,31 (-4,27) 2012-01-11
Krajewski Marek poprzez Emmerson Ltd. 316 238 3,01 (1,26) 532 659 4,12 (1,51) 2012-01-05
Krajewski Marek poprzez Emmerson Ltd. 316 238 1,75 (1,12) 532 659 2,61 (1,60) 2012-01-05
Krajewski Marek poprzez Emmerson Ltd. 316 238 (-1 607 097) 0,63 (-17,68) 532 659 (-2 390 676) 1,01 (-21,65) 2012-01-05
Emmerson Realty SA 4 451 859 (1 761 859) 42,39 (16,78) 5 935 438 (2 545 438) 46,01 (19,74) 2012-01-05
Emmerson Realty SA 2 690 000 (990 183) 25,61 (9,43) 3 390 000 (690 183) 26,27 (5,35) 2011-12-30
Emmerson Realty SA 1 699 817 (-990 183) 16,18 (-9,43) 2 699 817 (-690 183) 20,92 (-5,35) 2011-12-06
Krajewski Marek poprzez Emmerson Ltd. 1 923 335 (-31 665) 18,31 (-0,30) 2 923 335 (-31 665) 22,66 (-0,24) 2011-09-22
Nexity Global SA wraz z Bio-Med Investors SA 1 598 548 (308 548) 15,22 (2,94) 2 298 780 (308 780) 17,81 (2,39) 2011-09-21
Apollo Capital ASI SA 425 000 4,04 850 000 6,58 2011-09-21
Spqr SA wraz z Novian 1 200 000 11,42 1 200 000 9,30 2011-08-30
Chącel Jerzy 300 000 (-1 200 000) 2,85 (-11,43) 300 000 (-1 200 000) 2,32 (-9,30) 2011-08-24
Nexity Global SA 1 290 000 12,28 1 990 000 15,42 2011-07-29
Krajewski Marek 1 955 000 18,61 2 955 000 22,90 2011-07-29
Emmerson Realty SA 2 690 000 25,61 3 390 000 26,27 2011-07-29
Chącel Jerzy 1 500 000 14,28 1 500 000 11,62 2011-07-29
Reino Capital SA 24 985 000 24,98 24 985 000 24,39 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.