4,2400 zł
-5,78% -0,2600 zł
Foxbuy.com SA (FOX)

Komunikaty spółki - FOXBUY

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Uzupełnienie komunikatu nr 25/2020 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 września 2020 r.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 września 2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.09.2020 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.09.2020 r. wraz z projektami uchwał
Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
Raport roczny za rok 2019
Korekta raportu bieżącego espi nr10/2020
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – pośrednie i bezpośrednie przekroczenie progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Korekta raportu - Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
FOXBUY -5,78% 4,24
2020-09-25 15:00:00

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.