0,5760 zł
-2,37% -0,0140 zł
Fintech Ventures SA (FIV)

Komunikaty spółki - FINVENTUR

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.02.2023 roku
Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
Życiorysy członków Rady Nadzorczej
Zawarcie umowy inwestycyjnej
Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 16.02.2023 roku
Zmiany osobowe w składzie organu nadzoru
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki FinTech Ventures S.A. podjętych w dniu 16.02.2023 roku
Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
Wycena wartości godziwej ECAP
Aktualizacja harmonogramu przeglądu opcji strategicznych
Podjęcie przez zarząd emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2023 roku wraz z projektami uchwał
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.